SOLUTIE INOVATOARE DE OPACIZARE SI PROTECTIE FOTOCHIMICA A SUPRAFETELOR PICTATE CU VOPSELE ACRILICE

 • Despre
 • Parteneri
 • Obiective
 • Plan de realizare
 • Etape
 • Rezultate
 • Diseminare
 • Contact
 • Raport Impact
Despre
 • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0599
 • Nr contractului: 31CI/2017
 • Acronim: OPACRYL
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 50.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 45000
 • Durata contractului: 2017-5 luni
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • Contractor furnizare servicii: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM, Bucuresti
 • Contractor beneficiar: DECOBOX INTERNATIONAL SRL
Parteneri
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM, Bucuresti
 • Decobox Internaţional SRL Bucuresti
Obiective
 • Elaborarea unui protocol de screening analytic, incluzând pigmenţii acrilici utilizaţi de beneficiarIdentificarea şi cuantificare unora dintre aceşti pigmenţi
 • Realizarea unui produs bazat pe nanoparticule care sa opacizeze vopseaua şi să împiedice procesele de fotodegradare
 • Caracterizarea produsului bazat pe nanoparticule şi introducerea în procesul de fabricaţie
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Prezentul proiect îşi propune crearea unui sistem integrat aplicat de expertiză a pieselor de patrimoniu cultural pictat (hârtie, piatră, lemn, textile). Pentru atingerea acestui obiectiv se are în vedere:

(a)  selecţia şi optimizarea unor metode şi tehnici de investigaţie analitică nedistructive pentru analiza şi identificarea materialelor unor piese muzeistice şi artefacte pictate extrase din diverse situri arheologice şi din colecţii particulare;

(b)  elaborarea unor noi metode inovative de conservare şi restaurare a acestora, prin utilizarea de nanomateriale (hidroxizi metalici sau derivaţi de apatite) şi pigmenţi ecologici (cu acţiune reparatorie şi antimicrobiană);

(c)  elaborarea unor noi soluţii pentru detectarea gradului şi stadiului de degradare, utilizând soluţii de nanotehnologie: suspensie de nanomateriale compatibile şi non-distructive;

(d)  Testarea compatibilizării noilor materiale cu substraturile supuse restaurării.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea şi testarea metodelor analitice nedistructive, în combinaţie cu metode fizice şi mecanice convenţionale;
 • dezvoltarea şi testarea de materiale sensibile adecvate şi de tehnologii, inclusiv măsurători optice de identificare;
 • dezvoltarea metodelor nedistructive bazate pe nanomateriale şi testarea nanomaterialelor compatibile, cu masuratori de luciu;
 • dezvoltarea şi difuzarea criteriilor de decizie pe baze ştiinţifice pentru gestionarea procedurilor de restaurare / conservare, aplicabile de la suport până la muzeu.
Plan de realizare

• rezolvarea unei probleme cu care se confrunta agentul economic legata de lipsa in prezent a unei solutii de opacizare a unor suprafete lucioase prin elaborarea unei solutii de opacizare si protectie a lemnului vopsit, prin aplicarea peste suprafata lucioasa, susceptibila la degradare, a unei pelicule de produs bazat pe nanoparticule, care sa opacizeze vopseaua respectiva si sa impiedice procesele de degradare, respectand si aspectul initial al suprafetei vopsite sau pictate (in cazul operelor de arta pictate).

• corecta evaluare a influenţei proceselor degradative asupra suprafetei vopsite a lemnului, standardizarea necesară realizării unor astfel de produse la scară industrială, realizate prin caracterizarea si cuantificarea pigmentilor prezenti in vopselurile aplicate folosind tehnici analitice avansate.

Etape

Iulie – decembrie 2017

Rezultate

1 Elaborarea unor noi procedee de analiză a artefactelor şi a pieselor de muzeu cu substrat pictat precum şi metode analitice complexe pentru

caracterizarea acestora.

2 Obţinerea unor nanomateriale din seria oxizi metalici şi hidroxiapatite nou sintetizate.

3 Elaborarea unei tehnologii micropilot pentru producerea şi protecţia substraturilor diverse pe baza rezultatelor de laborator (compatibilitate, aplicarea şi tratabilitatea pieselor de patrimoniu în condiţii de laborator).

4 Realizarea unei vopsele acrilice solubile in apa, în special o vopsea mată colorată solubilă în apă și o metodă de preparare a acesteia, cu aplicații în domeniul acoperirilor arhitecturale.

Diseminare

Cereri de brevete de inventii:

 • COMPOZITIE PENTRU STOPAREA PROCESULUI DE DEGRADARE A SUPRAFETELOR PICTURALE AFECTATE DE SAPUNURI METALICE, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-949
 • AGENI DE MATUIRE A VOPSELELOR ACRILICE, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-1060
 • PELICULA FILMOGENA CU  POLIMER COMPOZIT PENTRU RETENŢIA PRODUŞILOR DE DEGRADARE DE PE SUPRAFETELE PICTURALE SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTEIA, inregistrata la OSIM cu nr. A2017-1062

Contact

Contact responsabil proiect: Prof. Dr. Chim. Rodica Mariana ION

Email:

Telefon: 021 315 3299, interior: 135

Raport Impact

Proiectul a a avut ca rezultate:

 • rezolvarea unei probleme cu care se confrunta agentul economic legata de lipsa in prezent a unei solutii de opacizare si protectie a lemnului vopsit, prin aplicarea peste suprafata lucioasa, susceptibila la degradare, a unei pelicule de produs bazat pe nanoparticule (TiO2-HAp), care sa opacizeze vopseaua respectiva si sa impiedice procesele de degradare, respectand si aspectul initial al suprafetei vopsite sau pictate (in cazul operelor de arta pictate).
 • caracterizarea si cuantificarea pigmentilor prezenti in vopselurile aplicate folosind tehnici analitice avansate;
 • asistenţă pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (referitoare la procedee de fotostabilizare, compoziţii astfel rezultate si/sau procedee de aplicare), la nivel naţional prin depunerea unei cereri de brevet de inventiela OSIM.