Abordarea integrata a consolidarii monumentelor istorice din creta prin tratamente bazate pe nanomateriale – un concept revolutionar

 • Despre
 • Obiective
 • Plan de realizare
 • Etape
 • Rezultate estimate
 • Diseminare
 • Proiecte realizate
 • Parteneri
 • Contact
Despre

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1640

Nr contractului: 222/2012

Acronim: CHALK-RESTORE

Valoare proiect (buget si cofinantare): 3.530.000 lei

Valoare proiect-buget: 3.000.000

Durata contractului: 2012-2015, 36 luni

Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Coordonator: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM, Bucuresti

Obiective

Acest proiect are ca obiective dezvoltarea de solutii pentru Directia de Cercetare 9.5. Cultural Heritage Conservation/material and nonmaterials. Cultural tourism, creative industries, cu oferirea de raspunsuri la 9.5.3. Aria tematica: Conservation and restoration of patrimony with community viability assurance.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

 • O1. Realizarea de studii artistice, arhitecturale, istorice şi culturale de cercetare complexe la Biserica de creta Basarabi. Investigatii fizico-chimice de anchetă şi de corelaţiile cu factorii climatici şi de mediu pentru acest monument de patrimoniu naţional.
 • O2. Valorizarea monumentului istoric prin proceduri de scanare şi digitizare, si realizarea unei arhive digitale valoroase; dezvoltarea de noi soluţii tehnice şi ştiinţifice pentru restaurare şi conservare preventivă, bazate pe nanomateriale care oferă protecţie pe termen lung pentru monumentele de cretă atât in interior cat şi in exterior, cu potenţial de aplicabilitate mare, pentru conservarea patrimoniului cultural.
 • O3. Dezvoltarea de metode original non-distructive fizico-chimice, bazate pe stiinta coloidala, nanomateriale şi nanotehnologie pentru

restaurarea şi conservarea preventivă a monumentelor de cretă. Diseminarea rezultatelor

 • O4. Elaborarea de tehnologii bazate pe nanomateriale adecvate pentru restaurare şi conservare preventivă a Bisericii de creta. Transferul

tehnologic a scanare bisericii cretă şi a arhivei digitalizate, pentru un tur virtual turistic al obiectivului. Diseminarea rezultatelor.

 • O5. Crearea unei companii start-up, împreună cu partenerii consorţiului, care poate efectua transferul de tehnologie al nanotehnologiei dezvoltate pentru alte site-uri arheologice cat şi a monumentelor de arhitectură din România.

Două obiective suport sunt formulate în proiect:

 1. Dezvoltarea si implementarea unui cadru de conducere eficient, capabil să susţină dezvoltarea proiectului şi a rezultatelor;
 2. Promovarea rezultatelor proiectului, precum şi a monumentelor, prin intermediul site-uri speciale.

Obiectivele inovatoare ale proiectului:

