CERCETATOR ȘTIINȚIFIC ÎN TEHNOLOGIA COMPUȘILOR MACROMOLECULARI