Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

 • Despre
 • Obiective
 • Etape
 • Rezultate
 • Diseminare
 • Contact
Despre

PN-III-P2-2.1-PED-2021-3885

Nr. contract: 687PED

Acronim: Scan4Art

Domeniu: 2.1 – Tehnologii informaționale și de comunicații

Obiective

Proiectul Scan4Art va oferi soluții printr-un nou proces de digitizare/diagnostic/conservare prin ținte specifice actuale nerezolvate, cum ar fi curățarea suprafețelor fragile prezente in cetățile antice, contracararea atacurilor microbiologice și depășirea deficiențelor în tratamentele actuale de conservare a artefactelor și obiectelor istorice, asigurând un mediu adecvat de depozitare a obiectelor/suprafețelor tratate.


Obiective științifice principale:

(1) Valorificarea siturilor arheologice și monumentelor istorice care nu au fost explorate sistematic până acum;

(2) Utilizarea tehnologiilor 3D ca metodă principală nedistructivă în activitatea de autentificare și conservare;

(3) Confirmarea metodă sinergică inovatoare de conservare, aplicată monumentelor istorice, pornind de la principiul sinergic: testarea, diagnosticarea și

tratarea cu nanomateriale;

(4) Obținerea de rezultate și aplicarea unor metode avansate unice în conservarea obiectivelor patrimoniului cultural la nivel internațional, promovând TRL2 la TRL4.


Obiectivele specifice sunt:

​​(1) Utilizarea dronelor în Patrimoniul Cultural. Se adresează cercetătorilor și experților care lucrează la proiectarea producției de UAV-uri și la utilizarea dronelor pentru digitizarea Patrimoniului Cultural, finalizând servicii de documentare inovatoare care integrează și completează practica existentă;

(2) Selectarea unor artefacte care vor fi analizate pentru tratare în bună corelație cu evaluarea impactului asupra mediului al noilor materiale și al procesului;

(3) Utilizarea imaginilor digitale pentru conservarea patrimoniului cultural, în principal datorită creșterii rezoluției camerei, pe de o parte, și dezvoltării

capacității de prelucrare a datelor, pe de altă parte;

(4) Detectarea daunelor în patrimoniul cultural cu ajutorul dronelor;

(5) Tratamentul de testare și îmbunătățirea proprietăților mecanice, protecție împotriva degradării;

(6) Evaluarea indepartarii produselor de degradare, curatarea substantelor de degradare;

(7) Validarea tehnologiei de tratare/curățare/consolidare;

(8) Sprijinirea activităților de participare la întâlniri științifice, diseminarea rezultatelor cercetării, publicarea a cel puțin 2 articole în reviste indexate ISI,

realizarea și menținerea unei pagini web a proiectului, precum și alte activități obișnuite de diseminare a rezultatelor proiectului (brevet, marcă, conferințe).

Etape

Etapa 1 – Tehnologie 3D utilizată pentru obținerea sistemului informatic pentru monumente de patrimoniu cultural si istoric.

Studiu de cercetare arheologică (diagnoză, locații arheologice, colectare probe și intervenții asupra materialului arheologic etc.).

Studiu de risc a factorilor climatici și microclimatici asupra substraturilor arheologice. Model experimental.

Studiu de elaborare a sistemului de colectare și procesare a imaginilor și a specificațiilor tehnice.

Studiu de teste preliminare a sistemului de fotogrammetrie aeriană (în situri arheologice).

Studiu de teste a componentelor software pe imagini de teren.

Etapa 2 – Diagnosticarea științifică și evaluarea mecanismelor de degradare a suprafetelor siturilor arheologice. Studiul efectului nanomaterialelor asupra consolidării și durabilității materialelor mobile de patrimoniu cultural.

Studiu de selectare și caracterizare a materialelor istorice, pregătirea substraturilor model, simularea degradării lor în prezența diferiților factori externi.

|Studiu asupra comportamentului probelor tratate și netratate, îmbătrânite artificial și performanța tratamentelor evaluate.

Raport asupra măsurătorilor de culoare, microscopie și măsurători spectroscopice (OM, SEM-EDS, Raman și FTIR).    

Caracterizarea compozițională și morfo-structurală a probelor prelevate.

Stadiul biodegradării și aspecte legate de conservare.

Articole publicate. Comunicări stiintifice.

 Etapa 3 – Definirea, realizarea si demonstrarea noilor tratamente și proceduri.

