Biomateriale cu utilizari in patologia osoasa

Tip contract/numar: PNCDI I MATNANTECH / 99(203)-subcontract 2883 din 30. 10.2002 ICECHIM cu SC SERICAROM SA Filiala Cercetare

Perioada de desfasurare: 2002-2003

Obiectiv

Corelarea structurii chimice cu comportarea la testarea in vitro si selectia variantelor de interes