Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

  • Despre
  • Rezumat
  • Obiective
  • Etape
  • Rezultate
  • Diseminare
  • Contact
Despre

Finanțare: Buget de stat

Program: Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Subprogram: Subprogram 1.1 – Resurse Umane

Tip proiect: Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Titlul proiectului: Produse cu valoare adăugată din biomasă microalgala aplicând concepte de biorefinare

Acronim: AlgaeBioref

Contract de finanțare: TE181/2020

Valoarea proiectului: 431.900 Ron

Perioada de derulare a proiectului: 02.11.2020 – 01.11.2022

Rezumat

Prezenta propunere de cercetare are ca obiectiv obtinerea de produsi cu valoare ridicata (antioxidanti, lipide si carbohidrati) din biomasa microalgala utilizand conceptul de biorafinare. O prima etapa a acestui proiect consta in optimizarea conditiilor de crestere a doua tulpini microalgale (Porphyridium purpureum si Dunaliella salina), in vederea maximizarii continutului de antioxidanti, lipide, carbohidrati, utilizand metode

statistice de programare a experimentelor. A doua etapa se refera la compararea eficientei metodelor de extractie conventionale si

neconventionale (extractia cu dioxid de carbon supercritic, extractia asistata de  ultrasunete si extractia clasica cu solvent) in recuperarea

din biomasa algala umeda a antioxidantilor si fractiei lipidice cu un continut ridicat de acizi grasi polinesaturati (compusi cu utilizare in

industria farmaceutica). Intr-o a treia etapa, fractiile de lipide bogate in acizi grasi polinesaturati si de carbohidrati din biomasa

algala va fi transformate in esteri etilici ai acizilor grasi nesaturati si respectiv acid levulinic. Pentru realizarea acestei transformari se

are in vedere dezvoltarea unui catalizator acid ferromagnetic heterogen care sa asigure desfasurarea acestor procese cu randamente ridicate.

Prin adoptarea conceptului ” zero deseuri, proiectul isi propune conversia biomasei epuizate de principii active in biocarbine cu

proprietati adsorbante, ce va fi testat in vederea retinerii de compusi anorganici. Continutul proiectului include activitati inovative

multidisciplinare de optimizare a conditiilor de crestere a microalgelor, respectiv de extractie a compusilor de interes, si de

transformare eficienta  a acestora in compusi cu valoare adaugata mare utilizand sisteme catalitice dezvoltate in cadrul proiectului.

Obiective

Obiectivul general al proiectului este extragerea produselor cu valoare adăugată din biomasa microalgala aplicând conceptul de biorefinare.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Compararea a două tulpini de microalge și selectarea celei care furnizează cea mai mare cantitate de antioxidanți, lipide și carbohidrați în condiții optime de creștere.

O2. Prelucrarea biomasei microalgale prin metode de extracție convenționale și neconvenționale.

O3. Prelucrarea compușilor de interes extrasi din biomasa microalgala pentru a sintetiza substanțe chimice cu valoare adăugată cu diverse aplicații.

Etape

Etape proiect:

Etapa 1. Cultivarea, modelarea și optimizarea creșterii algelor și procesarea biomasei utilzand metode de extracție convenționale și neconvenționale-partial.

Etapa 2. Procesarea biomasei microalgale prin metode de extracție convenționale și neconvenționale.

Etapa 3. Procesarea compușilor de interes extrasi din biomasa microalgala pentru a sintetiza produsi cu valoarea adăugată

Rezultate

Rezultate etapa 1.

Diseminare

Contact

Contact director proiect: Dr. chim. Elena-Emilia OPRESCU

Email:

Telefon: 0213163086