 • Compararea a materialelor tradiţionale de conservare şi a tehnologiilor de conservare, cu tratamente moderne, aplicate pe monumente
 • Evaluarea reversibilitatii materialelor de conservare si măsuratorilor acestora şi, prin urmare, validarea re-treatabilitatii monumentelor
 • Adaptarea de tehnici de aplicare stabilite şi materiale la mare pe monumente cu suprafeţe exterioare mari.
 • Dezvoltarea de materiale de conservare îmbunătăţite, oferind protecţie pe termen lung pentru monumente de interior şi exterior, cu relevanţă deosebită la acoperiri transparente pe bază de apa, produse prin tehnici de preparare nano.
 • O mai bună integrare a monumentelor imobile, clădiri sau echipamente, în contextul local, prin îmbunătăţirea accesibilităţii asigurând în acelaşi timp o protecţie adecvată.
 • Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu cultural dupa conservare, ţinând seama de cerinţele proprietarilor obiectelor, a curatorilor, arhitecţilor şi administratorilor.
 • Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu cultural dupa conservare, prin Turism Virtual 3D, care va fi extins la alte site-uri arheologice şi la monumente de arhitectură din România.
Rezultate estimate
 • Compararea materialelor tradiţionale de conservare şi a tehnologiilor de conservare, cu tratamente moderne, aplicate pe monumente.
 • Evaluarea reversibilitatii materialelor de conservare si măsuratorilor acestora şi, prin urmare, validarea re-treatabilitatii monumentelor.
 • Adaptarea de tehnici de aplicare stabilite şi materiale la mare pe monumente cu suprafeţe exterioare mari.
 • Dezvoltarea de materiale de conservare îmbunătăţite, oferind protecţie pe termen lung pentru monumente de interior şi exterior, cu relevanţă deosebită la acoperiri transparente pe bază de apa, produse prin tehnici de preparare nano.
 • O mai bună integrare a monumentelor imobile, clădiri sau echipamente, în contextul local, prin îmbunătăţirea accesibilităţii asigurând în acelaşi timp o protecţie adecvată.
 • Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu cultural dupa conservare, ţinând seama de cerinţele proprietarilor obiectelor, a curatorilor, arhitecţilor şi administratorilor.
 • Crearea unui concept de management pentru exploatarea durabilă a siturilor de patrimoniu cultural dupa conservare, prin Turism Virtual 3D, care va fi extins la alte site-uri arheologice şi la monumente de arhitectură din România.
Diseminare

Lucrări publicate:

 1. Pop, S.-F., Ion, R.-M., Thermal analysis of the chemical weathering of chalk stone materials (2013) Journal of Optoelectronics and Advanced

Materials, 15 (7-8), pp. 888-892 (IF=0.586)

2 Poinescu, A.A., Ion, R.M., Vasile, B. Hybrid composite materials with biofunctional properties, (2013) Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 15 (7-8), pp. 874-878 (IF=0.586)

3 Fierascu, I., Dima, R., Ion, R.M., Fierascu, R.C., A new approach for the remediation of biodeteriorated mobile and immobile cultural artefacts, (2013) European Journal of Science and Theology, 9 (2), pp. 161-168 (IF= 0.389)

4 Ion, R.-M., Bunghez, I.R., Pop, S.-F., Fierascu, R.-C., Ion, M.-L., Leahu, M., Chemical weathering of chalk stone materials from Basarabi

Churches, (2013) Metalurgia International, 18 (2), pp. 89-93 (IF=0.054)

5 Daniela Turcanu-Carutiu, Semnal de Alarma: Ansamblul rupestru de la Basarabi, Revista Saeculum, nr. 3 aprilie 2013, Pag. 87-89, Focsani,

Vrancea, ISSN 1583-1949

6 RM Ion, RC Fierascu, M.Leahu, ML Ion, D.Turcanu, Nanomaterials for conservation and preservation of historical monuments, Proc EWCHP,

Bolzano, pp.97-104, 2013

7 RM Ion, RC Fierascu, I.Fierascu, D.Carutiu-Turcanu, Inorganic consolidants for limestone building stones, Proc BIODET, Iran, 2013

8 Mircea Deac-Daniela Turcanu-Carutiu-pictorita falezelor, Saeculum 3, 2013, pp.204-205

9 Fierăscu, I., Fierăscu, R.C. , Ion, R.M., Radovici, C., Synthesized apatitic materials for artefacts protection against biodeterioration, Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials, Volume 44, Issue 3, 2014, Pages 292-297

10 Elena Adina Rogozea, Nicoleta Liliana Olteanu, Adrian Victor Crisciu, Adina Roxana Petcu, Maria Mihaly, Highly homogeneous nanostructured templates based on environmental friendly microemulsion for nanomaterials processing, Materials Letters 132 (2014) 346–348

11 Rodica-Mariana Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Chalk Stone Restoration With Hydroxyapatite–Based Nanoparticles, Scientific Bulletin Materials And Mechanics, BDI, 9(1) 2014

