Compatibilizarea amestecurilor biodegradabile, multifunctionale realizate din polimeri naturali si sintetici

Tip contract/numar: PN 04.39.05.04/42-N din 29.06.2004

Perioada de desfasurare: 2004-2005

Scopul

Studii privind posibilitatile de crestere a miscibilitatii la nivel molecular a polimerilor din amestec.