Rezultate

Rezultate estimate

 Scopul proiectului este de a aduce în atenție unele subiecte interconectate asupra diferitelor aspecte ale explorării, digitizarea, conservarea și conservarea unor artefacte arheologice din cetatea Sacidava, astfel:

• date digitizate realizate prin scanarea cu drone (scanare 3D și fotogrammetrie) pentru cartografierea zonei arheologice sit (cetatea Sacidava, niciodată investigată până acum);

• noi instrumente și metode de diagnostic pentru obținerea de informații fizico-chimice și structurale privind materiale care formează patrimoniul istoric și artistic, pentru a lua o decizie informată asupra materialelor de utilizat în fazele ulterioare de conservare/restaurare;

• modele analitice pentru evaluarea de laborator a caracteristicilor structurale, compoziţionale şi morfologice pentru luarea deciziilor în domeniul informării patrimoniului cultural: fizico-mecanic (eroziune și abraziune prin curenți, circulația apei; eroziune/deteriorare mecanică, biologic (ciuperci și bacterii), chimic (reacții de oxidare a materialului organic și coroziune a metalelor) și uman (vânătoare de comori, colectare de suveniruri, lucrări de infrastructură sau de dezvoltare, poluare, mișcări ale navelor, arheologie);

• materiale si procedee inovatoare pentru interventiile de conservare si/sau restaurare pe suprafata de piatra de la adevăratul monument.

Tema principală a acestui proiect este dezvoltarea și consolidarea utilizării tehnologiilor digitale pentru protejarea, conservarea, restaurarea și protejarea moștenirii culturale și a artefactelor în complementaritate cu alte metode de cercetare. Rezultatele se vor concretiza prin:

 • Raport de realizare a tehnologiilor 3D;
 • Identificarea și microeșantionarea studiilor de caz locale și a rapoartelor de diagnosticare;
 • Raport privind identificarea și microeșantionarea studiilor de caz locale și caracterizarea probelor reale și modele;
 • Raport de comparare a probelor machete vechi și a celor reale obținute cu ajutorul noilor tratamente și proceduri de aplicare pe tratamentul de suprafață;
 • Produs, evaluare economică, implicare asupra monumentului;
 • Raport al activităților și rezultatelor WP3, în care sunt enumerate tratamentele mai promițătoare;
 • Protocol de utilizare a metodologiei noi de conservare-restaurare;
 • Protocol de utilizare a metodologiei noi de conservare-restaurare pe probe reale;
 • Lucrări și articole științifice, site-ul web al proiectului;
 • Cerere de brevet depusa la OSIM.
Diseminare

2023

Articole ISI

1. Iancu, L.; Grigorescu, R.M.; Ion, R.-M.; David, M.E.; Predoana, L.; Gheboianu, A.I.; Alexandrescu, E. New Triple Metallic Carbonated Hydroxyapatite for Stone Surface Preservation. Coatings 2023, 13, 1469. https://doi.org/10.3390/coatings1308146.

2. Ion, R.-M.; Diaconu, V.; Vasilievici, G.; Iancu, L.; Grigorescu, R.M.; Mîrț, L.-A.; Alexandrescu, E.; Gheboianu, A.I.; Slamnoiu-Teodorescu, S. Archaeometric Investigations of the Chalcolithic Pottery from Topolița—Neamț County, Romania. Coatings 202313, 488.

https://doi.org/10.3390/coatings13030488

3. Ion, R.-M.; Iancu, L.; Grigorescu, R.M.; Slamnoiu-Teodorescu, S.; Dulama, I.D.; Bucurica, I.A. Degradation Products Assessment of the Wooden Painted Surfaces from a XVIIth Heritage Monastery. Appl. Sci. 202313, 2124. https://doi.org/10.3390/app13042124

 

Articole non-ISI

1. A. Moşiu, R.-M. Ion, M. Moşoarcă, Multiple study of mortars with the related impact application on old brick surfaces in historical buildings. Case study: Banloc Castle from Romania, Journal of Architecture Urbanism and Heritage, VI (2), 2023, 9-16.

2. G. Patulea Paraschiv, R.M. Ion, S. Slamnoiu-Teodorescu, A.I. Gheboianu, Spectral study of the mural painting degradation in wooden churches, The Scientific Bulletin of VALAHIA University – MATERIALS and MECHANICS, 20, Nr. 10 (year 13) 2023, pp. 25-30.

