CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC ÎN TEHNOLOGIA COMPUȘILOR MACROMOLECULARI