Mimici de strigolactone ca ingrediente

active ale unui biostimulant pentru plante multifuncțional – RhizoStim


Contract nr. 635PED/2022

cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2021-2866

Coordonator proiect – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Director de proiect: Dr. habil. Florin OANCEA

 Perioada de implementare: 2022 – 2024

Parteneri

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București

• Universitatea din București, Facultatea de Biologie

• SC Enpro Soctech Srl București

Scopul si obiectivele proiectului

• Proiectul RhizoSTIM își propune să dezvolte un biostimulant

pentru plante multifuncțional, de nouă generație, pe bază de mimici de strigolactone. Acest produs va acționa atât ca un modulator al

rizomicrobiomului, cât și ca regulator al răspunsului plantelor la stres.

• Obiectivele proiectului sunt: (i) proiectarea și dezvoltarea de noi mimici de strigolactone care acționează asupra microorganismelor din rizosferă și asupra cascadei interne de semnale reglatoare din  plante; (ii) înțelegerea efectului mimicilor de strigolactonelor asupra fungilor din rizosferă și a plantelor model (iii) testarea mimicilor de strigolactone pe sisteme model.

Etapele proiectului

•Etapa 1. Elaborarea și realizarea modelelor și procedurilor experimentale

•Etapa 2. Testarea modelelor și procedurilor experimentale

•Etapa 3. Demonstrarea funcționalității modelelor și procedurilor experimentale

ETAPA 1/2022

Rezultate etapa 1

Au fost realizate toate livrabilele proiectului, respectiv 7 Modele și proceduri experimentale elaborate pentru mimicii de strigolactone: predicția proprietăților, sinteza chimică și biotestarea, identificare in-silico de receptori din fungii de rizosferă, determinare efecte asupra microorganismelor benefice, a plantelor model și a sistemelor model plantă-microorganisme. S-a realizat planul inițial de diseminare. A fost publicat un articol în care sunt utilizate metode utilizate în acest proiect.

Cuantificarea filtrelor specifice caracterului drug-like si leadlikeness Clasa 1- codurile SL-6, SL-26, SL-FD1, SL-20 si SL-21