3. R.M. Ion, R-M. Grigorescu, M.E. David, L. Iancu, Paraloid B72 vs. Paraloid B67 materials for Conservation of wood artifacts, The Scientific Bulletin of VALAHIA University – MATERIALS and MECHANICS, 19, 20, Nr. 11 (year 13) 2023, pp. xxx-xxx.

4.  R.M. Ion, R.M. Grigorescu, N. Ion, L. Iancu, G. Vasilievici, Réutiliser la poudre de déchets de briques de démolition comme spécimens de mortier de maçonnerie, IEEE Express, 2023, in press.

5. R.M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, S. Colesniuc, V. Schroder, R.A. Trandafir, S. Ionita, A.I. Gheboianu, S. Slamnoiu-Teodorescu, Diagnosis, photogrammetry and conservation treatment with nanomaterials of Sacidava fortress, Chem Proc. 2023, 13(1), 25.

 

Conferinte internationale

 1.  R.M. Ion, Green nanotechnology for cultural heritage, YOCOCU Green conservation conference, 4-9 may 2023, Timisoara.

2.  R.M. Ion, L. Iancu, R. M. Grigorescu, N. Ion, I. O. Zăuleț, C. E. Rizescu, Mortar ecologic antimicrobian şi procedeu de realizare al acestuia, CI 442/2023, Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT, 9-10 Noiembrie 2023, Galați, România.

3.  R.M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, N. Ion, M. E.David, Hidroxiapatita carbonatata triplu substituita cu magneziu, strontiu si zinc, CI 743/2021, Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT, 9-10 Noiembrie 2023, Galați, România.

4.  R.M. Ion, L. Iancu, R.-M. Grigorescu, N. Ion, Tehnologii 3D si soluții experimentale pentru diagnosticarea si conservarea patrimoniului cultural, 687PED/2021, Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT, 9-10 Noiembrie 2023, Galați, România.

5.    R.M. Ion, The monuments of Dobrudgea: scientific diagnosis and conservation with nanomaterials, ROMPHYSCHEM 2023, Bucuresti, Romania.

6.    R.M. Ion, Advanced diagnostic techniques for the identification of the degraded surfaces from architectural monuments, ETICCH Sibiu, 2023

7.   A. Mosiu, R.M. Ion, M. Mosoarca, Multiple study of mortars with the related impact application on old brick surfaces in historical buildings. Case study: Banloc Castle from Romania COHESION 2023, Timisoara, Romania.

8.    R.M. Ion, Cultural Heritage at University Valahia from Targoviste, Kreative EU, Targoviste, Romania.

9.  R.M. Ion, Nanomaterials in Architecture Monuments Conservation, Revisiting cultural heritage, Novel Approaches, Innovative Methods, and Transnational Connections, International Conference, Sibiu, Romania, 26–27 October 2023.

10. R.M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, S. Colesniuc, V.Schroder, R.A. Trandafir, S. Ionita, A.I. Gheboianu, S. Slamnoiu-Teodorescu, Diagnosis, photogrammetry and conservation treatment with nanomaterials of Sacidava fortress, PRIOCHEM, Bucuresti 11-13 octombrie 2023.

11. R.M. Grigorescu, L. Iancu, R.M. Ion, M.E. David, L. Predoana, A.I. Gheboianu, E. Alexandrescu, New apatite-based consolidant for stone preservation, PRIOCHEM, Bucuresti 11-13 octombrie 2023.

12.   I.O. Zaulet, C.E. Rizescu, R.M. Ion, Comparative assessment of marble and granite specimens exposed to climatic cycles, PRIOCHEM, Bucuresti 11-13 octombrie 2023.

13.  A. Mosiu, R.M. Ion, M. Mosoarca, Principles and technologies of historical structures consolidation. Case study of Banloc castle complex, WMCAUS, Praga, 2023.

14. R.M. Ion, Curățarea și diagnoza pietrelor de monument. Studii de caz, Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice, „Acta Moldaviae Meridionalis”, 28 – 29 septembrie 2023, Ediția a XLVI-a, Vaslui.

