Servicii bazate pe inteligență artificială și

sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0579 (61PTE/2020)

Conservarea monumentelor naturale și istorice are o importanță strategică pentru menținerea identității culturale locale și naționale, încurajarea exploatării durabile a proprietăților culturale și crearea de noi oportunități sociale.

Scopul proiectului

Obiectivul principal al proiectului AIRFARE este dezvoltarea unui prototip de serviciipe piața țintă, care analizează siturile cu relevanță naturală sau culturală ridicată și oferă soluții pentru atenuarea și prevenirea degradării sau deteriorării viitoare prin evaluarea condițiilor trecute și actuale ale siturilor și prognozarea tendințelor viitoare, cu accent principal pe urbanizare, schimbări de vegetație și factori geologici în contextul schimbărilor climatice și al intervenției antropice.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 07/09/2020-31/07/2022

Buget: 198.100 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminare și comunicare
Parteneri

Coordonator:

S.C. GMV Innovating Solutions S.R.L.,

Director proiect: Dr. ing. Mihaela Violeta GHEORGHE

Partener 1:

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București,

Responsabil proiect: Dr. Cristian Moise

Partener 2:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu


Mai multe detalii

Obiective generale

Obiectivul principal al proiectului AIRFAREeste dezvoltarea unui prototip de serviciipe pi-ața țintă, care analizează siturile cu relevanță naturală sau culturală ridicată și oferă soluții pentru atenuarea și prevenirea degradării sau deteriorării viitoare prin evaluarea condițiilor tre-cute și actuale ale siturilorși prognozarea tendințelor viitoare, cu accent principal pe urbanizare, schim-bări de vegetație și factori geologici în contextul schimbărilor climatice și al intervenției antropice.

Obiectivele specifice proiectului sunt: Dezvoltarea serviciilor de detectare a schimbărilor pentru sisteme de monitorizare și prevenire a riscului prin avertizare timpurie, folosind fuziuni între datele EO multispectrale și radar și algoritmii de Inteligență artificială/Învățare automată; Dezvoltarea serviciilor de monitorizare a deplasărilor bazate pe date EO radar și tehnici de interferometrie multi-temporală; Îmbunătățirea serviciilor de monitorizare a deplasărilor prin integrarea tehnicilor AI/ML pentru avertizare timpurie în caz de tendințe de mișcare atipice; Identificarea cerințelor asociate dezvoltării de servicii pentru patrimoniul cultural construit prin implicarea părților interesate relevante (autorități centrale și locale, administratorii de obiective de patrimoniu etc.); Definirea, implementarea și validarea serviciilor în cazuri și scenarii de utilizare reprezentative;

Etapa I

Definirea cerințelor utilizatorilor, identificarea, analiza și alegerea algoritmilor optimi.

Perioada de desfășurare: 07/09/2020 – 31/12/2020

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Identificarea surselor si seturilor de date in situ sau de alt tip – inițiere;
 • Diseminarea rezultatelor;
Etapa II

Implementarea platformei.

Perioada de desfășurare 01/01/2021 – 31/12/2021

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Identificarea surselor și seturilor de date in situ sau de alt tip – continuare;
 • Derularea activităților de testare și validare în mediu operational – inițiere;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa III

Implementarea platformei.

Perioada de desfasurare: 01/01/2022 – 31/07/2022

Activități desfășurate de partenerul ICECHIM:

 • Derularea activităților de testare și validare în mediu operațional – continuare;
 • Diseminarea rezultatelor.
Diseminare și comunicare

Lucrări științifice publicate

Fierascu I., Fierascu R.C., Fistos T., Motelica L., Oprea O., Nicoara A., Ficai A., Stirban A., Zgarciu M.-S. Non-invasive microanalysis of a written page from the Romanian heritage “The Homiliary of Varlaam (Cazania lui Varlaam)” Microchemical Journal, 168, 2021, 106345, DOI: 10.1016/j.microc.2021.106345;

Fierascu I., Baroi A.M., Brazdis R.I., Fistos T., Nicolae C.A., Raditoiu V., Inel I.C., Sava V., Fierascu R.C. Archaeometrical Characterization of Romanian Late Bronze Age Ceramic Fragments, Frontiers in Materials, 89, 2021, 630137, DOI: 10.3389/fmats.2021.630137.

Fistos, T.; Fierascu, I.; Fierascu, R.C. Recent Developments in the Application of Inorganic Nanomaterials and Nanosystems for the Protection of Cultural Heritage Organic Artifacts. Nanomaterials 202212, 207. https://doi.org/10.3390/nano12020207

Participarea la manifestări științifice

 1. From Space to Earth—AIRFARE: A Project for the Cultural Heritage Preservation, autori: Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Roxana Ioana Brazdis, Cristian Moise, Alina Ortan, Radu Claudiu Fierascu, The 16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, MDPI Proceedings 2020, 57(1), 53; https://doi.org/10.3390/proceedings2020057053, https://www.mdpi.com/2504-3900/57/1/53.
 2. Enhancement of antimicrobial potential of apathitic materials for cultural heritage applications, Toma Fistos, Roxana Ioana Brazdis, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Radu Claudiu Fierascu, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering, 25-26 Iunie 2021, Bucuresti, Romania;
 3. Potential application of apatitic materials substituted with Co and Zn as antimicrobial treatment in the preservation of cultural heritage, Toma Fistos, Roxana Ioana Brazdis, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Valentin Raditoiu, Radu Claudiu Fierascu, The International Symposium “Priorities of Chemistry for a sustainable development” PRIOCHEM XVIIth Edition, ICECHIM – Bucharest – ROMANIA, 27 – 29 October 2021
 4. Phosphate materials with potential antimicrobial properties for the conservation of cultural heritage, Toma Fistos, Roxana Ioana Brazdis, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Valentin Raditoiu, Radu Claudiu Fierascu, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 2021, 25-27 Noiembrie 2021, Bucuresti, Romania – Lucrarea premiata cu Best Poster Award din partea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (AOSR).