COFUND-BLUEBIO-BIOSHELL

“Reciclarea deseurilor de carcase de crustacee pentru dezvoltarea unor composite biodegradabile dedicate curatarii apelor uzate”

Partenerii proiectului si institute:

Director de proiect:

CS I. Dr. Eng. RADU Anita-Laura, Advanced Polymer Materials and Polymer Recycling Group, Polymers Department,

Coordonator:

Institutul National de Cercetare & Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie– ICECHIM, Bucuresti, Romania (www.icechim.ro)

Responsabil Proiect:

CS III. Dr. biochim. Andreea Gabriela OLARU, Director of the R&D Dept. and Quality Dept., S.C. EDAS-EXIM S.R.L. ,

Prof. Dr. Artur Jose Monteiro VALENTE, Universitatea din Coimbra, Facultatea de Stiinta si Tehnologie – Departamentul de Chimie,

Dr. Alexandre Cabral CRAVEIRO, Brinova Bioquimica Lda.,

Prof.Dr.eng. Lisa PARUCH, Professor at Environment and Natural Resources Division,

Parteneri:     

S.C. EDAS-EXIM.SRL, Bucharest, Romania, http://www.edas.ro 

University of Coimbra, Faculty of Science and Technology, Coimbra, Portugal, http://www.uc.pt 

  

Brinova Bioquimica Lda., Évora, Portugalia, http://www.brinova.eu

Norwegian Institute of Bioeconomy Research –NIBIO, Division of Environment and Natural Resources As, Norway, http://www.nibio.no

Agentii Nationale de Finantare:

Unitatea executiva pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii, dezvoltarii  si inovarii (UEFISCDI): https://www.uefiscdi.ro/

UEFISCDI si CE: 250 000 €

Co-finantare EDAS-EXIM. SRL 30.000 €

The Research Council of Norway: https://www.forskningsradet.no/

RCN si CE: 489000 €

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT): http://www.fct.pt/

FTC si CE: 99.431 €

Co-finantare University of Coimbra: 88.122 €

Co-finantare BRINOVA Lda: 84.000 €

Durata proiectului: 36 luni (inceput: 10 Aprilie 2020)

Abstract

Deșeurile din agricultură și pescuit produc efecte nocive asupra mediului și implicit asupra oamenilor. Dar, multe dintre aceste deșeuri pot fi reciclate. Una dintre problemele globale actuale se referă la minimizarea producției de deșeuri, la tratarea eficientă a apelor uzate, la producerea de produse alimentare biosecurizate și la reducerea pericolelor cauzate de expunerea la agenți patogeni. Majoritatea microorganismelor amenințătoare, în special agenți patogeni emergenți, derivă din apele uzate. Mai mult, reziduurile de antibiotice prezente în apele uzate conduc agenți patogeni bacterieni la dezvoltarea genelorrezistente la antibiotice (ARGs). În plus, metalele grele sunt printre cei mai nocivi poluanți non-microbieni datorită toxicității lor pentru om. BIOSHELL își propune soluționarea sinergică a problemelor economice, de mediu și de sănătate. Proiectul se concentrează pe utilizarea deșeurilor din prepararea alimentelor marine, cum ar fi carcasele de crustacee, în dezvoltarea unor nanocompozite inorganic-organice de tip hidrogel, inovatoare și eficiente, adecvate pentru a facilita tehnologiile durabile de purificare a apelor uzate tintite spre retenția de metale grele, eliminarea antibioticelor, eliminarea de poluantilor emergenti, EP-uri și ARG-uri.

Obiective

Hidrogeluri functionalizate bazate pe biopolimeri,obtinuti pornind de la deșeurile de crustacee, se vor dezvolta pentru a servi la retentia metalelorgrele si a antibioticelor din ape, dar si pentru tratarea anti-bacteriena a apelor. Aceste materiale competitive se refera la polimeri imprentati ionic (IIP) sau polimeri imprentati moleculari (MIP). Materialele dezvoltate vor beneficia de noi metodologii de sinteză aplicate pentru chelarea nanocompozitelor pe baza de chitosan și pentru grefarea chimică a unor suprafete hibride bactericide. Dezvoltarea de noi abordări pentru valorificarea deseurilor de crustacee, prin intermediul biohidrogelurilor funcționalizate, vaimbunatati strategiile de tratare a apelor uzate, la fata locului, în spatiul UE. Regenerarea noilor agenți de baza de biopolimeri este, de asemenea, vizată.

Rezultate Estimative:

Consortiu:

(i) 6 lucrari stiintifice ISI;

(ii) 2 cereri de brevet;

(iii) 6 comunicari stiintifice la Simpozioane prestigioase ;

(iv) 3 workshop-uri organizate;

(v) 1 participare la saloane de inventica;

(vi) Site-ul proiectului.

Acknowledgement:

Project Partners would like to thank the EU and (UEFISCDI, RCN and FCT) for funding, in the frame of the collaborative international consortium (BIOSHELL) financed under the ERA-NET BlueBio Cofund Call 2019. This ERA-NET BlueBio is an EU funded network sustained by the FFG – Austrian Research Promotion Agency.

ETAPA I Studii de obtinere a chitosanului brut si a materialelor pe baza de chitosan

PERIOADA: 10.04.2020-31.12.2020

OBIECTIVE

Act 1.1 – Obținerea chitosanului pornind de la chitina comerciala si obtinerea chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deșeurile precondiționate ale crustaceelor. Rezultate: Model experimental pentru obtinerea chitosanului.

Act 1.2 – Studii privind obținerea perlelor MIP pe baza de chitosan (via chitina comerciala)

pentru retentia de antibiotice. Rezultate: Concept perle MIP.

Act 1.3 – Studii privind sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe bază de chitosan (via chitina comerciala) si săruri cuaternare de amoniu. Rezultate: Concept hidrogeluri antibacteriene.

Act 1.4 –Caracterizarea materiilor prime, a intermediarilor și a materialelor finale. Rezultate: 3 Rapoarte de caracterizare.

Act 1.5 – Comunicarea rezultatelor existente ale partenerilor de proiect prin organizarea unei intalniri de demararea a proiectului la sediul Coordonatorului de Proiect. Rezultate: Raport al diseminarii, comunicarii si al deplasarilor.

REZUMAT

Studiul de cercetare a avut ca obiectiv principal studii de obtinere a chitosanului brut si a materialelor pe baza de chitosan, pornind de la chitina comerciala, si urmarirea efectelor asupra proprietatilor finale. In acest sens, au fost

stabilite urmatoarele obiective secundare:

OS1. Obtinerea chitosanului pornind de la chitina comerciala si obtinerea chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor. Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale.

OS2. Studii privind obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan (via chitina comerciala) pentru retentia de antibiotice. Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale.

OS3. Studii privind sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan (via chitina comerciala) si saruri cuaternare de amoniu. Caracterizarea fizico-chimica si bacteriologica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale.

OS1. Pentru obtinerea chitosanului din chitina comerciala s-au folosit doua metode de sinteza in care s-a variat procentul de NaOH. Pentru obtinerea chitosanului procesul de deacetilare a presupus omogenizarea chitinei cu NaOH intr-un balon cu fund rotund de 250 mL. Suspensia a fost refluxata sub agitare iar chitosanul obtinut a fost spalat pana la pH-ul filtrantului neutru. Probele de chitosan sintetizate in laborator au fost comparate cu un chitosan comercial (Ccom) de masa moleculara medie, caz in care au fost constatate similaritati atat in cazul analizei FTIR cat si TGA. De altfel, rezultatele au fost comparate cu mostra de chitina comerciala care a fost utilizata ca materie prima in sinteza chitosanului.

