Plastics recycling technology through re-melting and re-stabilization – Valorificarea polietilentereftalatului in repere de tip compozit si nanocompozit cu viata medie si lunga

Tip contract/numar: Eureka / E!3523 – 47 din 2006

Perioada de desfasurare: 2006-2008

Scopul

Reciclarea mecanica a PET provenit din butelii PC prin nanocompozitare si extensie de lant.