12 Rodica Mariana Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Ioana Raluca Bunghez, Negative Aspects for Conservation of Chalk Stone Monuments, Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2014) 000–000

13 Irina Fierascu, Rodica Mariana Ion, Radu Claudiu Fierascu, Spectroscopical and microscopical characterisation of paper artefacts, Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2014) 000–000

14 Rodica Mariana Ion, Maria Geba, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Valentin Raditoiu, Analysis, Compositional and Corrosion Understanding of Wax Seal 1858 – United Principates, Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2014) 000–000

15 Radu Claudiu Fierascu, Rodica Mariana Ion, Irina Fierascu, Analytical Study of Some Romanian Ceramic Artefacts, Procedia – Social and Behavioral Sciences 00 (2014) 000–000

16 Daniela Ţurcanu-Caruţiu, Rodica Mariana Ion, PRE-RESTORATION INVESTIGATIONS OF THE BASARABI CHALK MONUMENT DIAGNOSIS, TREATMENT AND IMPLICATIONS, Proc. VOL. 3, 1st International Scientific Forum, ISF 2013, 12-14 December 2013, Tirana, Albania

17 Daniela Ţurcanu-Caruţiu, Rodica Mariana Ion, PRE-RESTORATION INVESTIGATIONS OF THE BASARABI CHALK MONUMENT DIAGNOSIS, TREATMENT AND IMPLICATIONS, EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE, ESI (PUBLISHING), ISBN:978-608-4642-15-2 (Vol. 3), pp. 124-134, 2014

18 Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Raluca-Madalina Senin, Mihaela-Lucia Ion, Mirela Leahu, Influence of Fântâniţa Lake (Chalk Lake) water on the degradation of Basarabi-Murfatlar Churches, Proceedings of the XII IAEG Congress, Torino 2014

19 R.M. ION, NANOMATERIALS FOR RESTORATION AND CONSERVATION OF HISTORICAL MONUMENTS, 2014, pp.99-112 in: New applications of nanomaterials editors: Alina Catrinel Ion, Dan Dascalu, Gabriela Carja, Magdalena Lidia Cirea –Bucuresti : Editura Academiei Române, 2014, ISBN 978-973-27-2311-1

20 Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Ioana-Raluca Bunghez, Daniela Turcanu-Carutiu, Mihai Opreanu, Aurelia

Meghea, Maria Mihaly, Adina Rogozea, Olimpiu Blajan, Innovative Method Based On Nanomaterials For Cultural Heritage Conservation, 2014, Pp.449-460, EUROINVENT INTERNATIONAL WORKSHOP Book, Scientific, Technological and Innovative Research in Current European Context

21 Ion, Rodica-Mariana, Radovici, C., Fierascu, R.C., Fierascu, I., Thermal and mineralogical investigations of iron archaeological materials, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121(30 (2015) 1247-1253 (2.042 impact factor)

22 R.C. Fierascu, R.M.Ion, I.Fierascu, Archaeometallurgical Characterization of Numismatic Artifacts, Instrumentation Science & Technology 43(1) (2015) 107-114 (0.80 Impact Factor)

23 Radu Claudiu Fierascu, Rodica Mariana Ion, Irina Fierascu, Antifungal effect of natural extracts on environmental biodeteriogens affecting the artifacts, Environmental Engineering and Management Journal, 2015 (Impact factor 1.065)

24 R.M. Ion, D. Turcanu-Caruţiu, R.C. Fierăscu, I. Fierăscu, I.R. Bunghez, M.L. Ion, S. Teodorescu, G. Vasilievici, V. Rădiţoiu, Caoxite-Hydroxyapatite Composition As Consolidating Material For The Chalk Stone From Basarabi-Murfatlar Churches Ensemble, Applied Surface Science, 2015, doi:10.1016/j.apsusc.2015.08.196, (Impact factor 2.771)

