Testarea eficientei unor modificatori pentru PVC

Tip contract/numar: Contract direct cu SC UCR SA / 1576-MP din 22.07.2003

Scopul

Studierea influentei unor concentrate de culoare in asociere cu stabilizatori termici si selectia variantelor de interes.