Premierea participării la Orizont 2020 – contract 7/2020, PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0024, EXCornsEED

Perioada de desfasurare a proiectului: 19.11.2020 – 18.02.2020.

Unitatea finantatoare: UEFISCDI.

Buget alocat: 106.744 lei.

Activitățile propuse au ca scop final realizarea unui institut cu puncte tari remarcabile, cu flexibilitate ridicată în furnizarea de servicii de cercetare și inovare destinate provocărilor Noului Pact Ecologic European. Prin aceste activități se urmărește continuarea dezvoltării unui institut care să reprezinte un punct nodal pentru:

(i) realizarea de proiecte internaționale, în special europene și trans-naționale și

(ii) furnizarea de servicii CDI în domeniile de competență ale INCDCP-ICECHIM.

Domeniul de nișă care va fi sprijinit prin aceste activități este cel al bio(nano)tehnologiei, ca o componentă a bioeconomiei circulare în care este implementat principiul

piramidei valorice. Din co/sub-produsele rezultate din bioeconomiei sunt recuperate (prin procedee ”verzi”, aplicate în cascadă), ingredientele cu valoare ridicată mare, care apoi sunt transformate în bioproduse cerute de piață prin bionanoformulare/ bionanostructurare.