Contract nr. 23N/11.02.2019. Proiect 19.23.03.02/2019

SENZORI ȘI BIOSENZORI INOVATIVI PENTRU DETERMINAREA UNOR COMPUȘI TOXICI DE TIPUL AMINELOR

BIOGENE ȘI DISRUPTORILOR ENDOCRINI DIN ALIMENTE ȘI MEDIU

(XEN-BIAS-SES)