15.   V. Schröder, S.M. Colesniuc, R.A. Trandafir, S. Ionita, R.M. Ion. ANALIZA MICROORGANISMELOR DE PE SUPRAFEȚELE ARHEOLOGICE DE PIATRĂ – MICRO-EȘANTIONARE, DIAGNOSTIC ȘI MODELARE, SIMPOZIONUL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ,,TERAPII ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE (HOMEOPATIE/FITOTERAPIE)’’ EDIȚIA A VII-A, 27-28 Octombrie 2023, Constanța, România

16.  R.M. Ion, R.M. Grigorescu, N. Ion, L. Iancu, G. Vasilievici, Réutiliser la poudre de déchets de briques de démolition comme spécimens de mortier de maçonnerie, Symposium de la Recherche Scientifique Francophone en Europe Centrale et Orientale, 27 et 28 novembre 2023, Bucarest.

  

Conferinte nationale

1.  S.M. Colesniuc, A. Mototolea, T. Cliante, T. Potârniche, S. Stanc, R.M. Ion, V. Schröder, Rezultatele cercetărilor arheologice sistematice, a prospectării magnetice și a investigării detaliilor morfologice și citologice de la Sacidava, SESIUNEA NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE, ediția a 57-a, Târgoviște, 29-31 mai 2023.

2.  C.E. Rizescu, A.I. Gheboianu, R.M. Ion, Considerations regarding one pot synthesis of Ag/Ag2O@ZnAl-LDH composites,  NeXT-Chem, Vth, 22-23

May 2023, București, România.

3.  I.O. Zaulet, R.M. Ion, C.E. Rizescu, Marbles vs granite. weathering in different climatic environment, NeXT-Chem, Vth, 22-23 May 2023, București, România.

4.  R.M. Ion, Diagnoza structurala si compozitionala a castrului roman Sacidava, A doua ediție a sesiunii naționale universitare de comunicări științifice din domeniul Istorie, Targoviste, 2023.

5. A. Mosiu, R.M. Ion, Diagnoza preliminară în restaurarea şi regenerarea patrimonială – Studiu de caz: Castelul Banloc – SIMPOZIONUL CERCETARILOR AVANSATE DOCTORALE, 07-08 aprilie 2023, Targoviste.

6. G. Patulea (Paraschiv), R.M. Ion, S. Slamnoiu-Teodorescu, A.I. Gheoboianu, Diagnoza stadiului de degradare a unor monumente. Biserica de lemn Șerbești, Frasin Deal, județul Dâmbovița – studiu de caz, SIMPOZIONUL CERCETARILOR AVANSATE DOCTORALE, 07-08 aprilie 2023, Targoviste.

7. G.M. Teodorescu, R.M. Ion, Z. Vuluga, Compararea proprietăților nanomecanice dintre poliamidă 6 și biopoliamidă 10.10, SIMPOZIONUL CERCETARILOR AVANSATE DOCTORALE, 07-08 aprilie 2023, Targoviste.

 

Cererie de brevet

1. A 2023-0442/10.08.2023, R.‑M. Ion, N. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, L. Marin, C. E. Rizescu, I. O. Zăuleţ, Mortar ecologic antimicrobian şi procedeu de obţinere al acestuia.

 

 Premii, medalii, distinctii obtinute in anul curent la manifestari stiintifice si saloane de inventii internationale

1.   Premiul “Ambasador al Meritocrației in Romania”, ONG ECO-EUROPA, Romania

2.   Premiul “Personalitatea deceniului in Romania, Laudatio in honorem”, ONG ECO-EUROPA, Romania

3.   Premiul I pentru lucrarea Microorganisms analysis on the archaeological stone surfaces, Symposium Alternative and complementary therapies 27-28 oct 2023, Constanta, Romania.

4.   R.M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, N. Ion, ME David, CHAp triplu substituita cu Mg, Sr, Zn, Ugal Invent 2023, Galati, Medalia de bronz.

 

Studii stiintifice

 1.   Sorin Marcel Colesniuc, Cercetări arheologice, prospecțiuni geofizice și investigații biologice la Sacidava, în Sorin Marcel Colesniuc, Gabriel

Mircea Talmațchi, Lavinia Dumitrașcu, Cristina Talmațchi, Mariana Cojoc, Costin Scurtu, CONSTANȚA – ISTORIE, VECINĂTATE, MULTICULTURALITATE, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2023, ISBN 978-606-020-695-8. (Din colectivul de cercetare al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au făcut parte: dr. Sorin Marcel Colesniuc (responsabil științific), Traian Cliante, dr. Aurel Mototolea și drd. Tiberiu Potârniche, la care s-au alăturat: dr. Ioan Carol Opriș (Universitatea din București), dr. Adriana Panaite (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”), dr. Simina Stanc (Universitatea „Al.I. Cuza” Iași), dr. Rodica Mariana Ion (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Chimie și Petrochimie – ICECHIM), dr. Verginica Schröder (Universitatea „Ovidius” din Constanța) și dr. Silviu Ioniță (Universitatea din Pitești)).