Imaginile Micro-CT si gradele de deacetilare obtinute din analiza RMN pentru chitosanul sintetizat au fost insa diferite comparativ cu mostra de chitosan comercial. Chitosanul sintetizat in laborator a indicat un grad de deacetilare de peste 86% comparativ cu cel comercial de 75% iar gradul de compactare al chitosanului sintetizat a fost mai mic, dovada fiind analiza Micro-CT ce a indicat spre un material cu porozitate intrinseca marita fata de referinta comerciala.

OS2. Studiul privind obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan a permis obținerea de informați cu privire la producerea de perle hibride sau granule cu aplicații în reținerea de antibiotice din apele reziduale. In acest sens, au fost obtinute criogeluri imprentate molecular, pe bază de chitosan și bioceluloză pentru reținerea de penicilina. Astfel, au fost obținute criogeluri pe bază de chitosan – neimprentate și imprentate molecular (4 serii de perechi NIP/MIP).

Prin studiul gradelor de gonflare s-a dovedit faptul că toate criogelurile adsorb foarte multa apa, dar si faptul ca o parte dintre acestea se fragmenteaza datorita rezistentei mecanice scazute (gelurile fiind reticulate fizic cu carbonat acid de amoniu). Analiza UV-Vis a permis evidentierea gradului de spălăre/extractie a penicilinei pentru criogelurile obtinute. De altfel, a dovedit si faptul ca proba MIP a re-adsorbit de 5,24 mai specific penicilina fata de criogelul de referinta NIP.

Analiza termică a dovedit de asemenea că imprentarea a avut loc pentru toate seriile MIP si a subliniat diferente de stabilitate intre probele obtinute cu chitosanul comercial si cu cel sintetizat in laborator. In etapa urmatoare se va optimiza metoda de obtinere a criogelurilor pentru a obtine materiale mai stabile dpdv mecanic.

OS3. Obtinerea de noi retele polimerice cu structura interpenetrata a constat in polimerizarea unui monomer generator de grupari de amoniu cuaternizat in prezenta chitosanului (comercial sau sintetizat). Hidrogelurile pe baza de chitosan comercial/sintetizat au fost caracterizate din punct de vedere al gradului de gonflare. Rezultatele obtinute au aratat faptul ca tipul de chitosan folosit a influentat gradul de gonflare pentru fiecare hidrogel. In cazul sintezei de hidrogel unde s-a folosit o cantitate mai mica de reticulant, s-au observat diferente intre valorile gradului maxim de gonflare. Acest lucru arata faptul ca folosirea unei concentratii mai mari de reticulant duce la obtinerea unor retele polimerice mult mai rigide si care impiedica absorbtia unei cantitati

mai mari de apa.

In ceea ce priveste spectrele FTIR ale hidrogelurilor pe baza de chitosan comercial/sintetizat, acestea au prezentat benzi caracteristice chitosanului. Analizele TGA/DTG a confirmat prezenta chitosanului in structura finala a retelelor polimerice.

Testele bactericide au reflectat potentialul materialelor sintetizate, cu precadere a hidrogelului pe baza de chitosan sintetizat in laborator, de a distruge atat coliformii si clostridiile in proportii de 83% si respectiv 69%.

DISEMINARE

In cadrul etapei 1/2020 a fost organizata o intalnire de demarare a proiectului cu participarea fizica a partenerilor de proiect in 03.03.2020.

Directorul de Proiect a participat la intanirea de demarare a proiectelor BLUEBIO (Online kick-off of the cofounded call of BlueBio ERA-NET COFUND 9 June 2020) si la un eveniment de networking (Connectivity among Blue Bioeconomy Cofund projects 20 November 2020).

A fost publicat un articol indexat ISI si unul a fost trimis spre publicare dupa cum urmeaza:

1.Teodor Sandu, Maria Luiza Jecu, Iuliana Raut, Mariana Calin, Elvira Alexandrescu, Tanta Verona Iordache, Marinela Victoria Dumitru, Andrei Sarbu, Hybrid Beads Bearing Immobilized Bacteria As Advanced Means For The Removal Of Acid Blue 93 Dye, Materiale Plastice (Mater. Plast.),

Year 2020, Volume 57, Issue 3.

2.Ana-Mihaela Gavrilă, Simona Nedelcu-Flor, Andrei Sârbu, Teodor Sandu, Andreea Gabriela Olaru, Gheorghe Hubca, Dan Donescu, Tanța-Verona Iordache, Synthesis And Properties Of Organosilica Particles With Quaternary Ammonium Bearings As Bacteriostatic Interfaces, U.P.B. Sci. Bull., Series.

Etapa II. Modele experimentale de obtinere a materialelor pe baza de chitosan brut

PERIOADA: 01.01.2021-31.12.2021

OBIECTIVE

Act 2.1 – Optimizarea retetei de obtinere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor. Rezultate: Model functional pentru obtinerea chitosanului brut.

2.1.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Optimizarea retetei de obtinere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor

Act 2.2 Obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) pentru retentia de antibiotice. Rezultate: Model Experimental perle MIP.

2.2.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) pentru retentia de antibiotice

Act 2.3 – Sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) si saruri cuaternare de amoniu. Rezultate: Model experimental hidrogeluri antibacteriene.

2.3.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) si saruri cuaternare de amoniu

Act 2.4 – Caracterizarea materiilor prime, a intermediarilor și a materialelor finale. Rezultate: 3 Rapoarte de caracterizare.

2.4.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti: Caracterizari fizico- chimice ale materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cuantificarea profilului de retentie a antibioticelor

2.4.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Caracterizari biochimice ale materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cuantificarea profilului de retentie a bacteriilor patogene

Act 2.5 – Comunicarea si diseminarea rezultatelor prin intermediul conferintelor nationale sau internationale, a vizitelor de lucru la Partenerii din Consortiul International, a revistelor nationale si internationale indexate web of science si a organismelor nationale abilitate, precum OSIM, pentru protectia si proprietatii intelectuale.

Rezultate: Raport al diseminarii, comunicarii si al deplasarilor.

2.5.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor si protectie a proprietatii intelectuale

2.5.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor si protectie a proprietatii intelectuale

REZUMAT

Studiul de cercetare a avut ca obiectiv principal optimizarea protocolului de obtinere a chitosanului brut si a materialelor pe baza de chitosan brut, pornind de la carcase de creveti, si urmarirea efectelor asupra proprietatilor finale. In acest sens, au fost stabilite urmatoarele obiective secundare:


OS1. Obtinerea si optimizarea retetei de obtinere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor. Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale.


OS2. Obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) pentru retentia de antibiotice. Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cunatificarea profilului de retentie a antibioticelor.


OS3. Sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) si saruri cuaternare de amoniu. Caracterizarea fizico-chimica si bacteriologica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cunatificarea profilului de retentie a bacteriilor patogene.


OS1. Realizarea acestui obiectiv a constat in optimizarea procedeului de obtinere a chitosanului brut din carcase de crustacee. Aceasta faza s-a incheiat cu

obtinerea unui chitosan cu proprietati asemnatoare cu cele ale chitosanului comercial. Insa au fost subliniate si cateva caracteristici distincte care au condus in continuare la rezultate foarte diferite comparativ cu cel comercial.

Sinteza chitosanului pornind de la carcase de creveti a fost realizata cu succes. Spectrele FTIR ale celor doua tipuri de chitosan sintetizate in laborator (brut si cel din chitina comerciala) au fost comparate cu cel al chitosanul comercial. Probele au prezentat toate benzile caracteristice formarii chitosanului prezente in literatura de specialitate. Spectrele XRD au confirmat prezenta carbonatului de calciu in chitosanul brut, lucru dorit pentru imbunatatirea proprietatilor mecanice ale chitosanului pentru aplicatii viitoare.

Tehnica HPLC a oferit informatii importante despre masa moleculara a probelor de chitosan, astfel se poate observa ca masa moleculara a chitosanului obtinut in laborator este mai mare fata de a chitosanului comercial. Chitosanul brut prezinta doua mase moleculare diferite, una dintre ele fiind cu un ordin de marime mai mare fata de cea a CC, astfel se explica solubilitatea mai slaba a acestuia.

