Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

PRIOCHEM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

organizează

Simpozionul Internațional

“PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

PRIOCHEM – Ediția a XVIII-a

 • Introducere
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XVIII

În perioada 26-28 Octombrie 2022, Comitetul Științific și Comitetul de Organizare al simpozionului internațional PRIOCHEM vă invită să participați la ediția a XVIII-a.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de șapte decenii activități de cercetare de o înaltă ținută academică în domeniile chimie și inginerie chimică.

Simpozionul se axează pe domeniile de cercetare ale institutului coroborate cu noile orientări privind activitatea de CDI la nivel național și european, cuprinse în Programul “Orizont Europa”.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1. Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural

1 – MTCH

2. Bioresurse, biotehnologii și biorafinare

2 – BBB

În parteneriat cu Societatea de Chimie din România

Desfășurare

Invitați (panou provizoriu)

 • Dr. Rabah BOUKHERROUB – Université de Lille, FRANȚA
 • Prof. Dr. Jacques DESBRIERES – Université de Pau et des Pays de l’Adour, FRANȚA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Milen I. GEORGIEV – Bulgarian Academy of Sciences, BULGARIA
 • Dr. Mariana Emilia GHICA, University of Coimbra, PORTUGALIA
 • Dr. Nicolas KOKEL – Plastics Consultancy Network PCN, KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 • Prof. Dr. Cezar MARCU – Universitatea din București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Thierry NOGUER – Université de Perpignan, FRANȚA
 • Asist. Prof. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLONIA
 • Assoc. Prof. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry of Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
 • Dr. Federica VALENTINI – University of Rome Tor Vergata, ITALIA

Programul Științific

Va cuprinde:

 • Conferințe plenare;
 • Comunicări orale;
 • Sesiuni de postere;
 • Mese rotunde;
 • Workshop-uri (Evenimente satelit);
 • Expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare(comunicare orală sau poster).

Comunicările Orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze în 10-12 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Posterele

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) vor prezentate electronic, conform programului (3 minute).

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și tineri cercetători (cu maximum 8 ani vechime ȋn cercetare).
 • Conferințele plenare vor fi prezentate de personalități ale chimiei și ingineriei chimice din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Programul

PROGRAMUL si ORARUL se vor afișa la icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro.

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XVIII se fac online pe icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro la anunțul corespunzător Simpozionului. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Iar dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare se va plăti în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația “Taxă participare Simpozion PRIOCHEM-XVIII”.

Taxa de participare / lucrare
Până la 15 octombrie
După 15 octombrie

Standard

500 lei

600 lei

Student

250 lei

300 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor în Chemistry Proceedings (MDPI), materialele simpozionului și diploma de participare.

Termene limită

 • 18 Octombrie – trimiterea talonului de înscriere și a Rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în termen de maximum 5 zile de la data de primire a Rezumatului.
Talon de participare
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
Perioada de înscriere a trecut. Ne vedem anul viitor!
Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică, panou provizoriu)

 • Dr. Zina VULUGA – Președinte Comitet Științific – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Rabah BOUKHERROUB  – Centrul Național Francez de Cercetare Științifică, Université de Lille, FRANȚA
 • Prof. Dr. Jacques DESBRIERES – Université de Pau et des Pays de l’Adour, FRANȚA
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Mihaela DONI – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Milen I. GEORGIEV – Bulgarian Academy of Sciences, BULGARIA
 • Dr. Mariana Emilia GHICA, University of Coimbra, PORTUGALIA
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Tanța- Verona IORDACHE – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Nicolas KOKEL – Plastics Consultancy Network PCN, REGATUL ARABIEI SAUDITE
 • Prof. Anna MALM  – Medical University of Lublin, Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Ioan-Cezar MARCU – Universitatea din București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Thierry NOGUER – Université de Perpignan, FRANȚA
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU -ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Valentin RĂDIȚOIU – ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Andrei SÂRBU – ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Asist. Prof. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea Politehnica, București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry of Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
 • Dr. Federica VALENTINI – University of Rome Tor Vergata, ITALIA
 • Dr. Sanda VELEA – ICECHIM, București, ROMÂNIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. Biochim. Mihaela DONI – Director General
 • Dr. Habil. Chim. Radu Claudiu FIERĂSCU – Director Tehnic
 • Dr. Habil. Chim. Irina FIERĂSCU
 • Dr. Ing. Adriana FRONE
 • Dr. Ing. Tanṭa Verona IORDACHE
 • Dr. Ing. Mălina DEȘLIU-AVRAM
 • Dr. Ing. Cristina ENĂȘCUȚĂ
 • Dr. Chim. Ana-Maria GURBAN

Comitetul Tehnic

 • Dr. Eng. Irina CHICAN
 • Ec. Magda-Aura CANTACUZ
 • Dr. Ec. Ada Lorena NICULIȚĂ
 • Ing. Ștefan MOCANU
 • Tehn. Octavian PANĂ
 • Ec. Liliana ILIE
 • Ec. Ioana CĂRUȚAȘU
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior
Secțiunea 1 – MTCH

Irina FIERĂSCU

Tanța Verona IORDACHE

Adriana FRONE

136

124

123

Secțiunea 2 – BBB

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Reprezentantul Comitetului de Organizare

Director Tehnic – Radu Claudiu FIERĂSCU

142

Comitetul Tehnic

Irina CHICAN

Ada Lorena NICULIȚĂ

175

147

NOTĂ: Simpozionul se va desfășura într-un format hibrid, incluzând prezentări orale și expuneri de postere atât în format fizic, cât și electronic (on-line). În funcție de modificările legislative naționale privind organizarea manifestărilor științifice, organizatorii își rezervă dreptul de a organiza Simpozionul în întregime on-line.