Proiect pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică

  • Despre
  • Obiective
  • Rezultate
  • Diseminare
  • Contact
Despre

Finanțare: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Program: Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

Subprogram: submăsura 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol

Titlul proiectului: Proiect pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică

Beneficiar: SC Bioferma Niculesti SRL

Valoarea proiectului: 312.144 Euro

Perioada de derulare a proiectului: 10.03.2021 – 30.09.2023

Contract de finanțare: C16100000011831600009/10.03.2021

Grup Operational: SC Bioferma Niculesti SRL, INCDCP ICECHIM Filiala Calarasi, SDCL Buzau

Obiective

Obiectivul Proiectului pilot pentru aplicarea rezultatelor cercetării în agricultura ecologică este de a standardiza tehnologiile de cultura a legumelor romanesti in sistem ecologic, in contextul optimizarii costurilor de productie si a cresterii resilientei la schimbarile climatice.

Obiectiv principal:

Obiectivul proiectului este de a standardiza tehnologiile de cultura a legumelor romanesti in sistem ecologic, in contextul optimizarii costurilor de productie si a cresterii resilientei la schimbarile climatice.

Obiective secundare:

  1. selectia și cultivarea unor soiuri de  legume  românești (tomate, ardei și pătlăgele vinete) adaptate agriculturii ecologice in contextul schimbarilor climatice,.
  2. standardizarea  tehnologiilor de cultura a celor trei tipuri de legume romanesti in sistem ecologic, atât în câmp, cât și în spații protejate, si optimizarea costurilor de productie in vederea creşterii productivității.
  3. utilizarea unor produse și tehnologii inovative de gestiune a nutrienților rezultate din cercetare și destinate agriculturii ecologice in vederea asigurării aportului de macro- și micronutrienți necesari plantelor, contribuind  în același timp la creșterea conținutului de materie organică și a capacității de reținere a apei în sol, in vederea gestionării durabile a resurselor provenite din deseurile agricole (mulci, compost, gunoi de grajd etc.)
  4. combaterea dăunătorilor prin metode precum controlul biologic și/sau utilizarea substanțelor organice sau anorganice compatibile cu agricultura ecologica.

Info: La acest moment nu există stabilite standarde și tehnologii de cultura cu particularitățile sistemului de cultură ecologic pentru soiurile de legume românești, fiecare fermier care aplica acest sistem fiind obligat sa testeze și sa experimenteze, fara a avea predictibilitatea eficientei masurilor aplicate. Acest proiect isi propune sa realizeze o standardizare a tehnologiilor de cultură cu optimizarea costurilor de producție în contextul selectarii soiurilor de legume românești pentru cresterea resilienței la schimbarile climatice.

Info: La acest moment nu există stabilite standarde și tehnologii de cultura cu particularitățile sistemului de cultură ecologic pentru soiurile de legume românești, fiecare fermier care aplica acest sistem fiind obligat sa testeze și sa experimenteze, fara a avea predictibilitatea eficientei masurilor aplicate. Acest proiect isi propune sa realizeze o standardizare a tehnologiilor de cultură cu optimizarea costurilor de producție în contextul selectarii soiurilor de legume românești pentru cresterea resilienței la schimbarile climatice.

În același timp, proiectul are un caracter demonstrativ prin utilizarea unor produse și tehnologii inovative de gestiune a nutrienților rezultate din cercetare și destinate

Rezultate

Principalele rezultate așteptate ale proiectului:

– Stabilirea standardelor și tehnologiilor de cultură pentru soiurile românești de legume (tomate, patlagele vinete, ardei) în contextul agriculturii ecologice, resiliente la schimbarile climatice, in contextul schimbarilor climatice. Evaluarea patrimoniului genetic autohton la speciile tomate, ardei, patlagele vinete, identificarea genotipurilor pretabile pentru a fi cultivate in sistem ecologic si rezistente la conditiile extreme de mediu cauzate de schimbarile climatice, identificarea si selectarea a trei creatii biologice (soiuri) pentru speciile luate in studiu, respectiv tomate, ardei si patlagele vinete. Elaborarea tehnologiilor specifice de cultura pentru fiecare genotip selectat, atat pentru spatii protejate cat si pentru cultivarea in camp.

