BIOFLUIDE ECOLOGICE CU UTILIZARI INDUSTRIALE

  • Programul Operational Competitivitate AP1/P1.2/OS1.3- Sectiunea C
Programul Operational Competitivitate AP1/P1.2/OS1.3- Sectiunea C

Perioada de derulare 2016-2018

Valoarea proiectului: 944.766 lei, din care fonduri UE: 697.402 lei, bugetul de stat: 123.071 lei, cofinantare: 91.164 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat  de  dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere  a unor bio-fluide industriale  de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua de fast-food-uri si restaurante si prin utilizarea unor materii prime produse din biomasa ( bio-etanol si acid lactic).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat  de  dezvoltarea unei tehnologii inovative de producere  a unor bio-fluide industriale  de către compania S.C. Solvagromed S.R..L. prin valorificarea deseurilor de materii grase provenite din reteaua de fast-food-uri si restaurante si prin utilizarea unor materii prime produse din biomasa ( bio-etanol si acid lactic).