25 RM Ion, Radu-Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Ioana-Raluca Bunghez, Mihaela-Lucia Ion, Daniela Caruţiu-Turcanu, Sofia Teodorescu, Valentin

Rădiţoiu, Stone Monuments Consolidation with Nanomaterials, Key Engineering Materials Vol 660 (2015) pp 383-388

Lucrari publicate in jurnale non-ISI:

 1. Rodica-Mariana ION, Aurora-Anca POINESCU, Sofia TEODORESCU, Raluca-Maria STIRBESCU, Radu-Claudiu FIERASCU, Irina FIERASCU,

Mihaela-Lucia ION, DEGRADATION OF WOOD DECORATIONS FROM 18TH CENTURY OLD HOUSES / The Scientific Bulletin of VALAHIA University – MATERIALS and MECHANICS – Nr. 10 (year 13) 2015

2 Rodica-Mariana ION, Mihaela-Lucia ION, Valentin RADITOIU, Ioan DARIDA, Dana POSTOLACHE, NON-DESTRUCTIVE AND MICROANALYTICAL TECHNIQUES FOR COMPOSITION AND STRUCTURE IDENTIFICATION OF THE WALL MATERIALS FROM PALACE OF POTLOGI / The Scientific Bulletin of VALAHIA University – MATERIALS and MECHANICS – Nr. 10 (year 13) 2015

3 Rodica-Mariana ION, Adrian RADU, Dana POSTOLACHE, Ioan DARIDA, Mihaela-Lucia ION, Radu-Claudiu FIERASCU, Irina FIERASCU, Sofia

TEODORESCU, Raluca-Maria STIRBESCU STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL INVESTIGATIONS OF MOSAICO BIZANTINO DECORATION FROM PALACE OF CULTURE, IASSY / The Scientific Bulletin of VALAHIA University – MATERIALS and MECHANICS – Nr. 10 (year 13) 2015

4 Rodica-Mariana Ion, Ioana-Raluca Suica-Bunghez, Sofia Teodorescu, Mihaela-Lucia Ion, Daniela Carutiu-Turcanu, DEGRADATION OF CHALK STONES INDUCED BY FREEZE.THAW ACTION , The Xix-Th International Conference “Inventica 2015” June 24th-26th, 2015, Iasi, Romania, pp. 141-147

Conferinte internationale:

1 R. M. Ion, D. Turcanu-Carutiu, I. Fierascu, R. C. Fierascu, M. Leahu, ENVIRONMENTAL IMPACT ON STONES & MORTARS FROM DOBROGEA

MONUMENT BUILDINGS, 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Prague, Kaiserstejn Palace, April 13-16, 2014, abstract book, p.82.

2 R. M. Ion, M. Leahu, I. Fierascu, R. C. Fierascu, STAINED GLASS LIKE UV FILTERS FOR PAINTED ICONS FROM OLD CHURCHES, 11th International

Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Prague, Kaiserstejn Palace, April 13 – 16, 2014, abstract book, p.84.

3 Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela-Lucia Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Maria Mihaly, Adina Rogozea,

Aurelia Meghea, WEATHERING AND PRESERVATION OF CHALK STONES FROM BASARABI CHURCHES, (ROMANIA), 11th International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Madrid, Museo Arqueológico Nacional June 11th – June 13th, 2014.

4 Rodica-Mariana Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, CHEMICAL ANALYSIS AND INNOVATIVE SOLUTION FOR CHALK STONE RESTORATION WITH HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES, 3rd International Conference ChemCH-2014, July 1 – 5, 2014 in Vienna/Austria

5 Adina-Roxana Petcu, M. Mihaly, Highly homogeneous nanostructured templates based on environmetal friendly microemulsion as extraction systems, Fourth International Workshop on Advanced, Nano- and Biomaterials and Their Applications, Iasi, Romania, 17-21 septembrie

2014.