– obținerea unui fertilizant/ compost/ substrat epuizat de la cultura de ciuperci cu proprietăți superioare în ceea ce privește conținutul de nutrienți, dar și ca ameliorator al solului, prin creșterea conținutului de materie organică și a capacității de reținere a apei în sol. Prin utilizarea unor fertilizanți cu eliberare lentă, dozați în funcție de conținutul de azot din sol și de necesitățile fiziologice ale culturilor se anticipează o scădere semnificativă a cantităților de fertilizanți utilizate și o diminuare a pierderilor de nutrienți către corpurile de apă (reducerea poluării cu nitrați). Prin creșterea capacității de reținere a apei în sol se va reduce consumul de apă și nevoia de irigare, contribuind suplimentar la reducerea pierderilor de nutrienți din sol prin spălare.

– Evaluarea  tehnologiilor de combatere a dăunătorilor utilizând metode precum controlul biologic și/sau utilizarea substanțelor organice sau anorganice compatibile cu agricultura ecologica. Se anticipează obținerea unor culturi robuste, bogate și sănătoase, având în vedere faptul că unele pesticide permise în agricultura ecologică, spre exemplu Azadirachta indica (neem), au pe lângă rolul de protecție a plantelor și acțiune biostimulantă. Ca rezultat al proiectului, se vor stabili dozele și metodele/ perioadele optime de aplicare, precum și eficiența comparativă a diferitelor produse pe diferite culturi prin studierea literaturii de specialitate și aplicarea pe loturi demonstrative. Totodata, Identificarea dozelor optime de utilizare a substantelor organice si/sau anorganice propuse pentru a fi utilizate in cadrul experientei si stabilirea momentelor optime de aplicare a acestora in functie de fenofazele plantelor. Monitorizarea atacului agentilor patogeni la speciile implicate in experienta, in cele doua medii de cultura, spatii protejate si camp si elaborarea secventelor tehnologice de combatere eficienta a acestora (după caz).

Rezultatele vor fi puse în evidență prin urmărirea permanentă a utilizării resurselor la nivel de fermă (apă, energie, fertilizanți, alte aporturi de materiale), precum și prin măsurarea recoltelor obținute. Proiectul isi propune o reducere a consumului de apa cu 10% cat si o reducere a cheltuielilor cu inputurile (fertilizanti si fitosanitare) compatibile cu agricultura ecologica cu minim 15%, cat si identificarea, evaluarea si selectarea a trei creatii noi biologice (soiuri) pentru speciile luate in studiu, respectiv tomate, ardei si patlagele vinete, pentru care se va propune certificarea ecologica.

Proiectul isi propune o reducere a consumului de apa cu 10% cat si o reducere a cheltuielilor cu inputurile (fertilizanti si fitosanitare) compatibile cu agricultura ecologica cu minim 15%,

Scăderea consumului de apă se va realiza prin implementarea verigilor tehnologice noi de cultura, respectiv produse  noi, inovative create de ICECHIM Calarasi cat si aplicarea mulciului biodegradabil in cultura, prietenoase cu mediul care sa contribuie in fluxul tehnologic la sporirea gradului de fertilitate a solului, respectiv prin fertilizantii dezvoltati cu eliberare lenta. Acoperirea terenurilor cultivate cu un strat de mulci previne evaporarea apei din sol, iar compostul încorporat contribuie la reținerea apei în sol, scăzând astfel semnificativ necesitatea de irigare.

Totodată, creațiile selectate au la baza lor populatiile locale autohtone, cu adaptabilitate la conditiile extreme din tara noastra, capabile sa faca fata cu succes la stresul termo-hidric ceea ce contribuie la reducerea necesarului de apa. Economiile in cheltuielile cu inputurile realizate prin evitarea tratamentelor chimice și a fertilizantilor chimici utilizati in tehnologia conventionala, cat si pretul ridicat al semintelor de import, fac sa scada semnificativ pretul de cost al productiei.

Cuantificarea economiilor obținute se va realiza prin compararea costurilor de producție și a consumurilor de apă în regim ecologic cu cele din legumicultura convențională.

