Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

Management și personal

Echipa de management


Dr. Biochem. Mihaela DONI

Director General, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Florin OANCEA

Director Științific, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Director Tehnic, Cercetător Științific I

Ec. Magda Aura CANTACUZ

Director Economic

Dr. Eng. Mihaela MANOLACHE

Director Calitate, Cercetător Științific I

Echipe de cercetare


E1: Materiale polimerice avansate și reciclare polimeri

E2: Bioresurse alternative și biocombustibili

E4: Bioproduse

E5: Laborator de analize, teste, încercări

E6: Biotehnologii și bioanalize

E7: Nanotehnologii emergente

E8: Materiale multifazice

E9: Sisteme heterogene

E10: Coloranți funcționali și materiale înrudite

E11: Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural

E12: Compozite și nanocompozite polimerice

E13: Microscopie electronică cryo-TEM

Personal suport


Direcția Tehnică

Direcția Economică

Serviciul Resurse Umane

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Compartimentul Managementul Calității

Compartimentul Audit Intern