Noi produși biocompatibili de tip shagaol și curcuminoidic utilizați drept adjuvanți în radioterapia cancerului CANRADIOPROTECT

Acasă

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-1471

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Partener: Universitatea din București

Numar contract: 363 PED /2020

Perioada de implementare: 2020-2022

Buget: 600.000 lei

Despre

Proiectul, se referă la un domeniu interdisciplinar de cercetare și are ca scop elaborarea metodelor de sinteză și testarea biologică a unor compuși noi β-di-cetonici simetrici (derivați de curcumină) și mono sau di-cetonici asimetrici (derivați de shagaol). După caracterizarea morfostructurală, testarea biocompatibilității și stabilirea relației structură-proprietăți, produșii biologic activi vor fi aplicați în procedura radioterapeutică de tratare a cancerului.

In acest mod se urmărește ca, structurile noi sintetizate, analogi ai shagaolului și curcuminei, să aibă activitate antitumorală mai crescută față de cea a compușilor naturali și să fie utilizați ca adjuvanți în terapia cancerului.

Obiective

O 1. Selectarea unor compuși naturali și sinteza unor cromogeni biologic activi (de tip curcuminic și shagaol) cu proprietăți de captare a radicalilor

liberi și alegerea modelului experimental demonstrativ.

O 2. Studiul proceselor radioprotectoare și radiosensibilizatoare ale compușilor selectați în urma testelor de biocompatibilitate.

O 3. Corelarea intensității efectului de radioprotecție și radiosensibilizare cu caracteristicile structurale ale compușilor selectați.

Rezultate estimate

Produși noi:

  • doi compuși derivați de curcumină cu proprietăți radioprotectoare/ radiosensibilizatoare;
  • doi compuși analogi de shagaol cu proprietăți radioprotectoare/radiosensibilizatoare.

Tehnologii de obținere și metode de aplicare:

  • Tehnologie de obținere a produșilor de tip ceto-enolic cu proprietăți radioprotectoare/ radiosensibilizatoare.
  • Metoda și condițiile de tratament în scopul radioterapiei și radioprotecției eritrocitului integral.

Publicații: Articole (5), Prezentări la conferințe internaționale (6), Cereri de brevet (2).

Derularea proiectului

Etapa 1 –2020

Selectarea unor compuși naturali cu proprietăți antioxidante și elaborarea de concept design a modelului experimental.

In prima etapă a proiectului a fost achiziționat un sistem flash cromatograf Isolera Prime care face posibilă separarea compușilor din amestecuri sau caracterizarea compușilor unitari din punct de verede al purității.  Aparatul este util în cadrul proiectului pentru realizarea studiilor de evaluare a amestecurilor vegetale obținute în diferite condiții de extracție și pentru caracterizarea compușilor noi sintetizați, în procesul de separare și purificare a acestora.

Isolera Prime este un sistem de cromatografie rapidă de înaltă performanță, format din următoarele componente integrate:

• Un ecran tactil, LCD color, rezistent la solvenți, cu o rezoluție de 800 x 600 pixeli. Acesta servește atât ca afișaj, cât și ca dispozitiv de intrare al sistemului prin intermediul comenzilor tactile de pe ecran.

• Un colector de fracții.

• Un modul de pompare, care direcționează fluxul de lichid prin sistem.

• Un detector intern, care furnizează sistemului informații cu privire la absorbanța la lumină a solvenților și a probelor care trec prin celula de curgere a detectorului.

Rezultate

Articole:

  1. Raduly, F.M.; Raditoiu, V.; Raditoiu, A.; Purcar, V. Curcumin: Modern Applications for a Versatile Additive. Coatings, 2021, 11, 519, doi.org/10.3390/coatings11050519.

Conferinte:   

  1. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, G. Ispas, Curcumin derived pyrazoles with potential antitumor activities, European Symposium on Organic Chemistry-ESOC, Virtual mini symposium, 2021;
  2. M. Stan, I. C. Nica, C. D. Nițu, M. Raduly, A. Dinischiotu, A. Speranta, D. Mihailescu, M. Mernea, In vitro study of curcumin derivatives with potential antitumor activity, 1st International Electronic Conference on Biomedicine, 2021;
  3. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, V. Purcar, G. Ispas, R. Manea, A. Frone, M.L. Jecu, M. Călin, C. A. Nicolae, Curcumin derivatives immobilized in silica matrices by sol-gel processes used as bioactive coatings, International Congress of „Apollonia” University from Iași, Romania, 2021;
  4. M. Raduly, V. Raditoiu, A. Raditoiu, L. Wagner, V. Purcar, G. Ispas, R. Manea, C. A. Nicolae, Synthesis of asymmetric β-diketone derivatives and their complexation with lanthanides, 23rd JCF Frühjahrssymposium-online, 2021.

Contact

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

București, Splaiul Independenței, nr. 202, sector 6, cod postal 060021

Director de proiect: dr.ing. Florentina Monica Raduly

Tel. +40 21 316.30.62/118

Fax: +40 21 312.34.93

E-mail:

Web:  www.icechim.ro