Realizand in comun un proiect de dezvoltare-inovare nou, care abordeaza anumite probleme specifice prin care urmareste sa se valorifice oportunitatile existente in sectorul agricol, membrii grupului operational sunt primii beneficiari ai proiectului, astfel:

SC BIOFERMA NICULESTI SRL beneficiaza de know-how-ul obtinut prin implementarea proiectului si transferul de cunostinte de la parteneri, rezultate pe care are oportunitatea sa le testeze si pe care le va implementa in tehnologia proprie de cultura.

INCDCP ICECHIM Calarasi are urmatoarele beneficii specifice:

Posibilitatea de valorificare a unor brevete obținute în urma activităților de cercetare pentru produse destinate agriculturii ecologice, dezvoltarea de noi tehnologii și produse inovative în parteneriat cu BIOFERMA NICULESTI, formarea de noi parteneriate prin activitățile de diseminare, creșterea vizibilității rezultatelor cercetării românești în acest sector.

SCDL BUZAU are urmatoarele beneficii specifice:

Proiectul ajuta la cunoasterea patrimoniului genetic detinut de unitate prin evaluare, oferind posibilitati de valorificare a acestuia pe directii precise de utilizare. Va contribui la dezvoltarea bazei de germoplasma ce va permite pe viitor obtinerea de noi creatii strict specializate dupa directia de utilizare. Soiurile  selectate si evaluate in cadrul proiectului vor ramane in portofliul unitatii si vor fi extinse pe scara larga, la nivel national, in principalele bazine legumicole iar prin valorificarea materialului biologic ( seminte, rasaduri) unitatea va inregistra pe viitor venituri substantiale. Elaborarea tehnologiilor specifice de cultura prin implementarea verigilor noi, inovative va permite cresterea productivitatii si calitatii productiei cu costuri scazute contribuind la dezvoltarea durabila a sectorului legumicol.

Evaluarea procedeelor de combatere a daunatorilor prin control biologic si/sau stropirea cu diferite substanțe organice si/sau anorganice agreate in agricultura ecologica are avantajul  stabilirii eficientei acestor metode, cat si a standaridizarii unor solutii optime de combatere a daunatorilor in agricultura ecologica.

Stabilirea standardelor de productie in functie de raportul cost/eficienta optimizate pentru cultura soiurilor românești de  legume  in sistem ecologic, in spatii protejate si in camp, in contextul schimbarilor climatice are ca beneficiu implementarea unui sistem eficient economic de cultura ecologica a soiurilor de  legume romanesti, in conditiile de clima actuale.

Fertilizanții și biostimulanții pentru agricultura ecologică prezintă multiple beneficii, printre care:

1. Scăderea cantității de îngrășăminte necesare pentru culturile proprii, conducând la creșterea eficienței economice a fermei dar și, indirect, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră legate de producerea, transportul, depozitarea și aplicarea îngrășămintelor de sinteză.

2. Creșterea rezistenței culturilor în condiții de secetă/ schimbări climatice, prin creșterea capacității de reținere a apei în sol.

3. Investiția este mică, având un potențial anual de economisire a cheltuielilor cu îngrășămintele si combaterea daunatorilor pentru o fermă de legume de aproximativ 15%, si de reducere a consumului de apa cu minim 10%.

4. Folosește doar materii prime disponibile pe plan local (resturi vegetale, substrat epuizat de ciuperci, gunoi de grajd).

Rezultatele proiectului vor putea fi utilizate de specialiști la nivelul altor ferme, având la dispoziție tehnologia optimizată pe baza analizelor și a cultivării loturilor experimentale.

Diseminare

În cadrul proiectului a fost realizată o baza de date pe suport scris ghid de bune practici care cuprinde procedura standardizata a tehnologiilor de cultura a legumelor romanesti in sistem ecologic, in contextul optimizarii costurilor de productie si a cresterii resilientei la schimbarile climatice.

Baza de date va fi utilizată pentru a  oferi gratuit consiliere  către agricultori( d. ex. referitor la aspectele legate de schimbările climatice raportate la agricultura ecologica).

Ghidul de bune practici 2024

Contact

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati site-ul proiectului: https://bioferma-niculesti.ro/

Contact responsabil partener: Dr. Ing. Frincu Rodica Mihaela

Email: icechim.calarasi@gmail.com

Telefon: 0724420257