Gradul de deacetilare al chitosanului a fost determinat prin doua metode, prin titrare si prin rezonanta magnetica nucleara; datele obtinute aratand un grad de deacetilare ridicat pentru cele doua probe de chitosan sintetizate in laborator, in comparatie cu chitosanul comercial.

In etapa viitoare se vor continua studiile de optimizare a procesului de obtinere a chitosanului brut din carcase de creveti, in vederea obtinerii un produs cu masa moleculara uniforma.


OS2. Acest obiectiv a presupus obtinerea perlelor MIP pe baza de chitosan brut pentru retentia de antibiotice. Dupa cum s-a constatat din Etapa I, obtinerea de perle s-a dovedit mai complexa decat s-a anticipat. Din aceste considerente, obtinerea de materiale cu proprietati de retentie a antibioticelor a vizat obtinerea unor granule de criogel cu retele interpenetrare de chitosan si bioceluloza.

Studiul realizat a permis obținerea de informații cu privire la producerea de criogeluri hibride cu aplicații în reținerea de antibiotice din apele reziduale. Au fost utilizați atât polimeri naturali, cât și argile naturale. Cea mai mare parte a cercetărilor s-a concentrat pe obținerea de criogeluri hibride pe bază de

chitosan-bioceluloză și argile naturale cu proprietăți superabsorbante pentru retenția de antibotice.

Din studiul gradelor de gonflare s-a dovedit faptul că criogelurile au avut grade de gonflare relativ ridicate, ceea ce confirmă capacitatea foarte mare de gonflare a acestor materiale hibride. Analiza UV-Vis a permis evidențierea profilelor superabsorbante pe care le au criogelurile pentru retenția antibioticelor, în special a penicilinei G. In cazul Sulfadiazine Argentice, se va analiza posibiliatea de utilizare a ciclodextrinelor pentru imbunatatirea solubilitatii in apa.

Analiza termică a dovedit, de asemenea, încorporarea cu succes a kaolinei, punând, totodată, în evidență diferențe de stabilitate între probele obținute cu chitosanul comercial și cu cel sintetizat în laborator. Microscopia electronică de baleiaj a confirmat succesul încorporarii argilei în matricea polimerică de Chitosan-Bioceluloză, furnizând, totodată, informații privind porozitatea probelor. De mentionat faptul ca, utilizarea chitosanului sintetizat din carcase de crustacee a condus la materiale cu proprietati imbunatatite comparativ cu cele pe baza de chitosan comercial. In etapa urmatoare, se vor testa noile retete de criogeluri si pentru retentia tetraciclinei si vancomicinei si, de asemenea, se va optimiza metoda de obtinere (utilizand imprentarea moleculara) pentru a creste specificitatea/ selectivitatea pe clase de antibiotice.

OS3. Acest obiectiv a fost realizat prin sinteza unor noi hidrogeluri cu efect antibacterian pe baza de chitosan brut, respectiv chitosan sintetizat din

carcase de crustacee cu retea interpenetrata policationica de grupari cuaternare de amoniu. Aceasta faza s-a finalizat cu obtinerea unor hidrogeluri cu retele interpenetrate cu rezistenta mecanica mai buna decat cele din etapa precedenta.

În cadrul analizelor spectroscopice FTIR s-au observat benzi caracteristice atât pentru polielectrolitului sintetic cât și pentru chitosan. Comportamentul de degradare termică a hidrogelurilor IPN sintetizate a arătat o influență pozitiva asupra stabilitatii termice odata cu cresterea concentrației de polielectrolit sintetic.

În cadrul studiului gradului de gonflare, s-a observat, pe lângă influența vizibilă a concentrației de monomer sintetic utilizat, și influența tipului de chitosan utilizat. Gradul maxim de gonflare a fost de 15704% in cazul probelor cu chitosan comercial și de 12823% în cadrul probelor ce conțin chitosan brut. De asemenea, comparativ cu rezultatele obtinute in etapa anterioara pentru hidrogelurile obtinute cu cantitati mai scazute de reticulant, in acest caz s-a constatat o mai buna rezistenta mecanica in timpul utilizarii/ gonflarii. Hidrogelurile si-au pastrat integritatea pana la peste 24 ore vs. 6 ore pentru cele obtinute in etapa anterioara.

Testele bactericide au reflectat potentialul materialelor sintetizate, cu precadere a hidrogelului de baza de chitosan brut, sintetizat din carcase de

creveti, de a distruge atat coliformii si clostridiile in proportii de 51% si respectiv 53%. De asemenea s-a remaracat si o crestere a efectului bactericid odata cu cresterea cantitatii de polielectrolit din hidrogeluri, ceea ce dovedeste efectul sinergic al celor doua tipuri de polimeri interpenetranti. In etapa viitoare se va optimiza procesul de sinteza al hidrogelurilor in vederea cresterii efectului bactericid, dar totodata pastrand stabilitatea mechanica a hidrogelurilor.

DISEMINARE

In cadrul etapei II/2021 a fost organizat un workshop online cu 14 participanti din cele 5 Organizatii Partenere (INCDCP- ICECHIM, EDAS-EXIM. SRL, NIBIO, Universitatea din Coimbra si BrINOVA) cu titlul: „Wastewater Purification using biopolymer-based materials” Workshop and Meeting on project progress in the frame of BLUEBIO Cofund 2019 Project BIOSHELL, Location: On-line, 1 OCTOBER 2021. In cadrul workshop-ului au fost prezentate urmatoarele lucrari:


1.  Presentation of Andreea Miron “Synthesis and characterization of chitosan from commercial chitin and from shrimp wastes” (INCDCP- ICECHIM Bucharest, Romania) (5 min)

2.  Presentation of Marinela Dumitru “Synthesis and characterization of chitosan-based gels for the retention of penicillin” (INCDCP- ICECHIM Bucharest, Romania) (5 min)

3. Presentation of Iulia Neblea “Synthesis and characterization of chitosan-based gels for bacteria inactivation and retention” (INCDCP- ICECHIM Bucharest, Romania) (5 min)

4. Presentation of Dr. Andreea Olaru “Evaluation of bactericid effect of new materials on waste water samples” (EDAS-EXIM. SRL, Bucharest, Romania) (15 min)

5.  Presentation of Dr. Lisa Paruch “Development of Antibiotic Resistant Genes (ARGs) markers and screening examination of pathogens & ARGs in wastewater” (Norwegian Institute for Bioeconomy Research-NIBIO, Oslo-Aas, Norway) (15 min)

6. Presentation of Prof. Artur Valente “Chitosan-based gels for metal and antibiotic adsorption” (University of Coimbra, Coimbra, Portugal) (15 min)In planul de realizare al etapei II, a fost prevazuta publicarea a doua lucrari ISI. In acest sens, lucrarea trimisa anul trecut spre publicare a fost publicata in luna septembrie si inca un articol indexat ISI elaborat in colaborare cu partenerii de proiect EDAS-EXIM si NIBIO a fost trimis si publicat.Inca

o lucrare a fost trimisa spre publicare in luna Octombrie 2021 si se afla in evaluare.1. L. Paruch, A.M. Paruch, T.-V. Iordache, A.G. Olaru, A. Sarbu, Mitigating antibiotic resistance genes in wastewater by sequential treatment of novel nanomaterials, Polymers, Special Issue: “Hybrid Polymer Materials for Water Purification and Wastewater Treatment”, 13(10), 1593; 2021, https://doi.org/10.3390/polym13101593 WOS:000655148100001, Publicat in 2021

2. A.M. Gavrila, S. Nedelcu-Flor, A. Sarbu, T. Sandu, A. Olaru, G. Hubca, D. Donescu, T.V. Iordachec, Synthesis and properties of organosilica particles

with quaternary ammonium bearings as bacteriostatic interfaces, Scientific Bulletin of UPB Series B, vol 3, 2021, Trimis in 2020 si publicat in 2021.

