Management Integrat al Apelor Dunării

Cod MIS-ETC 161

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Partenerul principal, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru Ape, Păduri și Pescuit, a coordonat activitățile a doisprezece parteneri din România și Bulgaria.

Scopul proiectului

Scopul proiectului a fost crearea unui sistem comun de management și monitorizare a calității apei în condiții de mediu extreme (inundații, secete, poluare accidentală) în județele din zona de frontieră, precum și prelucrarea și condiționarea apelor uzate a deșeurilor organice lichide contaminate radioactiv din nucleare centrale electrice Cernavodǎ și Kozloduy.

Perioada de implementare: 2012-2015

Parteneri:

Administraţia Naţională ,,Apele Române”

Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgaria

Universitatea Tehnică de Construcții București

Executive Environment Agency, Bulgaria

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

Universitatea Politehnica, București

Agenția Natională pentru Protecția Mediului

Institutul de Cercetări Nucleare Pitești 

Ministry of Environment and Water, Bulgaria

Executive Agency for Exploration and Maintenance of the Danube River, Bulgaria

National Institute of Meteorology and Hydrology at the Bulgarian Academy of Sciences

  • Obiectiv general
  • Obiective specifice
  • Parteneri implicați
  • Rezultate
Obiectiv general

Activitatea 12 Elaborarea unei noi tehnologii pentru prelucrarea apelor uzate și condiționarea deșeurilor organice lichide contaminate radioactiv din centralele nucleare

Obiectiv general: Dezvoltarea de noi tehnologii pentru prelucrarea apelor uzate și condiționarea deșeurilor organice lichide contaminate radioactiv din centralele nucleare Cernavodǎ – România și Kozloduy –Bulgaria, pentru a asigura un factor mai ridicat de protecție a mediului.

Obiective specifice
  • Optimizarea gestionării deșeurilor lichide radioactive din centralele nucleare C.A.N. Cernavodǎ – România și Kozloduy –Bulgaria;
  • Asigurarea respectării condițiilor de protecție a mediului a noilor tehnologii, în concordanță cu legislația specifică în vigoare;
  • Îmbunătățirea disponibilității și diseminării informațiilor privind oportunitățile comune în zona de frontieră.
Parteneri implicați

P6 – Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie-ICECHIM București România

P7 – Institutul pentru Cercetări Nucleare Pitești – Mioveni, România,

P8 – Universitatea POLITEHNICA din București

P13 – Institutul pentru Cercetări Nucleare și Energie Nucleară- INRNE Sofia, Bulgaria

Rezultate
  • Tehnologia de procesare a apelor uzate de la centralele nucleare Cernavodǎ și Kozloduy a fost testată în condiții simulate non-radioactive sau cu soluția reală de decontaminare consumată folosind tehnica schimbului de ioni.
  • Tehnologie de decontaminare a deșeurilor organice lichide (uleiuri uzate contaminate cu tritiu rezultate în timpul funcționării normale și în timpul operațiunilor de întreținere la Centrala nucleară); tehnologia se bazează pe utilizarea agenților de decontaminare, cum ar fi apa demineralizată, soluție de acid sulfuric, sare liniară de alchil benzen sulfonat.