Nanogeluri imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici – ANTISPIKE


Director de proiect: CS I. Dr. ing. Anamaria ZAHARIA ()

Institutul National pentru Cercetare & Dezvoltare in Chimie si Petrochimie – ICECHIM, Bucuresti

Finantare: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Program: PN III- Program Resurse Umane – Tinere Echipe de Cercetare 2021

Numarul proiectului: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1239

Domeniul de cercetare –Pharmacology and pharmacogenomics (including drug discovery and design, drug delivery and therapy, toxicology)

Contract de finantare: Nr. 144/13.05.2022

Valoare totala a contractului: 450.000 RON

Perioada de implementare a proiectului: 13.05.2022 – 12.05.2024 (24 luni)

 


Abstract

SARS-CoV-2 este un nou tip de coronavirus, responsabil pentru provocarea COVID 2019 la oameni, cu o rată de contagiune foarte mare în întreaga lume. Infectia virală cu SARS-CoV-2 este conferită de prezența proteinei Spike S1 pe suprafață care poate intra direct în membrana plasmatică a celulei umane. Proteina Spike, prin localizarea sa, este o țintă terapeutică semnificativă și poate fi vizată folosind anticorpi. În ciuda evoluțiilor tehnologice recente, terapii eficiente și sigure nu sunt disponibile în prezent pentru tratarea victimelor infectate. Prin urmare, obiectivul general al proiectului vizează sinteza nanogelurilor imprentate molecular cu Spike S1 ca anticorpi sintetici (MIP-SNA) pentru recunoașterea și reținerea proteinelor Spike S1 din coronavirus. În acest sens, MIP-SNA sunt capabili să recunoască și să lege proteinele Spike S1, acționând ca un invelis de nanogel ce inhiba activitatea antigenului SARS-CoV-2 si pătrunderea în celulele umane. Prin urmare, ANTISPIKE prezinta o influență semnificativă asupra comunității științifice prin noi concepte și metodologii pentru sisteme de livrare fără ligand, de tipul MIP-SNA (prin lucrări si comunicări stiinfitice si cerere de brevet național) și prin deschiderea de noi direcții de cercetare asociate cu beneficiile secundare ale cercetării (cum ar fi noi imuno-terapii). Implementarea acestui proiect va aduce, de asemenea, beneficii științifice, economice și sociale specifice la nivel național si internațional.


Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului “ANTISPIKE” se referă la obtinere de noi structurii de nanogelurilor imprentate molecular cu proteina Spike S1 ca anticorpi sintetici (MIP-SNA), eficiente din punct de vedere economic și biocompatibile, capabile de recunoașterea și reținerea proteinelor Spike S1 din coronavirus.


Rezultatele estimate

ANTISPIKE prezinta o influență semnificativă asupra comunității științifice prin noi concepte și metodologii pentru sisteme de livrare fără ligand, de tipul MIP-SNA; prin trimiterea spre publicare a 3 lucrări stiinfitice (dintre care 2 Open Access); participarea la 3 comunicări stiinfitice, o cerere de brevet national, website al proiectul “ANTISPIKE” cat și prin deschiderea de noi direcții de cercetare asociate cu beneficiile secundare ale cercetării, cum ar fi noi imuno-terapii. Implementarea acestui proiect va aduce, de asemenea, beneficii științifice, economice și sociale specifice la nivel național si internațional.