6 RM Ion, D.Turcanu, Bizantine Baltic and Wiking influences on Basarabi-Murfatlar Churches, EAA, Istanbul, 2014.

7 Adina Roxana Petcu, Cosmina Andreea Lazăr, Oxide-doped silica materials with synergistic adsorption and photocatalytic properties, RICCCE XVIII, Sinaia, Septembrie 2013.

8 Pop, S.-F., Ion, R.-M., Thermal analysis of the chemical weathering of chalk stone materials, BRAMAT, Brasov, 2013.

9 RM Ion, ML Leahu, Nanomaterials for restoration works from Basarabi chalk church, AMMC Conference, Florence, 2013

10 RM Ion, Chalk stone conservation with hydroxyapatite -a study case, 6th International Congress “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” Athens, Greece  22nd-25th October 2013;

11 RM Ion, Nanomateriale pt restaurarea si consolidarea monumentelor istorice, Seminar Nano, Academia Romana, mai 2013.

12 RM Ion, ML Leahu, D.Turcanu, Limestone weathering of Basarabi Churches, ARHEOMET6, Bucharest, 2013.

13 RM Ion, RC Fierascu, RM Senin, Bisericutele de creta de la Basarabi. Aspecte stiintifice asupra stadiului actual, ARHEOVEST, Timisoara, 2013

14 Daniela Turcanu-Carutiu, Semnal de Alarma: Ansamblul rupestru de la Basarabi, Revista Saeculum, nr. 3 aprilie 2013, Pag. 87-89, Focsani,

Vrancea, ISSN 1583-1949.


Conferinte internationale:

1 R. M. Ion, D. Turcanu-Carutiu, I. Fierascu, R. C. Fierascu, M. Leahu, ENVIRONMENTAL IMPACT ON STONES & MORTARS FROM DOBROGEA

MONUMENT BUILDINGS, 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Prague, Kaiserstejn Palace, April 13-16, 2014, abstract book, p.82.

2 R. M. Ion, M. Leahu, I. Fierascu, R. C. Fierascu, STAINED GLASS LIKE UV FILTERS FOR PAINTED ICONS FROM OLD CHURCHES, 11th International

Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments, Prague, Kaiserstejn Palace, April 13 – 16, 2014, abstract book, p.84.

3 Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela-Lucia Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Maria Mihaly, Adina Rogozea, Aurelia Meghea, WEATHERING AND PRESERVATION OF CHALK STONES FROM BASARABI CHURCHES, (ROMANIA), 11th International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Madrid, Museo Arqueológico Nacional June 11th – June 13th, 2014.

4 Rodica-Mariana Ion, Daniela Turcanu-Carutiu, Radu-Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, CHEMICAL ANALYSIS AND INNOVATIVE SOLUTION FOR CHALK STONE RESTORATION WITH HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES, 3rd International Conference ChemCH-2014, July 1 – 5, 2014 in Vienna/Austria.

5 Adina-Roxana Petcu, M. Mihaly, Highly homogeneous nanostructured templates based on environmetal friendly microemulsion as extraction systems, Fourth International Workshop on Advanced, Nano- and Biomaterials and Their Applications, Iasi, Romania, 17-21 septembrie

2014.

6 RM Ion, D.Turcanu, Bizantine Baltic and Wiking influences on Basarabi-Murfatlar Churches, EAA, Istanbul, 2014.

7 R.Theodorescu, D.Turcanu-Carutiu, R.M.Ion, Basarabi Churches as evidence of commercial and military road linking Scandinavia to Byzantium -Cultural and scientific aspects, Archaeological Perspectives on Slavery, Trade and Colonialism, SAA-EAA, Curacao, 2015.

8 Turcanu-Carutiu, M. Opreanu, R.M. Ion, Geological, hydrogeological and geotechnical characteristics of Basarabi (Murfatlar) archaeolgical monument, EAA, Glasgow, 2015.

