Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Management și personal

Echipa de management


Dr. Biochim. Mihaela DONI

Director General, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Florin OANCEA

Director Științific, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Director Tehnic, Cercetător Științific I

Ec. Magda Aura CANTACUZ

Director Economic

Ing. Ec. Irina ANA

Director Calitate

Echipe de cercetare


E1: Materiale polimerice avansate și reciclare polimeri

E2: Bioresurse alternative și biocombustibili

E4: Bioproduse

E5: Laborator de analize, teste, încercări

E6: Biotehnologii și bioanalize

E7: Nanotehnologii emergente

E8: Materiale multifazice

E9: Sisteme heterogene

E10: Coloranți funcționali și materiale înrudite

E11: Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural

E12: Compozite și nanocompozite polimerice

E13: Microscopie electronică cryo-TEM

Personal suport


Direcția Tehnică

Dr. Ing. Irina-Elena CHICAN

Șef Compartiment Monitorizare Proiecte, CS III

Interior: 175

Dr. Ing. Anca Paulenco

Responsabil CTE, CS II

Interior: 173

Ing. Cătălina-Daniela MARIN

Bibliotecar

Interior: 148

Drd. Ing. Rodica-Mihaela Frîncu

Director CTT, CS III

Interior: 167

Ing. Ștefan MOCANU

Șef Compartiment Informatică și Comunicații

Interior: 134

Ing. Nelu ION

Manager de Inovare

Interior: 177

Serviciul Achiziții-Administrativ

Ec. Ioana CĂRUȚAȘU

Șef Serviciu

Interior: 178

Raluca Raeschi

Economist

Interior: 178

Mirela AFLAGEAC

Funcționar administrativ

Interior: 155

Daniela MIHAI

Funcționar administrativ

Interior: 155

Ing. Cornel-Viorel ILIESCU

Inginer Constructor Instalații

Interior: 157

Serviciul Financiar-Contabilitate

Ec. Liliana ILIE

Șef Serviciu

Interior: 152

Ec. Alina BĂDESCU

Economist

Interior: 152

Ec. Niculina-Ioana BURCEA

Economist

Interior: 152

Maria DUMINICĂ

Contabil

Interior: 152

Ec. Daniela ȘOVAR

Economist

Interior: 151

Serviciul Resurse Umane

Ec. Mariana GEORGESCU

Inspector de Specialitate

Interior: 146

Insp. Maria GHIȚĂ

Specialist Resurse Umane

Interior: 146

Compartiment Calitate

Dr. Ing. Irina ANA

Director Calitate

Dr. Ing. Mihaela GANCIAROV

Specialist în Domeniul Calității, CS III

Interior: 138

Dr. Ing. Mihaela MANOLACHE

Consilier în Domeniul Calității, CS I

Interior: 138

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Cezar DIMA

Responsabil sănătate și securitate în muncă, pază și stingerea incendiilor și situații de urgență

Interior: 150

Andreea Malancu

Responsabil de mediu

Interior: 150

Compartiment Audit Public Intern

Virginel DOBREA

Șef Compartiment Audit Intern

Interior: 149