3      M. V. Dumitru, T. Sandu, A. Ghebaur, S. A. Gârea, T. V Iordache, A. L. Ciurlică, I. E. Neblea, B. Trică, H. Iovu, A. Sârbu Organically Modified Montmorillonite as pH Versatile Carriers for Delivery o 5-Aminosalicylic Acid , Applied Surface Science, In evaluare di octombrie 2021.

 

De asemenea in planul de lucru al proiectului au fost prevazute si comunicari stiintifice (doua) pentru diseminarea rezultatelor obtinute. Comunicarile realizate sunt urmatoarele:


1.      Dumitru Marinela-Victoria, Sandu Teodor, Sarbu Andrei, Miron Andreea, Coman Alina Elena, Botez Razvan Edward, Duldner Monica, Iovu Horia, Iordache Tanta Verona, Hybrid cryogels with advanced adsorbent properties for sulfadiazine, Bucharest Polymer Conference (BPC), 2nd Edition, 9-11 June 2021, Bucharest, Romania (short oral com.)

2.      Marinela-Victoria DUMITRU, Teodor SANDU, Iulia Elena NEBLEA, Anita-Laura CHIRIAC, Ionut Cristian RADU, Horia IOVU, Andrei SARBU, Tanta Verona IORDACHE, Hybrid Cryogels with Advanced Adsorbent Properties for Penicillin, Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XVII, 27-29 Octombrie 2020, Bucuresti, Romania. Poster

3.      Andreea MIRON, Cesar FILHO, Radu FIERASCU, Iulia NEBLEA, Anita-Laura CHIRIAC, Andrei SARBU, Horia IOVU, Tanta Verona IORDACHE, Calcium Carbonate Enriched-Chitosan Prepared from Shrimp Shell Waste, Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o

Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XVII, 27- 29 Octombrie 2020, Bucuresti,

Romania. Poster

4.      Iulia Elena NEBLEA, Andreea Gabriela OLARU, Anita-Laura CHIRIAC, Anamaria ZAHARIA, Razvan BOTEZ, Mircea TEODORESCU, Andrei SARBU, Tanta-Verona IORDACHE, Chitosan-Based Bactericidal Interpenetrated Hydrogels, Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XVII, 27-29 Octombrie 2020, Bucuresti, Romania. Poster


Rezultatele inovatoare obtinute in aceasta etapa au fost protejate prin doua cereri de brevet, dupa cum urmeaza:


1.     Cerere Brevet A/00651/27.10.2021: „Criogeluri hibride superadsorbante pe baza de polimeri naturali si argile silanizate si procedeu de obtinere a acestora”, Autori: Chiriac Anita-Laura, Iordache Tanta-Verona, Dumitru Marinela Victoria, Miron Andreea, Sandu Teodor, Sarbu Andrei, Gavrila Ana-Mihaela, Zaharia Anamaria.

2.     Cerere Brevet A/00686/16.11.2021: „Hidrogeluri bactericide cu retea interpenetrata pe baza de chitosan si procedeu de obtinerea al acestora”, Autori: Chiriac Anita-Laura, Iordache Tanta-Verona, Sarbu Andrei, Neblea Iulia Elena, Miron Andreea, Stoica Elena-Bianca, Gavrila Ana-Mihaela, Zaharia Anamaria, Olaru Andreea, Cosasu Dan.

 

Alte rezultate obtinute in cadrul proiectului se refera la prezentarea unor rapoarte stiintifice de doctorat ale celor 3 doctorande Iulia Neblea, Marinela Dumitru si Andreea Miron, ce sumarizeaza rezultatele obtinute in Etapele I si II ale acetui proiect:

 

1.     Raport 1 Doctorat Iulia Neblea (decembrie) cu titlul tezei: „Noi structuri de micro și nano-geluri pe bază de polimeri naturali și biocompatibili”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Mircea TEODORESCU.

2.     Raport 1 (iunie) si 2 (decembrie) Doctorat Marinela Dumitru cu titlul tezei: „Valorificarea chitosanului din surse marine pentru obținerea de agenți de tratare a apelor”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.

3.     Raport 1 (iunie) si 2 (decembrie) Doctorat Andreea Miron cu titlul tezei: „Polimeri biosursați cu proprietăți dirijate”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.


Etapa III. Modele experimentale de obținere a materialelor pe bază de chitosan brut si testarea lor

PERIOADA: 01.01.2022-31.12.2022

OBIECTIVE

Act 3.1 – Reproductibilitatea metodei de obținere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasă din deșeurile precondiționate ale crustaceelor.

Rezultate: Tehnologie de laborator de obtinere a chitosanului brut.

3.1.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Reproductibilitatea metodei de obținere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasă din deșeurile precondiționate ale crustaceelor

Act 3.2 – Optimizarea rețelelor de obținere a perlelor MIP pe bază de chitosan brut (via chitină experimentală) pentru retenția de antibiotice. Rezultate: Model Functional perle MIP.

3.2.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Optimizarea rețelelor de obținere a perlelor MIP pe bază de chitosan brut (via chitină experimentală) pentru retenția de antibiotice

Act 3.3 – Optimizarea rețelelor de sinteză a hidrogelurilor antibacteriene pe bază de chitosan brut (via chitină experimentală) și săruri cuaternare de amoniu. Rezultate: Model functional hidrogeluri antibacteriene.

3.3.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Optimizarea rețelelor de sinteză a hidrogelurilor antibacteriene pe bază de chitosan brut (via chitină experimentală) și săruri cuaternare de amoniu

Act 3.4 – Caracterizarea materiilor prime, a intermediarilor și a materialelor finale. Rezultate:  Raport de caracterizare.

3.4.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti: Caracterizări fizico-chimice ale materiilor prime, intermediarilor și materialelor finale si validarea profilului de retenție a antibioticelor din diverse solutii contaminate.

3.4.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Caracterizări biochimice ale materiilor prime, intermediarilor și materialelor finale si validarea profilului de retenție a bacteriilor patogene din apele uzate.

Act.35.- Validarea profilului de retenție pentru antibiotice, metale grele si bacterii patogene intr-un micro-pilot de laborator. Rezultate: Raport de testare Demonstrator.

3.5.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti: Cuantificarea profilelor de retenție a antibioticelor pentru materialele pe baza de chitosan testate in micro-pilotul de laborator EDAS.

3.5.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Cuantificarea profilelor de retenție a metalelor grele si bacteriilor patogene pentru materialele pe baza de chitosan testate intr-un micro-pilot de laborator. Validarea efficientei lor in retenția antibioticelor, metalor grele si a bacteriilor patogene din probe contaminate

Act 3.6 – Comunicarea si diseminarea rezultatelor prin intermediul conferintelor nationale sau internationale, a vizitelor de lucru la Partenerii din Consortiul International si a revistelor nationale sau internationale indexate web of science. Rezultate: Raport al diseminarii, comunicarii si al deplasarilor

3.6.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor.

3.6.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor.


REZUMAT

Studiul de cercetare a avut ca obiectiv principal dezvoltarea de Modele experimentale de obținere a materialelor pe bază de chitosan brut si testarea lor. In aceste sens, metodele de obtinerea a materialelor din chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor (conform Etapei II) au fost optimizate si proprietatilor finale ale materialelor obtinute re-evaluate. Ca si in etapa precedenta, materialele au avut ca referinta chitosanul comercial si chitosanul obtinut din chitina comerciala (conform protocolului satabilit in Etapa I). Pentru indeplinirea acestui obiectiv, au fost stabilite urmatoarele obiective secundare:

OS1. Verificarea reproductibilitatii metodei de obtinere a chitosanului brut pornind de la chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor (metoda optimizata in etapa II). Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale.

