Tehnologii 3D și soluții experimentale pentru diagnosticarea și conservarea patrimoniului cultural

 • Despre
 • Obiective
 • Etape
 • Rezultate
 • Diseminare
 • Contact
Despre

PN-III-P2-2.1-PED-2021-3885

Nr. contract: 687PED

Acronim: Scan4Art

Domeniu: 2.1 – Tehnologii informaționale și de comunicații

Obiective

Proiectul Scan4Art va oferi soluții printr-un nou proces de digitizare/diagnostic/conservare prin ținte specifice actuale nerezolvate, cum ar fi curățarea suprafețelor fragile prezente in cetățile antice, contracararea atacurilor microbiologice și depășirea deficiențelor în tratamentele actuale de conservare a artefactelor și obiectelor istorice, asigurând un mediu adecvat de depozitare a obiectelor/suprafețelor tratate.


Obiective științifice principale:

(1) Valorificarea siturilor arheologice și monumentelor istorice care nu au fost explorate sistematic până acum;

(2) Utilizarea tehnologiilor 3D ca metodă principală nedistructivă în activitatea de autentificare și conservare;

(3) Confirmarea metodă sinergică inovatoare de conservare, aplicată monumentelor istorice, pornind de la principiul sinergic: testarea, diagnosticarea și

tratarea cu nanomateriale;

(4) Obținerea de rezultate și aplicarea unor metode avansate unice în conservarea obiectivelor patrimoniului cultural la nivel internațional, promovând TRL2 la TRL4.


Obiectivele specifice sunt:

​​(1) Utilizarea dronelor în Patrimoniul Cultural. Se adresează cercetătorilor și experților care lucrează la proiectarea producției de UAV-uri și la utilizarea dronelor pentru digitizarea Patrimoniului Cultural, finalizând servicii de documentare inovatoare care integrează și completează practica existentă;

(2) Selectarea unor artefacte care vor fi analizate pentru tratare în bună corelație cu evaluarea impactului asupra mediului al noilor materiale și al procesului;

(3) Utilizarea imaginilor digitale pentru conservarea patrimoniului cultural, în principal datorită creșterii rezoluției camerei, pe de o parte, și dezvoltării

capacității de prelucrare a datelor, pe de altă parte;

(4) Detectarea daunelor în patrimoniul cultural cu ajutorul dronelor;

(5) Tratamentul de testare și îmbunătățirea proprietăților mecanice, protecție împotriva degradării;

(6) Evaluarea indepartarii produselor de degradare, curatarea substantelor de degradare;

(7) Validarea tehnologiei de tratare/curățare/consolidare;

(8) Sprijinirea activităților de participare la întâlniri științifice, diseminarea rezultatelor cercetării, publicarea a cel puțin 2 articole în reviste indexate ISI,

realizarea și menținerea unei pagini web a proiectului, precum și alte activități obișnuite de diseminare a rezultatelor proiectului (brevet, marcă, conferințe).

Etape

Etapa 1 – Tehnologie 3D utilizată pentru obținerea sistemului informatic pentru monumente de patrimoniu cultural si istoric.

 

Etapa 2 – Diagnosticarea științifică și evaluarea mecanismelor de degradare a suprafetelor siturilor arheologice. Studiul efectului nanomaterialelor asupra consolidării și durabilității materialelor mobile de patrimoniu cultural.

 

Etapa 3 – Definirea, realizarea si demonstrarea noilor tratamente și proceduri.

Rezultate

Rezultate estimate

 Scopul proiectului este de a aduce în atenție unele subiecte interconectate asupra diferitelor aspecte ale explorării, digitizarea, conservarea și conservarea unor artefacte arheologice din cetatea Sacidava, astfel:

• date digitizate realizate prin scanarea cu drone (scanare 3D și fotogrammetrie) pentru cartografierea zonei arheologice sit (cetatea Sacidava, niciodată investigată până acum);

• noi instrumente și metode de diagnostic pentru obținerea de informații fizico-chimice și structurale privind materiale care formează patrimoniul istoric și artistic, pentru a lua o decizie informată asupra materialelor de utilizat în fazele ulterioare de conservare/restaurare;

• modele analitice pentru evaluarea de laborator a caracteristicilor structurale, compoziţionale şi morfologice pentru luarea deciziilor în domeniul informării patrimoniului cultural: fizico-mecanic (eroziune și abraziune prin curenți, circulația apei; eroziune/deteriorare mecanică, biologic (ciuperci și bacterii), chimic (reacții de oxidare a materialului organic și coroziune a metalelor) și uman (vânătoare de comori, colectare de suveniruri, lucrări de infrastructură sau de dezvoltare, poluare, mișcări ale navelor, arheologie);

• materiale si procedee inovatoare pentru interventiile de conservare si/sau restaurare pe suprafata de piatra de la adevăratul monument.

Tema principală a acestui proiect este dezvoltarea și consolidarea utilizării tehnologiilor digitale pentru protejarea, conservarea, restaurarea și protejarea moștenirii culturale și a artefactelor în complementaritate cu alte metode de cercetare. Rezultatele se vor concretiza prin:

 • Raport de realizare a tehnologiilor 3D;
 • Identificarea și microeșantionarea studiilor de caz locale și a rapoartelor de diagnosticare;
 • Raport privind identificarea și microeșantionarea studiilor de caz locale și caracterizarea probelor reale și modele;
 • Raport de comparare a probelor machete vechi și a celor reale obținute cu ajutorul noilor tratamente și proceduri de aplicare pe tratamentul de suprafață;
 • Produs, evaluare economică, implicare asupra monumentului;
 • Raport al activităților și rezultatelor WP3, în care sunt enumerate tratamentele mai promițătoare;
 • Protocol de utilizare a metodologiei noi de conservare-restaurare;
 • Protocol de utilizare a metodologiei noi de conservare-restaurare pe probe reale;
 • Lucrări și articole științifice, site-ul web al proiectului;
 • Cerere de brevet depusa la OSIM.
Diseminare

I.O. Zăuleț, R.-M. Ion*, C. E.Rizescu, Evaluation of marble alteration processes, The Scientific Bulletin of VALAHIA University MATERIALS and MECHANICS –Vol. 18, No. 19, DOI 10.2478/bsmm-2022-0015.

Contact

Contact responsabil proiect: Prof. Dr. Chim. Rodica Mariana ION

Email:

Telefon: 021 315 3299, interior: 135