Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

PRIOCHEM XVII

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

organizează

Simpozionul Internațional

“PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

PRIOCHEM – Ediția a XVII-a

Toate lucrările acceptate care vor fi prezentate de cel puțin un autor in cadrul conferinței vor fi publicate în MDPI – Chemistry Proceedings (https://www.mdpi.com/journal/chemproc)

O formă revizuită substanțial a lucrarilor poate fi trimisa spre publicare in cadrul unui numărul special al Nanomaterials (MDPI). Lucrările vor urma procesul normal de recenzie al revistei. Mai multe informații pot fi găsite la:

https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials/special_issues/next_generation_nano

Termenul pentru trimiterea talonului de participare și a Abstractului a fost extins până la 1 Octombrie!

 • Introducere
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XVI

În perioada 27-29 Octombrie 2021, Comitetul Științific și Comitetul de Organizare al simpozionului internațional PRIOCHEM vă invită să participați la ediția a XVII-a, care va avea loc la sediul ICECHIM din Splaiul Independenței, nr. 202, Sector 6, București, România.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de șapte decenii activități de cercetare de o înaltă ținută academică în domeniile chimie și inginerie chimică.

Simpozionul se axează pe domeniile de cercetare ale institutului coroborate cu noile orientări privind activitatea de CDI la nivel național și european, cuprinse în Programul “Orizont Europa”.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1.Materiale multifuncționale și nanocompozite

1 – MMN

2.Bioresurse și biotehnologii

2 – BRT

3.Inginerie chimică, protecția mediului și a patrimoniului cultural

3 – IMP

Desfășurare

Programul Științific

Va cuprinde:

 • Conferințe plenare;
 • Comunicări orale;
 • Sesiuni de postere;
 • Mese rotunde;
 • Workshop-uri (Evenimente satelit);
 • Expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare(comunicare orală sau poster).

Comunicările Orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze în 10-12 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Posterele

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) se vor afișa în locurile special indicate, de către autori, în prima zi a simpozionului.

Dimensiunea maximă acceptată este A0.

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și tineri cercetători (cu maximum 8 ani vechime ȋn cercetare).
 • Conferințele plenare vor fi prezentate de personalități ale chimiei și ingineriei chimice din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Programul

PROGRAMUL si ORARUL se vor afișa la icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro.

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XVI se fac online pe icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro la anunțul corespunzător Simpozionului. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Iar dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare se va plăti în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația “Taxă participare Simpozion PRIOCHEM-XVII”.

Taxa de participare / lucrare
Până la 30 Septembrie
După 30 Septembrie

Standard

500 lei

600 lei

Student

200 lei

250 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor în “PROCEEDINGS MDPI”, pauzele de cafea, materialele simpozionului și diploma de participare.

Termene limită

 • 1 Octombrie – trimiterea talonului de înregistrare și a Rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în termen de maxim 14 zile de la data de primire a Rezumatului.
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
Perioada de înscriere a trecut. Ne vedem anul viitor!
Talon de participare
Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică)

 • Dr. Zina VULUGA – Președinte Comitet Științific – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Silvana ANDREESCU – Clarkson University, Potsdam, SUA
 • Prof. Luc AVEROUS – Universite de Strasbourg, FRANCE
 • Prof. Jean-Francois CHAILLAN – Universitatea de Sud din Toulon Var, FRANCE
 • Dr. Gregorio CRINI – Universitatea Bourgogne-Franche-Comte, FRANCE
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Mihaela DONI – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Luisa DURAES – University of Coimbra, PORTUGAL
 • Dr. Cristina Emanuela ENĂȘCUṬĂ – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Tanța-Verona IORDACHE – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Katri LAATIKAINEN – Laaperanta Technical University, FINLAND
 • Prof. Anna MALM – Medical University of Lublin, Lublin, POLAND
 • Prof. Arben MERKOÇI – Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Barcelona, SPAIN
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN – Universitatea de Sud, Toulon Var, FRANCE
 • Prof. Leslie PETRIK – University of Western Cape, SOUTH AFRICA
 • Prof. Luc PICTON – Universite de Rouen, FRANCE
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Valentin RĂDIȚOIU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Andrei SÂRBU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Asist. Prof. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLAND
 • Dr. Leonard STOICA – Heraeus Deutschland Co&KG GmbH, GERMANIA
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry of Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
 • Dr. Sanda VELEA – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București, ROMÂNIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. Mihaela DONI – Director General
 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Director Tehnic
 • Dr. Tanṭa-Verona IORDACHE
 • Dr. Raluca ȘOMOGHI
 • Dr. Adriana FRONE
 • Dr. Cristina ENĂȘCUȚĂ
 • Dr. Mălina DEȘLIU-AVRAM
 • Dr. Ana-Maria GURBAN
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU
 • Dr. Ramona Marina GRIGORESCU
 • Dr. Gabriel VASILIEVICI

Comitetul Tehnic

 • Dr. Ing. Irina CHICAN
 • Ec. Magda-Aura CANTACUZ
 • Ing. Ștefan MOCANU
 • Ec. Liliana ILIE
 • Ec. Ioana CĂRUȚAȘU
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior
Secțiunea 1 – MMN

Tanța-Verona IORDACHE

Raluca ȘOMOGHI

Adriana FRONE

124

180

123

Secțiunea 2 – BRT

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Secțiunea 3 – IMP

Irina FIERĂSCU

Ramona Marina GRIGORESCU

Gabriel VASILIEVICI

136

129

161

Reprezentantul Comitetului de Organizare

Director Tehnic – Radu Claudiu FIERĂSCU

142

Reprezentantul Comitetului Tehnic

Irina CHICAN

120

NOTĂ: Simpozionul se va desfășura într-un format hibrid, incluzând prezentări orale și expuneri de postere atât în format fizic, cât și electronic (on-line). În funcție de modificările legislative naționale privind organizarea manifestărilor științifice, organizatorii își rezervă dreptul de a organiza Simpozionul în întregime on-line.