Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

1950-2020: 70 DE ANI DE CERCETARE CONTINUĂ ÎN CHIMIE ȘI CHIMIE INGINERIE LA ICECHIM

PRIOCHEM XVI

Anunțuri


Datorită situației recente incontrolabile a pandemiei SARS-CoV-2 și pentru a evita orice riscuri pentru participanți, Comitetul de Organizare PRIOCHEM XVI 2020 a decis organizarea PRIOCHEM XVI 2020 în format complet electronic (on-line), la datele programate inițial. (28-30 Octombrie 2020)


În acest sens, rugăm participanții să transmită până la data de 25 Octombrie 2020 înregistrarea prezentărilor orale (15 minute) cât și a prezentării posterelor (3 minute), precum și posterele în format electronic, pe adresele de e-mail are responsabililor de secțiuni.

Pentru orice alte detalii, vă rugăm să contactați responsabilii secțiunilor.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

organizează

Simpozionul Internațional

“PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

PRIOCHEM – Ediția a XVI-a

Dedicat aniversării a 70 de ani de cercetare în chimie și inginerie chimică în cadrul ICECHIM

 • Introducere
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XVI

În perioada 28-30 Octombrie 2020, Comitetul Științific și Comitetul de Organizare al simpozionului internațional PRIOCHEM vă invită să participați la ediția a XVI-a, care va avea loc la sediul ICECHIM din Splaiul Independenței, nr. 202, Sector 6, București, România.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de șapte decenii activități de cercetare de o înaltă ținută academică în domeniile chimie și inginerie chimică.

Simpozionul se axează pe domeniile de cercetare ale institutului coroborate cu noile orientări privind activitatea de CDI la nivel național și european, cuprinse în Programul „Orizont Europa”.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1.Materiale multifuncționale și nanocompozite

1 – MMN

2.Bioresurse și biotehnologii

2 – BRT

3.Inginerie chimică, protecția mediului și a patrimoniului cultural

3 – IMP

Desfășurare

Programul Științific

Va cuprinde:

 • Conferințe plenare;
 • Comunicări orale;
 • Sesiuni de postere;
 • Mese rotunde;
 • Workshop-uri (Evenimente satelit);
 • Expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare(comunicare orală sau poster).

Comunicările Orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze in 10-12 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Posterele

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) se vor afișa in locurile special indicate, de către autori, în ziua începerii simpozionului.

Dimensiunea maximă acceptată este A0.

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și tineri cercetători (cu maximum 8 ani vechime ȋn cercetare).
 • Conferințele plenare vor fi prezentate de personalități ale chimiei și ingineriei chimice din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Programul

PROGRAMUL si ORARUL se vor afișa la adresa icechim.ro/priochem.

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XVI se fac on-line pe icechim.ro/priochem la anunțul corespunzător Simpozionului. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Iar dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare se va plăti:

 • în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația “Taxă participare Simpozion PRIOCHEM-XVI” sau
 • la secretariatul Simpozionului, în zilele de desfășurare.
Taxa de participare / lucrare
Până la 30 Septembrie
După 30 Septembrie

Standard

350 lei

450 lei

Student

150 lei

200 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor în “PROCEEDINGS MDPI”, pauzele de cafea, materialele simpozionului și diploma de participare. Pentru a doua lucrare înregistrată de același autor se percepe o taxă de 150 lei.

Termene limită

 • 02 Octombrie – trimiterea talonului de înregistrare și a Rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în termen de maxim 14 zile de la data de primire a Rezumatului.
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
Perioada de înscriere a trecut. Ne vedem anul viitor!
Talon de participare

Perioada de înscriere a trecut. Vă mulțumim pentru interesul acordat și ne vedem anul viitor!

Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică)

 • Dr. Zina VULUGA – Președinte Comitet Științific – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Luc AVEROUS – Universite de Strasbourg, FRANCE
 • Prof. Jean-Francois CHAILLAN – Universitatea de Sud din Toulon Var, FRANCE
 • Dr. Gregorio CRINI – Universitatea Bourgogne-Franche-Comte, FRANCE
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Mihaela DONI – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Luisa DURAES – University of Coimbra, PORTUGAL
 • Dr. Cristina Emanuela ENĂȘCUṬĂ – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Tanța-Verona IORDACHE – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Katri LAATIKAINEN – Laaperanta Technical University, FINLAND
 • Prof. Anna MALM – Medical University of Lublin, Lublin, POLAND
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN – Universitatea de Sud, Toulon Var, FRANCE
 • Prof. Leslie PETRIK – University of Western Cape, SOUTH AFRICA
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Valentin RĂDIȚOIU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Andrei SÂRBU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Asist. Prof. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLAND
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry of Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
 • Prof. Artur VALENTE, University of Coimbra, Portugal
 • Dr. Sanda VELEA – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. Mihaela DONI – Director General
 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Director Tehnic
 • Dr. Tanṭa-Verona IORDACHE
 • Dr. Raluca ȘOMOGHI
 • Dr. Adriana FRONE
 • Dr. Cristina ENĂȘCUȚĂ
 • Dr. Mălina DEȘLIU-AVRAM
 • Dr. Ana-Maria GURBAN
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU
 • Dr. Ramona Marina GRIGORESCU
 • Dr. Gabriel VASILIEVICI

Comitetul Tehnic

 • Dr. Ing. Irina CHICAN
 • Ec. Magda-Aura CANTACUZ
 • Dr. Ing. Alexandrina IVAN
 • Ing. Ștefan MOCANU
 • Ec. Liliana ILIE
 • Ec. Ion NICOLAE
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior
Secțiunea 1 – MMN

Tanța-Verona IORDACHE

Raluca ȘOMOGHI

Adriana FRONE

124

180

123

Secțiunea 2 – BRT

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Secțiunea 3 – IMP

Irina FIERĂSCU

Ramona Marina GRIGORESCU

Gabriel VASILIEVICI

136

129

161

Reprezentantul Comitetului de Organizare

Director Tehnic – Radu Claudiu FIERĂSCU

142

Reprezentantul Comitetului Tehnic

Irina CHICAN

120