ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN FIZICĂ ȘI CHIMIE