ADER 17.1.2 Cercetări privind elaborarea de tehnologii sustenabile de obținere și valorificare a unor ingrediente şi produse alimentare inovative, pentru echilibrarea nutriţională a dietei consumatorului modern

Coordonator proiect -Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie, ICECHIM Bucureşti

P1 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, IBA București

P2 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, ICSI Rm. Vâlcea

P3 – S.C. Laboratoarele Medica S.R.L., Medica București

Scopul proiectului este de a oferi consumatorului din România o alternativă sub forma unor produse alimentare sănătoase și sigure, cu un standard de calitate înalt din punct de vedere nutrițional care să asigure echilibrarea nutrițională a dietei, prin aplicarea în industria alimentară a conceptului de circularitate și reziliență, în vederea modelării comportamentului acestuia către atitudini sustenabile.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea prin tehnologii sustenabile a fluxurilor de produse secundare rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare în vederea obținerii unor ingrediente sau produse alimentare inovatoare care combină diverse surse vegetale și/sau animale și care să poată contribui cu nutrienți ce nu sunt prezenți în materiile prime vegetale, reducând astfel nevoia de suplimentare cu alte ingrediente nutriționale și aditivi.


Fazele proiectului

Anul 2023: Faza 1 – Evaluarea materiilor prime și a subproduselor alimentare și elaborarea,  realizarea modelelor experimentale (ME) de

procesare minimală și proiectarea acestora la nivel pilot

Anul 2024, Faza 2 – Validarea evaluării materiilor prime și obținerea ingredientelor funcționale și a produselor alimentare la nivel de laborator

Anul 2025, Faza 3 – Testarea tehnologiilor de obținere ingrediente funcționale și produse alimentare la nivel pilot

Anul 2026, Faza 4 – Optimizarea schemelor tehnologice și adaptarea tehnologiilor propuse la scară industrială

Faza 1

Evaluarea materiilor prime și a subproduselor alimentare și elaborarea, realizarea modelelor experimentale (ME) de procesare minimală și proiectarea acestora la nivel pilot

Perioada de implementare:

20.07.2023 – 30.10.2023

Obiectivele fazei 1: (1) exploatarea potențialului unor produse secundare rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare (din industria de procesare a merelor, industria berii, industria de morărit și panificație, industria laptelui), în vederea identificării soluțiilor optime de ingrediente pentru a crește valoarea tehnologică și nutritivă a unor produse alimentare, (2) elaborarea și realizarea modelelor experimentale (ME) de procesare minimală și (3) proiectarea acestora la nivel pilot

Activitate 1.1. Evaluarea materiilor prime și subproduselor utilizate

În cadrul activității 1.1 au fost selectate o serie de materii prime și subproduse la care s-a făcut caracterizarea din punct de vedere fizico-chimic,

microbiologic, toxicologic și nutrițional. Materiile prime si subprodusele selectate în faza 1 pentru implementarea proiectului sunt: (1) Borhot de

mere; (2) Pleavă de grâu spelta; (3) Pleavă de orz; (4) Pleava de orzoaică; (5) Zer praf; (6) Drojdie de bere epuizată uscată; (7) Drojdie de bere epuizată solidă (reprezentate în imaginea de mai jos):


Analize efectuate în cadrul fazei 1

I. Analiza fizico-chimică

I.1. Analiza elementală

I.2. Amprentare izotopică IRMS

I.3. Analiză termogravimetrică

I.4. Determinare cenușă – 1

I.5. Determinare azot total – 1

I.6. Compoziția fitochimică a materiilor prime și subproduselor utilizate, prin metode   spectrofotometrice și UHPLC-MS/MS

I.7. Determinarea activității antioxidante a  extractelor din borhot de mere


II. Analiza toxicologică

II.1. Metale grele

II.2. Patogeni și micotoxine


III. Analiza nutrițională

III.1. Umiditate

III.2. Grăsime

III.3. Proteine (azot total – 2)

III.4. Fibră brută

III.5. Zahăr

III.6. Cenușă – 2

III.7. Carbohidrați

III.8. Capacitate antioxidantă

III.9. Sare (NaCl)

I.1. Analiza elementală

I.2. Amprentare izotopică IRMS

I.3. Analiza termogravimetrică

I.4. Determinare cenușă

I.5. Determinare azot total – 1