EXCornsEED –

Separarea, fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

 • Despre
 • Obiective
 • Etape
 • Rezultate
 • Diseminare
 • Contact
Despre

Finanțare: Buget de stat

Program: PNCDI III – P3 – Cooperare europeană și internațională

Subprogram: 3.6 – Suport (partial)

Tip proiect: Premierea participării la Orizont 2020 (H2020)

Titlul proiectului: Separarea fractionarea si izolarea substantelor naturale biologic active din ulei de porumb si alte fluxuri laterale

Acronim: EXCornsEED

Contract de finanțare: 7/2020

Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti

Buget: 106.744,00 lei

Perioada de implementare: 20.11.2020 – 19.02.2022

Obiective
 • Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării va fi promovată prin activități de diseminare a rezultatelor cercetării prin rețelele sociale, precum și prin participarea la evenimente internaționale, inclusiv on-line
 • Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență este asigurată de implicarea în acțiuni COST, care facilitează, în același timp, formarea de parteneriate și pregătirea de noi proiecte și formarea noilor cercetători prin stagii de lucru comune. De asemenea, se propune acordarea unei burse pentru un doctorand care va efectua un stagiu în străinătate.
 • Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, precum si a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020 se va urmări prin achiziția de echipamente performante, precum și prin alocarea resurselor umane necesare pregătirii noilor cereri de finanțare, în special în vederea asumării rolului de coordonator.
 • Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională este facilitată de integrarea sistemului de management al inovării în sistemul de asigurare a calității al institutului.
 • Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare va fi urmărită prin depunerea unui număr cât mai mare de propuneri de proiecte cu finanțare externă și alocarea resurselor umane necesare redactării unor propuneri de calitate.
Etape

Etape proiect:

Etapa 1. Pregatirea activitatilor proiectului

Etapa 2. Cresterea capacitatii institutionale de a participa la proiecte internationale

Etapa 3. Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate

Au fost finalizate cu succes toate activitățile prevăzute în Planul de realizare prin:

 • Creșterea vizibilității prin activarea conturilor institutului pe rețelele sociale, publicarea de materiale informative și noutăți, realizarea și actualizarea paginii de internet a proiectului, organizarea Galei ICECHIM 70;
 • Depunerea a 3 propuneri de proiect COST, 1 proiect ERASMUS și 1 proiect COSME;
 • Participarea la conferința internațională Strengthening Technology Transfer in Europe – Focus on the Western Balkans and South-East Europe, organizată în perioada 17-19.11.2021 la Trieste, Italia;
 • Actualizarea procedurii de evidență a rezultatelor cercetării și realizarea auditului anual pentru Sistemul de Management al Inovării;
 • Realizarea unui stagiu de lucru în Norvegia de către o doctoranda angajata a ICECHIM;
 • Depunerea a 10 propuneri de proiecte internaționale, dintre care 5 în calitate de coordonator, în cadrul unor apeluri de tip ERC, Horizon Europe, Eurostars, Eramin, M-ERA.NET și FORSKER21;
 • Achiziția unui echipament performant, un sistem digital complet automat pentru imagistica celulară, inclusiv analiza numărului de celule microbiene.
Diseminare

În perioada 17-20.11.2021, ICECHIM a participant la conferința ”Strengthening Technology Transfer in Europe – Focus on the Western Balkans and South-East Europe”, organizată la Trieste, Italia.

În prima zi a conferinței au fost prezentate noțiuni introductive legate de transferul tehnologic, precum și principalele instrumente utilizate în acest scop, platformele cu brevete (de ex. google patents), generalități legate de protejarea proprietății industriale și tranzacționare, în special destinate întreprinderilor de tip start-up și scale-up.

A fost prezentat parcul științific din Trieste, AREA Science Park, proiect din fonduri publice care a fost înființat în 1978, sub patronajul Ministerului Italian al Educației, Universităților și Cercetării și care în prezent are peste 2700 de angajați în 57 de companii high-tech și 8 centre de cercetare.

A doua zi a fost consacrată ecosistemelor de inovare și metodelor de finanțare / atragere a fondurilor de investiții. A fost realizată, de asemenea, o vizită la ARGO Open Lab Platform for Genome sequencing, AREA Science Park, în care sunt secvențiate probe de la pacienți infectați cu SARS COV-2 pentru monitorizarea evoluției virusului. Rezultatele sunt încărcate în baze de date internaționale.

Ziua a treia s-a concentrat pe modalități de maximizare a potențialului de transfer tehnologic în Balcanii de Vest, în special prin instrumentul EU4TECH Proof of Concept. La întâlnire au participat în principal reprezentanți ai țărilor în curs de aderare la Uniunea Europeană. Majoritatea poveștilor de succes prezentate erau din domeniul tehnologiei informației (IT).

În finalul conferinței a fost realizată o vizită la firma Java Biocolloid Europe, care comercializează diverse produse pe bază de agar, obținut din macroalge în Indonezia.

Ca o concluzie în urma participării la eveniment, transferul tehnologic necesită investiții susținute realizate pe perioade lungi de timp pentru a produce rezultate și a contribui la dezvoltarea industrială a unei regiuni.

Contact

Director proiect: Dr.chim. Frincu Rodica Mihaela

Email:

Telefon: 021 315 3299, interior: 181