OS2.Optimizarea metodelor de sinteza a MIP pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) pentru retentia de antibiotice (retele elaborate si testate, in Etapele I si, respectiv, II). Caracterizarea fizico-chimica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cunatificarea profilului de retentie a antibioticelor din diverse soluții contaminate.

OS3.Optimizarea metodelor de sinteza a hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) si saruri cuaternare de amoniu (retele elaborate si testate, in Etapele I si, respectiv, II). Caracterizarea fizico-chimica si bacteriologica a materiilor prime, a intermediarilor si a materialelor finale si cunatificarea profilului de retentie a bacteriilor patogene.

OS4.Testarea eficientei materialelor obtinute intr-un micro-pilot de laborator. Cuantificarea profilelor de retenție a antibioticelor, metalelor grele si bacteriilor patogene pentru materialele pe baza de chitosan.

OS1. Acest obiectiv a tintit demonstrarea reproductibilitatii procedeului de obtinere a chitosanului brut din carcase de crustacee. Sintezele de obtinere

ale chitosanul pornind de la chitina comerciala si de la chitina obtinuta din deseuri de carcase de creveti au fost obtinute cu succes, prezentand grade de deacetilare similare. Analiza structurala FTIR a prezentat toate benzile caracteristice formarii chitosanului atat in proba CCH cat si in proba SHC. Analiza termogravimetrică a pus in evidenta o  stabilitate termica similara pentru probele de chitosan CCH si SHC, iar analiza XPS a demonstrat prezenta carbonatului de calciu in proba de chitosan SHC, obtinuta din deseuri de carcase de creveti. Imaginile SEM releva prezenta carbonatului de calciu in structura si pe suprafata probei de chitosan SHC, lucru confirmat si de analiza XPS. In concluzie, chitosanul SHC sintetizat in Etapa 3 prezinta caracteristici reproductibile cu cel sintetizat in Etapa 2, ceea ce releva si o buna reproductibilitate a metodelor de sinteza propuse. Rezultatele obtinute in aceasta etapa au condus la elaborarea unei tehnologii de laborator de obtinere a chitosanului, prin excluderea etapei de demineralizare a chitinei.

OS2. Obiectivul 2 a fost reprezentat de optimizarea procedeului de sinteza pentru materialele MIP pe baza de chitosan brut pentru retentia de antibiotice. Optimizarea procedurii de sinteza a avut ca tinta imbunatatirea stabilitatii criogelurilor la variatia de pH si imbunatatirea capcitatii de adsorbtie pentru Penicilina G si Tertraciclina. Au fost obtinute mai multe serii de criogeluri :criogeluri pe baza de chitosan sau chitosan cu APV, cu continut de silicat sau caolina modificata; criogeluri pe baza de chitosan si gelatina. Analiza UV-Vis a permis determinarea capacitatii de retentie a criogelurilor pentru doua tipuri de antibiotice (PG si Tetraciclina). In urma acestui studiu s-a demonstrat ca probele pe baza de CC cat si cele pe baza de SHC au proprietati superabsorbante in special la pH bazic. Spectrele FTIR au confirmat obtinerea criogelurilor dorite prin apariția benzilor specifice polimerului, cât și încorporarea cu succes a caolinei modificate si,  respectiv, silicei  în matricea de chitosan. Din studiul gradelor de gonflare s-a dovedit faptul că retetele criogelurilor hibride au fost optimizate si imbunatatite, iar criogelurile pe baza de chitosan-gelatina par sa fie o varianta de luat in considerare pentru solutii cu pH mai mic. Microscopia electronică de baleiaj a pus in evidenta o structura supermacroporoasa foliara a criogelurilor ce explica caracterul lor superabsorbant. In concluzie, structura criogelurilor obtinute in Etapa II a fost imbunatatita prin adaugarea de gelatina (pentru performante ridicate la pH scazut) si adaugarea de argila modificata/ silicat pentru imbunatatirea stabilitatii si capacitatii de retentie a antibioticelor la pH bazic.

OS3. In cadrul acestui obiectiv s-a urmarit optimizarea metodei de sinteza a unor noi hidrogeluri cu efect antibacterian pe baza de chitosan sintetizat din carcase de crustacee cu retea interpenetrata policationica de grupari cuaternare de amoniu. In acest scop, s-a utilizat suplimentar un macro-reticulant, PEGDA700, pentru a imbuntati stabilitatea hidrogelurilor in timp. În cadrul studiului gradului de gonflare, s-a observat influenta concentratiei agentului de reticulare si influenta concentratiei de monomer. Analizele FTIR au evidentiat prezenta unor benzi caracteristice chitosanului dar si a monomerului VBTAC. Comportamentul de degradare termică a hidrogelurilor IPN sintetizate indica doua trepte principale de degradare pentru probele pe baza de CC si SHC si trei trepte pentru cele pe baza de CHC. Aceste rezultate subliniaza faptul ca, utilizarea CC si a SHC conduce la obtinerea unor materiale mai omogene. Testele bacteriologice au reflectat potentialul materialelor sintetizate, cu precadere a hidrogelului de baza de chitosan SHC. In acest caz, testele au fost realizate in triplicat utilizand probe de apa uzata dintr-o sursa industriala ce contin bacterii Gram-negative, Colifomi, si Gram-pozitive, Clostridium Perfringens. S-a observat o capacitate ridicata de retinere a bacteriilor in cazul probelor ce contin CCH si CC insa numai in cazul bacteriilor Gram-negative. In ceea ce priveste probele ce contin SHC, s-a observat o capacitate de retinere mai mica comparativ cu proba martor insa actiunea antibacteriana se manifesta impotriva ambelor specii de bacterii. In concluzie, hidrogelurile cu retele interpenetrate s-au dovedit mult mai stabile si cu un efect bactericid mai ridicat decat al probelor obtinute in etapa precedenta.

OS4. Ultimul obiectiv propus a urmarit demonstrarea eficientei materialelor pe baza de chitosan SHC pentru retentia de bacterii, antibiotice si metale grele, in conditii dinamice pe un volum mai mare de apa contaminata. In acest scop, testarea a fost realizata intr-un micropilot de 500 mL cu agitare al Partenerului de Proiect EDAS. Materialele optimizate in faza a treia au fost testate in triplicat in vedrea obtinerii profilelor de retentie a bacteriilor, a resturilor organice si metalelor grele din ape industriale uzate. Rezultatele au demonstrat faptul ca eficienta hidrogelurilor pe baza de SHC poate fi crescuta cu pana la 30%, prin agitare. In etapa urmatoare, se va definitiva si studiul cu privire la retentia de antibiotice in micro-pilot a criogelurilor optimizate in faza a treia. 

In aceasta etapa au fost realizate deplasari la Valcea si la Sinaia pentru comunicarea unor rezultate in cadrul conferintelor organizate. O parte din comunicarile stiintifice cat si intalnirea cu partenerii de Proiect au fost organizate online. Au fost publicate in reviste indexate ISI, 4 lucrari stiintifice si un editorial. De asemenea, au fost sustinute 5 Rapoarte de Cercetare in cadrul unor Teze de doctorat, avand tematica strans legata de cea a proiectului.

Deoarece partenerul de proiect BrINNOVA a decis sa paraseasca consortiul (in urma intarzierilor in semnarea contractului cu 1 an) si din pricina faptului ca si Univ. Coimbra a semnat contractul cu 1 an intarziere, activitatile comune, precum testarea in micro-pilot de laborator a capacitatii de retentie de antibiotice si de metale grele din materialele obtinute atat de catre ICECHIM cat si de catre Univ. Coimbra au fost realizate partial (doar pentru o serie de materiale obtinute de ICECHIM). Testarea seriei a doua preparata de ICECHIM (criogeluri) si a seriei de probe preparata de catre Univ. Coimbra a fost decalata cu 2 luni (pentru primele doua luni din 2023). In concluzie, avand in vedere mica deviatie de la planul general, neimputabila coordonatorului, gradul de indeplinire al obiectivelor propuse a fost atins in proportie de 100% raportand la rezultatele preconizate pentru aceasta etapa.


