BioConstrMater


Strategii biotehnologice pentru materiale de construcții inovative ce încorporează bioprodus bacterian

Program: PN-III-CERC-CO-PED-2-2019

Proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0991

PED nr. 392/2020

Autoritatea Contractanta – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Titlu: “Strategii biotehnologice pentru materiale de construcții inovative ce încorporează bioprodus bacterian”

Acronim: BioConstrMater

Domeniu: Bioeconomie (Biotehnologii)

Durata: 24 luni

Consorțiu: Coordonator – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București

Partener P1 – CEPROCIM SA

Valoare de la buget: 600.000 lei

Valoare totală: 685.669 lei

Director proiect: Dr. Chim. Maria-Luiza Jecu

E-mail: , tel. 021.316.30.63, fax: 021.3123493

Responsabil CEPROCIM SA: Dr. Ing. Ionela Petre

E-mail: , tel. 021.318.88.93, fax: 021.318.88.94

Prezentare generală

Utilizarea organismelor vii (bacterii, fungi etc) pentru obtinerea de materiale reprezinta o tematica semnificativa a biotehnologiei ce contribuie la reducerea impactului negativ exercitat de industria cimentului asupra mediului inconjurator.

Prezentul proiect propune o abordare biotehnologica inovativa si prietenoasa a mediului bazata pe capacitatea metabolica normala a unor microorganisme de a precipita carbonat de calciu. Obiectivul general al proiectului consta in obtinerea unui bioprodus inovativ, bazat pe celule bacteriene specializate in carbonatogeneza formulate cu subproduse agro-industriale care sustin viabilitatea in amestecul de materiale de constructie in vederea imbunatatirii durabilitatii acestora. Utilizarea unor sub-produse rezultate din agricultura si/sau industrie drept adjuvanti pentru asigurarea viabilitatii celulelor bacteriene in materialele de constructie reprezinta elementul de noutate al prezentului proiect. Acestea sunt sub-produse ieftine si usor accesibile care isi gasesc o valorificare, minimizand astfel o serie de probleme legate de depozitare/distrugere, reducand consumul de combustibili conventionali necesari la fabricarea materialelor de constructive.

Proiectul este conceput sa inceapa la nivel TLR 2 prin formularea conceptului tehnologic – obtinerea unui bioprodus inovativ din celule bacteriene formulate cu sub-produse agro-industriale, si aplicarea – prin incorporarea bioprodusului bacterian in amestecurile de material de constructive. Proiectul se va finaliza la nivel TRL4 prin elaborarea unei tehnologii la nivel de laborator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt definite astfel:

i) optimizarea procesului de bio precipitare a carbonatului de calciu la tulpini bacteriene selectionate;

ii) asigurarea supravietuirii celulelor bacteriene in amestecul de material de constructie;

iii) imbunatatirea caracteristicilor materialelor de constructive prin incorporarea bioprodusului bacterian;

iv) elaborarea, testarea si validarea unei tehnologii la nivel de laborator de imbunatatire a proprietatilor materialelor de constructive;

vi) diseminarea catre lumea stiintifica a rezultatelor proiectului.

Rezultatele asumate ale proiectului sunt:

1) tulpini bacteriene specializate in precipitarea carbonatului de calciu intr-un mediu de cultura cu formula optimizata bazat pe nutrienti – subproduse din agricultura si industrie;

2) bioprodus bacterian – formulat din celule bacteriene si subproduse din agricultura si industrie;

3) materiale de constructie inovative cu durabilitate imbunatatita prin incorporarea in matrice a bioprodusului bacterian;

4) tehnologie de laborator pentru prepararea de materiale de constructie inovative ce inglobeaza bioprodus bacterian.

Proiectul se bazeaza pe colaborarea a doua organizatii de cercetare cu expertiza semnificativa, INCDCP-ICECHIM (Coordonator) – specializat in obtinere de bioproduse microbiene, si CEPROCIM SA (Partener), partener experimentat in prepararea de materiale compozite din ciment si componente din resurse regenerabile. Membrii consortiului au cercetatori experimentati cu rezultate notabile in tematica abordata, precum si echipamentele necesare derularii proiectului.

Diseminare

Lucrari publicate in reviste ISI

1. Raut, I.; Calin, M.; Vuluga, Z.*; Oancea, F.; Paceagiu, J.; Radu, N. ; Doni, M.; Alexandrescu, E.; Purcar, V.; Gurban, A.-M.; Ionela Petre, Luiza Jecu*, 2021, Fungal Based Biopolymer Composites for Construction Materials, Materials, 14, 2906. doi.org/10.3390/ma14112906 (I.F. 3.057).

Participari la Conferinte Internationale

1. Iuliana Răut, Mariana Călin, Ana-Maria Gurban,Mihaela Doni, Gelu Vasilescu, Elvira Alexandrescu, Nicoleta Radu, Luiza Jecu*, Screening of bacterial strains active in microbial induced carbonate precipitation through ureolytic pathway, Conferinta Internationala organizata de Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București « Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 3-5 iunie 2021, Bucuresti, Romania.

2.  M Călin, I Răut, L Capra, E Alexandrescu, C Ninciuleanu, M Raduly, AM Gurban, M Doni, I Petre, N Radu, L Jecu* , Microbially induced carbonate precipitation (MICP) using Bacillus species, Conferinta Internationala CONSILOX – XIII, 1-3 Octombrie 2021, Alba Iulia.

3. I Petre, L Jecu, A Moanta, C Munteanu, I Mohanu, I Răut, M Constantin (Calin), N Cirstea, The effect of calcium carbonate precipitation on the

physical-mechanical properties of mortars, Conferinta Internationala CONSILOX – XIII, 1-3 Octombrie 2021, Alba Iulia

4. I Răut, M Constantin, E Alexandrescu, C Ninciuleanu, M Raduly, AM Gurban, M Doni, I Petre, CA Nicolae, N Radu, G Vasilescu, L Jecu*, , Use of bacterial carbonatogenesis for construction materials, Simpozionul Internațional PRIOCHEM XVIIth, Bucuresti, 27-29

Octombrie 2021

Cerere de brevet

1. N Radu, M Constantin, I Raut, G Vasilescu Panea, AM Gurban, M Doni, L Jecu, Compozitie mediu de cultura pentru sporulare, Cerere de brevet nr. A/00663/05.11.2021.