 2.    R.M.Ion, S. Slamnoiu-Teodorescu, M.L. Ion, A.I. Gheboianu, V. Schroder, R. Trandafir, S.M. Colesniuc, Romanian Cultural Heritage – Diagnosis, And Conservation/Restoration Solutions, 611, 2022, Acta Moldaviae Meridionalis, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2023.

 

 

 2022

 Articole BDI

1.  I.O. Zăuleț, R.-M. Ion, C. E. Rizescu, Evaluation of marble alteration processes, The Scientific Bulletin of VALAHIA University MATERIALS and MECHANICS –Vol. 18, No. 19, DOI 10.2478/bsmm-2022-0015.

 

Conferinte nationale/internationale

1.  R.M. Ion, AI Gheboianu, S.Slamnoiu-Teodorescu, Archaeometric Study Of Tomis Pottery, International Asian Congresson Contemporary

Sciences-VII, December 09-11, 2022, Olongapo City, Philippines.

2. R.M. Ion, S. Colesniuc, V. Schroder, A.I. Gheboianu, S. Slamnoiu-Teodorescu, Sacidava Fortress: Materials And Their Structural / Compositional Identification, International European Congress On Social Sciences, December 4-5, 2022, Rijeka, Croatia.

3. R.M. Ion, L. Iancu, R.M. Grigorescu, A.I. Gheboianu, Micro-Structural And Compositional Characterization Of The Danube Stone Monuments, 3. International Cappadocia Scientific Research Congress, 11-12 December 2022 / Cappadocia, Nevşehir-TÜRKİYE

4. V. Schröder, L.D. Jianu, L.A. Bucur, G. Pavalache Atodiresei, The Cytological Characteristics of Some Lichen Species with Microhabitat Differences, Workshop with International Participation Alternative And Complementary Therapies (Homeopathy / Phytotherapy), 6th edition, 28-29 October 2022, Constanta, Romania (premiul I postere).

5. S.M. Colesniuc, A. Mototolea, T. Cliante, T. Potârniche, S. Stanc, V. Schroder, Fortificația militară Sacidava. Rezultatele cercetărilor arheologice și ale prospectărilor geofizice Sacidava Military Fortification. The results of the archaeological research and geophysical prospectin, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională PONTICA, Ediţia 55: ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE ÎN SPAŢIUL VEST-PONTIC The Scientific International Session PONTICA, 55th Edition: HISTORY AND ARCHAEOLOGY IN THE WEST PONTIC REGION, Constanta 16 – 18 Noiembrie, 2022.

 

RAPOARTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ

1.  Dunăreni, com. Aliman, jud. Constanța sat, Punct: Dealul Muzait [Sacidava] Tip sit: 112 (așezare fortificată); 32 (epoca romană), 34 (epoca

romano-bizantină) Cod RAN: 61032.02 Autorizație nr. 103/06.05.2019; Colectiv: dr. Colesniuc Sorin Marcel (responsabil științific), Cliante Traian

(responsabil de sector), Potârniche Tiberiu, Mototolea Constatin-Aurel (responsabil de sector), Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

Perioada desfășurării campaniei: 28.10 – 15.11.2019, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. 2020. Campania 2019.

2.  unăreni, com. Aliman, jud. Constanța sat, Punct: Dealul Muzait [Sacidava] Tip sit: 112 (așezare fortificată); 32 (epoca romană), 34 (epoca romano-bizantină) Cod RAN: 61032.02 Autorizație nr. 124/21.05.2020; Colectiv: dr. Colesniuc Sorin Marcel (responsabil științific), Cliante Traian (responsabil de sector), Potârniche Tiberiu, Mototolea Constatin-Aurel (responsabil de sector), Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, dr. Stanc Simina Margareta (arheozoolog), Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Perioada desfășurării campaniei: 12-31.10.2020, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. 2021. Campania 2020.

Contact

Contact responsabil proiect: Prof. Dr. Chim. Rodica Mariana ION

Email:

Telefon: 021 315 3299, interior: 135