DISEMINARE

In cadrul etapei III/2022 a fost organizat un meeting online cu participanti din cele 4 Organizatii Partenere ramase (INCDCP- ICECHIM, EDAS-EXIM. SRL, NIBIO, Universitatea din Coimbra). BrINOVA nu a semnat contractul cu Autoritatea Contractanta si a decis sa paraseasca consortiul. In cadrul meetingului s-au discutat aspecte legate de preluarea activitatilor BrINOVA, care au fost preluate de catre Univ. Coimbra si INCDCP-ICECHIM. Din aceste considerente si din pricina faptului ca Univ. Coimbra a semnat contractul cu 1 an intarziere, activitatile comune, precum testarea in micro-pilot de laborator a capacitatii de retentie de antibiotice si de metale grele din materialele obtinute atat de catre ICECHIM cat si de catre Univ. Coimbra au fost realizate partial (doar pentru o serie de materiale obtinute de ICECHIM). Testarea seriei a doua preparara de ICECHIM si a seriei de probe preparata de catre Univ. Coimbra a fost decalata cu 2 luni (pentru primele doua luni din 2023). Pentru a indeplini cu succes toate obiectivele comune ale proiectului s-a decis si prelungirea duratei proiectului cu cel putin 5 luni (pana la 31 august 2023), asa incat sa fie posibila realizarea tuturor activitatilor propuse in proiect (ce includ teste de biodegradabilitate ale materiilor prime si materialelor obtinute). Actul aditional se va realiza in luna Ianuarie 2023.

In planul de realizare al etapei III, a fost prevazuta publicarea si comunicarea de lucrari stiintifice. In acest sens, lucrarea trimisa anul trecut spre publicare a fost publicata in luna ianuarie 2022, si inca 2 articole si un review, indexate ISI, au fost publicate tot in cadrul acestei etape. De asemenea, proiectul si rezultatele acestuia au fost discutate si intr-un editorial. Doua cereri de brevet utilizate ca background al proiectului au fost prezentate la 2 targuri de inovare. Deplasarile la Valcea, Sinaia, Iasi si Cluj pentru comunicarea rezultatelor au fost suportate din fonduri complementare, pe cand restul conferintelor au fost desfasurate online sau organizate de catre ICECHIM, pentru care s-au platit doar taxe de participare.


Articole publicate:

1. Marinela Victoria Dumitru, Teodor Sandu, Ana Lorena Ciurlica, Iulia Elena Neblea, Bogdan Trica, Adi Ghebaur, Sorina Alexandra Garea, Horia Iovu, Andrei Sarbu, Tanța Verona Iordache, Organically modified montmorillonite as pH versatile carriers for delivery of 5-aminosalicylic acid, Applied Clay Science 218 (2022) 106415, https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106415

2. Iulia Elena Neblea, Ana‑Mihaela Gavrila, Tanta‐Verona Iordache, Anamaria Zaharia, Paul Octavian Stanescu, Ionut‑Cristian Radu, Sabina Georgiana Burlacu, Georgeta Neagu, Anita‑Laura Chiriac, Andrei Sarbu, Interpenetrating networks of bacterial cellulose and poly (ethylene glycol) diacrylate as

potential cephalexin carriers in wound therapy, Journal of Polymer Research (2022) 29:406, https://doi.org/10.1007/s10965-022-03250-9

3. Miron, A.; Sarbu, A.; Zaharia, A.; Sandu, T.; Iovu, H.; Fierascu, R.C.; Neagu, A.-L.; Chiriac, A.-L.; Iordache, T.-V. A Top-Down Procedure for Synthesizing Calcium Carbonate-Enriched Chitosan from Shrimp Shell Wastes. Gels 2022, 8, 742. https://doi.org/10.3390/gels8110742

4. Sandu, T.; Sârbu, A.; Caprarescu, S.; Stoica, E.-B.; Iordache, T.-V.; Chiriac, A.-L. Polymer Membranes as Innovative Means of Quality Restoring for Wastewater Bearing Heavy Metals. Membranes 2022, 12, 1179. https://doi.org/10.3390/membranes12121179

5.Andrei Sarbu, Editorial, Special Issue on the Applications of Molecularly Imprinted Films: Appl. Sci. 2022, Volume 12, Issue 17, 8533 (FI= 2,838) https://doi.org/10.3390/app12178533

 Comunicari realizate:

1.Ana-Lorena Neagu, Bianca-Elena Stoica, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta Verona Iordache, Sorin Dolana, Andrei Sarbu, Teodor Sandu, Horia Iovu, Catalin Zaharia, Petru Epure, Detection of Lipopolysaccharides from Multi-Drug Resistant Bacteria using Modified Plastic Screen-Printed Carbon Electrodes, Simpozion International Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XVIII, 26- 28 Octombrie 2022, Bucuresti, Romania. Prez Orala

2. Elena-Bianca Stoica, Sorin-Viorel Dolana, Tanţa-Verona Iordache, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Chiriac, Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Ana-Mihaela Gavrilă, Ephedrine Hydrochloride Detection Based on MIP Particles/Conductive Carbon Paste Modified Electrode, Simpozion international Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila PRIOCHEM – editia XVIII, 26- 28 Octombrie 2022, Bucuresti, Romania. Prez Orala

3.Andreea Miron, Tanta-Verona Iordache, Sorin-Viorel Dolana, Marinela Dumitru, Ana-Mihaela Gavrila, Anamaria Zaharia, Horia Iovu, Anita-Laura (Radu) Chiriac, Novel Nanocomposites Based on Mesoporous Titania/Acrylonitrile Obtained by Host-Guest Method, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering NanoBioMat 2022 – Summer Edition, 22-24 June 2022, virtual. Poster

4. Iulia Elena Neblea, Tanța-Verona Iordache, Anamaria Zaharia, Andreea Olaru, Andreea Miron, Mircea Teodorescu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Chiriac, Biopolymer-based interpenetrated hydrogels for wastewater treatment, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering NanoBioMat 2022 – Summer Edition, 22-24 June 2022, virtual. Poster

5. Marinela Victoria Dumitru, Tanta-Verona Iordache, Miron Andreea, Teodor Sandu, Sorin Viorel Dolana, Horia Iovu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Chiriac, Molecularly imprinted supermacroporous cryogels for penicillin G adsorption, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering NanoBioMat 2022 – Summer Edition, 22-24 June 2022, virtual. Poster

6. Iulia Elena Neblea, Anamaria Zaharia, Andreea Olaru, Mircea Teodorescu, Tanța-Verona Iordache, Elena-Bianca Stoica, Teodor Sandu, Andreea Miron, Andrei Sarbu, Anita-Laura Chiriac, New Innovative Biopolymer-Based Interpenetrated Hydrogels with Potential Antibacterial Activity, 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Sinaia, ROMANIA – September 7 – 9, 2022. Prez. Orala

7.Marinela Victoria Dumitru, Tanta-Verona Iordache, Iulia Elena Neblea, Elena Bianca Stoica, Teodor Sandu, Andrei Sarbu, Ana-Mihaela Gavrila, Anita Laura Chiriac, Molecularly Imprinted Supermacroporous Cryogels for Penicillin G Adsorption, Conferinta Nationala de Chimie, Calimanesti-Caciulata Valcea, 4-7 oct. 2022. Prezentare Orala

Alte rezultate obtinute in cadrul proiectului se refera la prezentarea unor rapoarte stiintifice de doctorat ale celor 3 doctorande Iulia Neblea, Marinela Dumitru si Andreea Miron, ce sumarizeaza rezultatele obtinute in Etapa III a proiectului:

1. Raport 2 Doctorat Iulia Neblea (iunie) cu titlul tezei: „Noi structuri de micro și nano-geluri pe bază de polimeri naturali și biocompatibili”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Mircea TEODORESCU.

