Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

  • Despre
  • Rezumat
  • Obiective
  • Etape
  • Rezultate
  • Diseminare
  • Contact
Despre

Finanțare: Buget de stat

Program: Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Subprogram: Subprogram 1.1 – Resurse Umane

Tip proiect: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Titlul proiectului: Valorificarea Completă a Deșeurilor de Pește si Semințe Oleaginoase cu Obtinerea de Extracte / Hidrolizate Microincapsulate utilizate ca Fertilizanti sau Nutraceutice

Acronim: NutraFert

Contract de finanțare: PD 212/2020

Valoarea proiectului: 246.950 Ron

Perioada de derulare a proiectului: 01.09.2020 – 31.08.2022

Rezumat

Scopul proiectului „NutraFert” este recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase ca extracte și hidrolizate pentru obtinerea de microcapsule, produsul final fiind folosit ca fertilizant sau nutraceutic. Obiectivul principal al proiectului este de a proiecta

modele experimentale utilizând câmpuri cu ultrasunete pentru obtinerea de acizi grași polinesaturati (PUFA) microincapsulati utilizate ca

nutraceutice și uleiuri esențiale microincapsulate utilizate ca fertilizanți.

În raport cu stadiul tehnicii menționate in proiect, abordarea este originală și inovatoare prin:

– Dezvoltarea unui proces integrat pentru recuperarea completă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase folosind tehnici avansate

pentru procesul de extracție, cum ar fi microundele și ultrasunetele, urmată de metode de separare de ultima generație, cum ar fi distilarea

moleculară sau extracția cu fluide supercritice, pentru a obține fracții cu un conținut ridicat de PUFA.

– Modelarea și optimizarea procesului de extracție și separare folosind primele modele bazate pe principii sau statistici.

– Dezvoltarea procesului de microincapsulare în câmp de ultrasunete, folosind condiții experimentale optimizate.

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Dezvoltarea unui proces integrat pentru recuperarea complexă adeșeurilor de pește și semințe oleaginoase folosind tehnici avansate.Stabilirea celor mai bune condiții de extracție.

O2. Dezvoltarea unui proces de separare a fracțiilor de esteri etilici ai acizilor grași folosind tehnici moderne.

O3. Modelarea și optimizarea procesului de separare

O4. Dezvoltarea modelului experimental pentru obținereamicrocapsulelor de PUFA utilizat ca nutraceutice și microcapsule cuuleiuri esentiale utilizate ca fertilizanti.

Etape

Etape proiect:

Etapa 1. Dezvoltarea unui proces original pentru valorificarea complexă a deșeurilor de pește și semințe oleaginoase folosind tehnici avansate

Etapa 2. Dezvoltarea unui proces de separare a fracțiilor de esteri etilici ai acizilor grași folosind tehnici moderne de separare

Etapa 3. Dezvoltarea modelelor experimentale privind obținerea microcapsulelor de PUFA utilizate ca nutraceutice și a uleiurilor esențiale microcapsulate utilizate ca îngrășăminte

Rezultate

Rezultate etapa 1.

In cadrul etapei nr. 1 s-a urmarit dezvoltarea unui proces original pentru recuperarea complexă a deșeurilor de pește și a semintelor oleaginoase folosind tehnici avansate de extractie. In cadrul celor 5 activitati s-au realizat cercetări experimentale de laborator privind extractia uleiurilor și obtinerea hidrolizatelor proteice din deșeurile de pește și seminte oleaginoase utilizând tehnici avansate de extractie.Atat fracțiile lipidice cat și

hidrolizatele proteice ​​obținute au fost caracterizate din punct de vedere analitic (GC-MS, HPLC, etc.).

Diseminarea rezultatelor cercetarilor s-a realizat prin crearea unei pagini web, transmiterea spre publicare a unui articol stiintific la o revista de

specialitate cotata ISI si prin participarea cu o lucrare la o conferinta internationala.

Diseminare

Articole:     

“A New Bi-Functional Catalyst Characterization and Usage to Sustainably Obtain Methyl Levulinate from Biomass Carbohydrates” in jurnalul “Journal

of Energy Chemistry”

Conferinte nationale si internationale:

  • “Comparative study on unsaturated fatty acid extraction using green extraction methods” la Simpozionul Internațional “Prioritățile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabilă” PRIOCHEM – Ediția a XVI-a, in perioada 28.10.2020-30.12.2020 Bucuresti, Romania.
Contact

Contact director proiect: Dr. Ing. Cristina Emanuela ENĂŞCUŢĂ

Email:

Telefon: 0213163086