9 RM Ion, INNOVATIVE SOLUTIONS BASED ON NANOMATERIALS FOR PROTECTION AND CONSERVATION OF MONUMENTS SURFACE, Bramat 2015, Brasov, Romania.

10 Rodica-Mariana Ion, Ioana-Raluca Bunghez, Sofia Teodorescu, Mihaela-Lucia Ion, Daniela Carutiu-Turcanu, Degradation Of Chalk Stones Induced By Freeze.Thaw Action, Inventica, 2015, Iasi, Romania

11 Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Rodica Mariana Ion, Marius Ghiurea, “SIMULATED ARTEFACTS” IN BIODETERIORATION STUDIES: COMPARISON BETWEEN THE USE OF NATURAL EXTRACTS AND SYNTHESIZED MATERIALS AS ANTIFUNGAL AGENTS, PRIOCHEM 2015, Bucuresti.


Capitole de cărţi publicate la edituri internaţionale recunoscute:

1 Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierăscu, Sofia Teodorescu, Irina Fierăscu, Ioana-Raluca Bunghez, Daniela Turcanu-Caruţiu, Mihaela-Lucia

Ion, Ceramic Materials Based on Clay Minerals in Cultural Heritage study, Intech, Croatia, 2015

2 RM Ion, RC Fierascu, I Fierascu, RM Senin, ML Ion, M Leahu, Influence of Fântâni?a Lake (Chalk Lake) Water on the Degradation of Basarabi–Murfatlar Churches, Engineering Geology for Society and Territory, 8(2015) 543-546

3 Rodica-Mariana Ion, Sofia Teodorescu, Mihaela-Lucia Ion, Raman spectroscopy for non-destructive analysis of some pigments, glazes and coloured glasses, În: ArheoVest, Nr. III: [Simpozion ArheoVest, Edi?tia a III-a:] In Memoriam Florin Medele?, Interdisciplinaritate în Arheologie si Istorie, Timisoara, 28 noiembrie 2015, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare si Istorie, Asociatia “ArheoVest” Timisoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2015, 576 + 490 pg, + DVD, ISBN 978-963-315-264-5; Vol. 2, p. 813-829.

4 RM Ion, Aplicatii ale stiinteiu materialelor in evaluarea artefactelor din patrimoniul cultural, in Bucuresti. Materiale de istorie si Muzeografie, XXX, pp.80-98, 2016, ISBN 978-606-8717- 08-1; Editura MMB, Bucuresti

5 RM Ion, RC Fierăscu, Sofia Teodorescu, Irina Fierăscu, Ioana-Raluca Bunghez, Daniela Turcanu-Caruţiu, Mihaela-Lucia Ion, Ceramic Materials

Based on Clay Minerals in Cultural Heritage study, in: Clays, Clay Minerals and Ceramic Materials Based on Clay Minerals”, book edited by Gustavo Morari do Nascimento, ISBN 978-953-51-2259-3, Intech, Croatia, 2016

6 *** Historical book binding techniques in conservation, G.Boudalis, M.Ciechanska, P.Engel, RM Ion, I.Kecskemeti, E.Mousakova, F.Pinzari, J. Vodopivec (Eds.), Verlag Berger, Horn/Wien, 2016

Proiecte realizate

Proiecte realizate în parteneriat international:

Bilaterala Romania-Republica Sud-Africana


Proiecte depuse:

Proiect de colaborare bilaterala Romania-Austria

Parteneri
 • Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie, ICECHIM, Bucuresti
 • Parteneri:

1. Universitatea POLITEHNICA, UPB, Bucuresti

2. Universitatea OVIDIUS, UOC, Constanta

3. S.C. Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice S.A., ICPAO, Medias

Contact

Contact responsabil proiect: Prof. Dr. Chim. Rodica Mariana ION

Email:

Telefon: 021 315 3299, interior: 135