2.Raport 3 (iunie) si 4 (decembrie) Doctorat Marinela Dumitru cu titlul tezei: „Valorificarea chitosanului din surse marine pentru obținerea de agenți de tratare a apelor”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.

3. Raport 3 (iunie) si 4 (decembrie) Doctorat Andreea Miron cu titlul tezei: „Polimeri biosursați cu proprietăți dirijate”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.

Participarea la targuri de inovare cu cereri de brevet utilizate ca background pentru proiectul BIOSHELL (medaliate si premiate cu diverse distinctii) si decontate din proiecte institutionale:

1.Iordache Tanţa Verona; Chiriac Anita Laura; Zaharia Anamaria; Sârbu Andrei; Sîrbu Carmen Eugenia; Gavrilă Ana Mihaela; Sandu Teodor; Stoica Elena Bianca; Cojocaru Crina Thea; Botez Răzvan Edward; Miron Andreea; Apostol Steluţa, GEOTEXTILE COMPOSITE FOR ENVIRONMENT PROTECTION AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME, RO201900846A·2019-12-03, E U R O I N V E N T 14th European Exhibition of Creativity and Innovation Iasi, Romania, 26-28 May 2022 (Medalie Argint, Diploma Salonului)

2. Iordache Tanţa Verona, Radu Anita Laura, Sârbu Andrei Zaharia Anamaria, Gavrilă Ana Mihaela, Sandu Teodor, Apostol Steluţa, Stoica Elena Bianca, PARTICULE DE POLIMERI IMPRENTATI MOLECULAR PE SUPORT ANORGANIC SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTORA, RO134369A2/2020-08-28,

Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XX-a, 26-28 octombrie 2022, Sala Polivalentă BT Arena, CLUJ-NAPOCA (Medalia PRO INVENT, Diploma de Excelenta, Diploma Univ. De Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Diploma Asociatia Justin Capra).


Etapa IV. Reconditionarea materialelor pe baza de chitosan brut si elaborarea

tehnologiilor de laborator pentru prepararea lor

PERIOADA: 01.01.2023-31.08.2023

OBIECTIVE

Act 4.1 – Reconditionarea materialelor pe baza de chitosan brut si testarea lor. Rezultate: Raport de reutilizare.

4.1.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Testarea unor metodologii de reconditionare a materialelor pe baza de chitosan si re-evaluarea eficientei materialelor pe baza de chitosan.

4.1.2 – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Re-evaluarea eficientei materialelor pe baza de chitosan pentru retentia de metale grele si bacterii patogene.

Act 4.2 – Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru prepararea perlelor MIP si hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan. Rezultate: Tehnologie de laborator de obtinere a perlelor MIP si tehnologie de laborator de obtinere a hidrogelurilor antibacteriene.

4.2.1 – Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru prepararea perlelor MIP si hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan.

Act 4.3 – Comunicarea si diseminarea rezultatelor prin intermediul unui workshop final organizat de catre Coordonatorul Proiectului si prin intermediul unor reviste nationale sau internationale indexate web of science. Rezultate: Raport al diseminarii, comunicarii si al deplasarilor.

4.3.1 -Part – Coordonator (CO) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM Bucuresti: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor.

4.3.2 – Part – Partener (P1) – EDAS-EXIM SRL: Activitati de comunicare si diseminare a rezultatelor.

REZUMAT

Studiul de cercetare a avut ca obiectiv principal Reconditionarea materialelor pe baza de chitosan brut si elaborarea tehnologiilor de laborator pentru prepararea lor. In acest sens, materialele din chitina extrasa din deseurile preconditionate ale crustaceelor (conform Etapei II) au fost testate in vederea reconditionarii si re-evaluarii pentru retentia de metale grele si bacterii patogene. In urma stabilirii rezultatelor optime de reconditionare si re-evaluarea retentiei, au fost optimizate metodele de obtinere a materialelor si, pe baza demonstrarii reproductibilitatii acestora, au fost elaborate tehnologiile de laborator pentru prepararea perlelor MIP si a hidrogelurilor antibacteriene. Ca si in etapa precedenta, materialele au avut ca referinta chitosanul comercial si chitosanul obtinut din chitina comerciala (conform protocolului stabilit in ETAPA I). Pentru indeplinirea acestui obiectiv, au fost stabilite urmatoarele obiective secundare:

OS1. Testarea unor metodologii de reconditionare a materialelor pe baza de chitosan si re-evaluarea eficientei materialelor pe baza de chitosan pentru retentia de metale grele si bacterii patogene. In vederea reconditionarii materialelor pe baza de chitosan s-a utilizat un procedeu de purificare similar cu etapa de purificare de dupa sinteza hidrogelurilor, urmarindu-se acelasi

principiu al difuziei compusilor nocivi retinuti din reteaua polimerica 3D.           

In urma analizei efectuate de catre partenerul de proiect (EDAS-EXIM), probele pe baza de chitosan (criogeluri- pentru retentia de antibiotice si chitosan modificat- Parter Univ. Coimbra pentru retentia de metale grele), au fost obtinute rezultate foarte bune pentru plumb (scadere 33-58%) si cadmiu (scadere de 90%), cat si rezultate foarte bune pentru reducerea fosforului total. Pentru materialele reconditionate pe baza de chitosan (semi-IPN) s-a observat o scadere a eficientei bactericide de aproximativ 30% (Coliformi totali si Clostridii), fata de setul initial analizat in Etapa 3. Dupa determinarea indicatorilor bacteriologici si fizico-chimici, probele de material reconditionat pe baza de chitosan au fost pregatite si expediate in Norvegia pentru testarea eliminarii patogenilor si ARGs din ape uzate.

OS2. Elaborarea tehnologiei de laborator pentru prepararea perlelor MIP pe baza de chitosan pe baza optimizarii metodelor de sinteza a MIP din chitosan brut (via chitina experimentala) pentru retentia de antibiotice (retete elaborate si testate in Etapa III).

Acest obiectiv a avut ca si scop principal testarea probelor la nivel industrial pe apele reziduale cu scopul de a determina capacitatea acestora de retentie a antibioticelor. Asa cum in etapele precedente s-au studiat retetele criogelurilor si au fost imbunatatite pentru a avea o capacitate de retentie

mult mai mare de antibiotice. In aceasta etapa au fost alese cele mai bune probe si ulterior au fost testate. In acest scop au fost alese doua probe pe

baza de chitosan preparat din carcasele crevetilor (SHC), una cu un continut ridicat de caolina modificata si una cu un continut ridicat de organosilan.

Testarea a fost realizata pe ape uzate cu continut de Penicilina G, deoarece in etapele precedente au fost obtinute cele mai bune rezultate pentru acest

antibiotic. Criogelurile obtinute au fost caracterizate atat din punct de vedere fizic cat si fizico-chimic folosindu-se tehnici si echipamente adecvate. De asemenea, pentru cele doua serii de criogeluri a fost realizata o tehnologie de laborator comuna, care este sustinuta de cererea de brevet inregistrata in

Etapele anterioare.

OS3. Elaborarea tehnologiei de laborator pentru sinteza hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan pe baza optimizarii metodelor de sinteza a hidrogelurilor antibacteriene pe baza de chitosan brut (via chitina experimentala) si saruri cuaternare de amoniu (retele elaborate si testate, in Etapele I si, respectiv, II).   

În cadrul acestui obiectiv s-a avut in vedere stabilirea tehnologiei de laborator privind obtinerea hidrogelurilor antibacteriene IPN pe baza de chitosan si saruri cuaternare de amoniu. Astfel s-a avut in vedere reproductibilitatea sintezei hidrogelurilor antibacteriene IPN urmarind determinarea gradului de gonflare la echilibru cat si determinarea conversiei monomerului, precum si specificitatea si reproductibilitatea proprietatilor antibacteriene finale. Hidrogelurile IPN obtinute au fost caracterizate atat din punct de vedere fizic cat si fizico-chimic folosindu-se tehnici si echipamente adecvate. De asemenea, pentru seria optima de hidrogeluri IPN a fost realizata o tehnologie de laborator, care este sustinuta de cererea de brevet inregistrata in Etapele anterioare.

