Cod SMIS proiect: 139532.

Axa/Prioritate de Investiții: 1 – Promovarea transferului tehnologic / 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de

servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de

grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor

de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Titlul proiectului: Dezvoltare prin inovare.

Denumire beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, Centrul de Transfer Tehnologic (CTT)

Loc de implementare: localitatea Călărași, județul Călărași.

Adresa: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, telefon 021-3153299, fax 021 – 3123493, e-mail .

Data de începere a proiectului: 01/11/2021.

Data finalizării proiectului: 31/12/2023.

Valoarea totală a proiectului: 726.000,00 lei

Suma nerambursabilă solicitată: 653.400,00 lei, din care 555.390,00 lei fonduri FEDR și 98.010,00 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței economice a IMM-urilor din agro-industrii din Regiunea Sud Muntenia prin creșterea

gradului de inovare în firme, rezultat al extinderii capacității serviciilor CTT-ICECHIM în regiune în domeniile de specializare inteligentă:

1. Bioeconomie

2. Energie, mediu și schimbări climatice

3. Eco-nano tehnologii și materiale avansate

Proiectul își propune să sprijine întreprinderile din Regiunea Sud Muntenia prin informarea cu privire la tehnologiile moderne disponibile, transfer tehnologic și asistență la obținerea de fonduri pentru aplicarea acestora, crescând astfel gradul de competitivitate al agenților economici din regiune.

Obiective specifice ale proiectului:

Creșterea numărului de transferuri tehnologice realizate de CTT în domeniile de specializare pentru care este acreditat, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului:

• un procedeu de realizare a biofertilizanților/ biostimulanților pentru plante pe baza brevetelor și cererilor de brevet din portofoliul INCDCP ICECHIM

• un procedeu de depoluare a apelor uzate pe baza brevetelor și cererilor de brevet din portofoliul INCDCP ICECHIM

Creșterea numărului de studii tehnologice în domeniile de specializare pentru care CTT este acreditat, oferite întreprinderilor la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului:

• realizarea unor materiale de acoperire nepoluante pentru furnirurile din lemn

• reciclarea si recuperarea materialelor utile din deșeuri mixte, conținând polimeri și metale critice

Creșterea numărului de activități internaționale realizate de centrul de transfer tehnologic (număr de afilieri la organizațiile internaționale, număr de tranzacționări la nivel internațional, număr de proiecte derulate în parteneriat la nivel internațional) prin raportare la anul anterior depunerii cererii de finanțare (2019)

Creșterea numărului mediu de salariați in domeniile tehnologiilor avansate ca urmare a realizării investiției la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului si menținerea acestei creșteri pe întreaga perioada de durabilitate a proiectului.

Rezultate asteptate:

1. Minim 2 transferuri tehnologice realizate de CTT, la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizeaza implementarea proiectului

• un procedeu de realizare a biofertilizanților/ biostimulanților pentru plante pe baza brevetelor si cererilor de brevet din portofoliul INCDCP ICECHIM

• un procedeu de depoluare a apelor uzate pe baza brevetelor si cererilor de brevet din portofoliul INCDCP ICECHIM

2. Minim 2 studii tehnologice oferite întreprinderilor la finalul exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizeaza implementarea proiectului

• realizarea unor materiale de acoperire nepoluante pentru furnirurile din lemn

• reciclarea si recuperarea materialelor utile din deseuri mixte, conținând polimeri si metale critice

3. Minim 1 loc de munca nou creat si mentinut pe perioada de durabilitate a proiectului

4. Minim 3 afilieri la organizatiile de profil internationale

5. Minim 3 proiecte derulate in parteneriat international în anul aferent exercițiului financiar ulterior anului în care se finalizeaza implementarea proiectului

6. Indicatori prestabiliti

  • IMM-uri inovative care colaboreaza cu alții – 20, din regiunea Sud-Muntenia
  • Societați care beneficiaza de sprijin nefinanciar – 20, din regiunea Sud-Muntenia

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României