Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

Management și personal

Echipa de management


Dr. Biochem. Mihaela DONI

Director General, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Florin OANCEA

Director Științific, Cercetător Științific I

Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU

Director Tehnic, Cercetător Științific I

Ec. Magda Aura CANTACUZ

Director Economic

Dr. Eng. Mihaela MANOLACHE

Director Calitate, Cercetător Științific I

Echipe de cercetare


E1: Materiale polimerice avansate și reciclare polimeri

E2: Bioresurse alternative și biocombustibili

E4: Bioproduse

E5: Laborator de analize, teste, încercări

E6: Biotehnologii și bioanalize

E7: Nanotehnologii emergente

E8: Materiale multifazice

E9: Sisteme heterogene

E10: Coloranți funcționali și materiale înrudite

E11: Evaluarea și conservarea patrimoniului cultural

E12: Compozite și nanocompozite polimerice

E13: Microscopie electronică cryo-TEM

Personal suport


Direcția Tehnică

Dr. Eng. Chican Irina-Elena

Șef Compartiment Monitorizare Proiecte, CS III

Interior: 175

Dr. Eng. Ivan Alexandrina

Responsabil CTE

Interior: 175

Eng. Marin Cătălina-Daniela

Bibliotecar

Interior: 148

Drd. Eng. Frîncu Rodica-Mihaela

Director CTT, CS III

Interior: 167

Eng. Mocanu Ștefan

Tehnician IT

Interior: 134

Eng. Ion Nelu

Manager de Inovare

Interior: 177

Serviciul Achiziții-Administrativ

Ec. Ion NICOLAE

Șef Serviciu Achiziții-Administrativ

Interior: 108

Ec. Ioana CĂRUȚAȘU

Economist

Interior: 178

Mirela AFLAGEAC

Funcționar administrativ

Interior: 155

Alexandru RĂILEANU

Tehnician merceolog

Interior: 155

Eng. Cornel-Viorel ILIESCU

Inginer Constructor Instalații

Interior: 157

Serviciul Financiar-Contabilitate

Ec. Liliana ILIE

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

Interior: 152

Ec. Alina BĂDESCU

Economist

Interior: 152

Ec. Niculina-Ioana BURCEA

Economist

Interior: 152

Maria DUMINICĂ

Contabil

Interior: 152

Ec. Daniela ȘOVAR

Economist

Interior: 151

Serviciul Resurse Umane

Ec. Mariana GEORGESCU

Șef Serviciu Resurse Umane

Interior: 146

Insp. Maria GHIȚĂ

Specialist Resurse Umane

Interior: 146

Compartiment Calitate

Dr. Eng. Mihaela MANOLACHE

Director Calitate, CS I

Interior: 138

Dr. Eng. Mihaela GANCIAROV

Specialist în Domeniul Calității, CS III

Interior: 138

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție

Eng. George BĂCNEANU

Șef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție

Interior: 150

Cezar DIMA

Tehnician Condiții de muncă și securitate

Interior: 150

Compartiment Audit Public Intern

Ec. Mircea-Mihai ROȘU

Șef Executiv Audit Intern

Interior: 149