In concluzie, gradul de indeplinire al obiectivelor propuse a fost atins in proportie de 100% raportand la rezultatele preconizate pentru etapa finala.


DISEMINARE

In cadrul etapei IV/2023 a fost organizat un workshop final online cu participanti din cele 4 Organizatii Partenere ramase (INCDCP-ICECHIM,

EDAS-EXIM. SRL, NIBIO, Universitatea din Coimbra). Workshop-ul a fost intitulat „Biodegradable Cleaning Materials for Effective Wastewater Treatment”. In cadrul meetingului au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul proiectului pana in momentul respectiv, dar au avut loc si discutii despre realizarea activitatilor din planul de lucru in scopul indeplinirii tuturor obiectivelor si a indicatorilor prevazuti, precum si perspective viitoare. Au fost sustinute 4 prezentari orale, dupa cum urmeaza:

1. Dr. Ing. Anita-Laura Chiriac “Biopolymers-based materials for antibiotics elimination and bacteria inactivation and retention” (INCDCP- ICECHIM Bucharest, Romania) (15 min)

2. Dr. Andreea Olaru “Quantification of pathogenic bacteria and heavy metals retention for chitosan-based materials” (EDAS-EXIM. SRL, Bucharest, Romania) (15 min)

3. Dr. Lisa Paruch “Pathogens and ARGs removal from wastewater using developed semi-IPN hydrogels” (Norwegian Institute for Bioeconomy Research-NIBIO, Oslo-Aas, Norway) (15 min)

4. Prof. Artur Valente “Sorption of metal ions and drugs onto chitosan-based polymers” (University of Coimbra, Coimbra, Portugal) (15 min)

 

Deoarece unul dintre parteneri a semnat contractul de finantare mai tarziu cu 1 an, iar unul dintre parteneri s-a retras din proiect si pentru a indeplini cu succes toate obiectivele comune ale proiectului s-a decis si prelungirea duratei proiectului cu 5 luni (pana la 31 august 2023). Actul aditional a fost semnat in luna Februarie 2023.

In planul de realizare al etapei IV, a fost prevazuta publicarea rezultatelor originale si comunicarea de lucrari stiintifice. In acest sens, 3 articole indexate ISI au fost publicate in cadrul acestei etape. A fost realizata si diseminarea prin intermediul unei conferinte nationale cu participare internationala, in cadrul careia a fost prezentata o comunicare tip poster. Cele doua cereri de brevet inregistrate in cadrul proiectului au fost prezentate la 2 targuri de inovare internationale.

 

Articole publicate:

1. Iuli E. Neblea, Anita-L. Chiriac*, Anamaria Zaharia, Andrei Sarbu, Mircea Teodorescu, Andreea Miron, Lisa Paruch, Adam M. Paruch, Andreea G. Olaru, Tanta-V. Iordache*, Introducing semi-interpenetrating networks of chitosan and ammonium-quaternary polymers for the effective removal of waterborne pathogens from wastewaters. Polymers 2023, 15(5), 1091; https://doi.org/10.3390/polym15051091

2. Marinela Victoria Dumitru, Sandu Teodor, Andreea Miron, Anamaria Zaharia, Ionut Cristian Radu, Ana-Mihaela Gavrila, Andrei Sarbu, Horia Iovu, Anita-Laura Chiriac*, Tanța Verona Iordache*, Hybrid cryogels with superabsorbent properties as promising materials for penicillin G retention. Gels 2023, 9, 443. https://doi.org/10.3390/gels9060443 

3. Lisa Paruch, Adam M. Paruch, Iulia Elena Neblea, Tanta-Verona Iordache, Andreea G. Olaru, Anita-L. Chiriac, Andrei Sarbu, Effective removal of antibiotic resistance genes from wastewater using marine waste-derived novel nanocomposites. Environmental Technology & Innovation 2023, 32, 103320; https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103320

 

Comunicari realizate:

1.     Marinela-Victori Dumitru, Andreea Miron, Teodor Sandu, Horia Iovu, Ana-Lorena Neagu (Ciurlica) Sorin Dolana, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Chiriac, Tanta-Verona Iordache Cryogels based on chitosan for antibiotics retention, NANOBIOMAT-2023, 28-3 June 2023, Poster

 

In vederea valorificarii deseurilor de carcase de crustacee au fost obtinute 3 noi tipuri de materiale (chitosan imbogatit cu minerale, preparat din carcase de creveti, polimeri imprentati molecular pentru retinerea de antibiotice si hidrogeluri semi-interpenetrate pentru inactivarea bacteriilor). Pe baza optimizarii retetelor de sinteza a acestor materiale, au fost elaborate 3 tehnologii de laborator, dintre care 2 dintre acestea s-au bazat pe cereri de brevet depuse la OSIM:

1. Tehnologie de laborator de obtinere a chitosanului brut (descrisa in Etapa III)

2. Tehnologie de laborator de obtinere a perlelor MIP (descrisa in Etapa IV)

3. Tehnologie de laborator de obtinere a hidrogelurilor antibacteriene (descrisa in Etapa IV)

 

Alte rezultate obtinute in cadrul proiectului se refera la prezentarea unor rapoarte stiintifice de doctorat ale celor 2 doctorande Andreea Miron si Marinela Dumitru, ce sumarizeaza rezultatele obtinute in Etapa IV a proiectului:

1.    Raport 5 (iulie) Doctorat Andreea Miron cu titlul tezei: „Polimeri biosursati cu proprietati dirijate”. Coordonator doctorat:

Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.

2.    Raport 5 (iulie) Doctorat Marinela Dumitru cutitlul tezei: „Valorificarea chitosanului din surse marine pentru obținerea de agenți de tratare a apelor”. Coordonator doctorat: Prof. Dr. Ing. Horia IOVU.

 

De asemenea, o parte dintre rezultatele acestei Etape au fost obtinute in urma efectuarii a doua stagii de cercetare (suportate din fonduri complementare – ERASMUS), la Partenerul de Proiect Univ. Coimbra, de catre doctorandele Andreea Miron si Marinela Dumitru. Cele doua stagii au fost

efectuate in perioada 1 Martie- 31 Mai 2023 si coordonate de catre Prof. Luisa Duraes si Prof. Artur Valente (Responsabil Proiect BIOSHELL si, respectiv,

persoana cheie din partea partenerului Portughez).

 

Participarea la targuri de inovare, decontate din proiecte institutionale, cu cele doua cereri de brevet depuse in cadrul proiectului BIOSHELL si publicate in

BOPI la inceputul anului 2023. Cele doua CBI au fost medaliate si premiate cu

diverse distinctii dupa cum urmeaza:

1.     Chiria Anita-Laura, Iordache Tanta-Verona, Dumitru Marinela Victoria, Miron Andreea Sandu Teodor, Sarbu Andrei, Gavrila Ana-Mihaela, Zaharia Anamaria „Superabsorbent hybrid cryogels based on natural polymers and silanized clay and process for preparing the same”, A/00651/27.10.2021, Japan Design, Idea&Inventio Expo (JDIE 2023) International Invention Exhibition, Tokyo, Japonia, 6-10 Jul 2023 (Medalie Argint)

2.     Elena Iulia Neblea, Anita-Laura Chiriac, Tanța-Verona Iordache, Andrei Sârbu, Andreea Miron, Ana-Mihaela Gavrilă, Anamaria Zaharia, Elena Bianca Stoica, Andreea Olaru, Dan Cosașu, “Bactericidal hydrogels with interpenetrated network based on chitosan and process for their obtainment”, A 2021 00686 /16.11.2021, Fan Expo Canada 2023, Toronto, Canada, 24-27 August 2023.