Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E7: Nanotehnologii emergente

Despre noi


Per aspera ad astra În general, expresia “Tehnologii emergente” acoperă tehnologii noi și cu potențial ridicat, care pot fi considerate critice pentru viitorul umanității (de exemplu, manipularea genetică, inteligența artificială, energia alternativă și nanotehnologia). Astfel, chiar dacă nanotehnologia este ea însăși o tehnologie emergentă, când vorbim despre “Nanotehnologii emergente” ne concentrăm asupra unor noi aplicații, precum protecția mediului, protecția patrimoniului cultural sau dezvoltarea de noi materiale de construcție, domenii în care membrii echipei de cercetare posedă o experiență recunoscută, fapt dovedit de lucrările științifice publicate, brevetele și proiectele de cercetare dezvoltate. Domeniile de cercetare acoperite de Echipa Nanotehnologii emergente (documentate de peste 130 de publicații în reviste ISI, brevete și proiecte de cercetare) pot fi rezumate după cum urmează: a. Sinteza, caracterizarea și aplicarea de noi nanomateriale pentru protecția mediului; b. Dezvoltarea de noi nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene; c. Obținerea de materiale de construcție (bazate pe nanomateriale) cu proprietăți speciale; d. Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor pentru aplicații legate de protecția patrimoniului cultural; studii de arheometrie. Echipa Nanotehnologii emergente urmărește: – Promovarea inovării privind utilizarea nanomaterialelor în aplicații noi, de vârf; – Implementarea colaborărilor în cercetare la nivel local (INCDCP-ICECHIM) și cu partenerii naționali și internaționali, în domeniile pentru care grupul dispune de experiență dovedită; – Elaborarea de proiecte de cercetare independente, așa cum sunt prezentate în capitolul “Proiecte de cercetare”. Schimbarea principală a direcției la nivelul echipei de cercetare este reprezentată de tranziția de la metode chimice pentru obținerea nanoparticulelor metalice la metode bazate pe “chimia verde”, respectiv fitosinteza nanoparticulelor metalice pentru aplicații biomedicale. Sinteza, caracterizarea și aplicațiile surfactanților (naturali) reprezintă noul domeniu de cercetare explorat. În același timp, echipa de cercetare explorează utilizarea sistemelor coloidale în aplicații legate de creșterea calității vieții (cum ar fi aplicațiile industriale – detergenți-cosmetice, prelucrarea metalelor, textile, medicină, agricultură și aplicații de mediu). Facebook si Twitter: @EmNanoICECHIM

Echipa


Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

Interior: 136

Team vice-lider, Senior Researcher IIIrd degree

Dr. eng.

Interior: 175

Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

Interior: 142

Senior Researcher IIIrd degree

Drd. eng.

Interior: 181

Research Assistant

Chem.

Interior: 136

Research Assistant

Chem.

Interior: 136

Research Assistant

Chem.

Interior: 136

Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale


Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Tehnologie verde pentru eliminarea compusilor farmaceutici din apa utilizand catalizatori pentru oxidare prietenosi cu mediul

Acest proiect propune o nouă și inovatoare clasă de catalizatori de ozonare cu o morfologie care asigură un contact ușor al ozonului și a poluanților cu suprafața solidă (filme subțiri) și o tehnologie “verde” pentru prepararea catalizatorilor..

Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă economic.

Servicii bazate pe inteligență artificială și sisteme satelitare de observare a Terrei în sprijinul monitorizării patrimoniului cultural

AIRFARE țintește integrarea mai multor tehnici avansate, cum ar fi inteligența artificială / învățarea automată (AI / ML), cu tehnici de detectare a schimbărilor bazate pe date de observare a Pământului (EO) de la senzori multipli.

Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc

Proiectul RO-CHER propune o metodologie multidisciplinară inovativă care integrează expertiză de înalt nivel științific pentru salvgardarea patrimoniului cultural.

Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

Reconstrucția digitală prezintă aspecte teoretice şi practice cunoscute, fiind astăzi un termen consacrat în domeniul conservării şi restituirii moştenirii cultural-istorice.

Rezultate


  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Camelia Ungureanu, Oana Alexandra Draghiceanu, Liliana Cristina Soare

Application of Polypodiopsida Class in Nanotechnology–Potential towards Development of More Effective Bioactive Solutions

Antioxidants 2021, 10(5), 748; https://doi.org/10.3390/antiox10050748

10.3390/antiox10050748

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Alina Ortan

Selected Aspects Related to Medicinal and Aromatic Plants as Alternative Sources of Bioactive Compounds

International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(4), 1521; https://doi.org/10.3390/ijms22041521

000623811100001

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Alina Ortan, Alina Paunescu

Plantago media L.—Explored and Potential Applications of an Underutilized Plant

Plants 2021, 10(2), 265; https://doi.org/10.3390/plants10020265

000623010800001

Camelia Ungureanu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Teodora Costea, Sorin Marius Avramescu, Mirela Florina Călinescu, Raluca Somoghi,Cristian Pirvu

In Vitro and In Vivo Evaluation of Silver Nanoparticles Phytosynthesized Using Raphanus sativusL. Waste Extracts

Materials 2021, 14(8), 1845; https://doi.org/10.3390/ma14081845

10.3390/ma14081845

Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Anca Nicoleta Sutan, Oana Alexandra Drăghiceanu, Radu Claudiu Fierascu, Sorin Marius Avramescu, Eduard-Marius Lungulescu, Nicoleta Nicula, Liliana Cristina Soare

Influence of gamma irradiation on the biological properties of Asplenium scolopendrium L. hydroalcoholic extracts

Radiation Physics and Chemistry, 2021, 181, 109175

000618757400001

Cărți

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela Doni (Editors)

Archaeometrical study of selected objectives from Golești Museum of Viticulture and Pomiculture

Ruse Press, 2020

ISBN: 978-619-91466-1-3

Elwira Sieniawska, Alina Ortan, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Procyanidins in Food

In: Handbook of Dietary Phytochemicals, Jianbo Xiao, Satyajit D. Sarker, Yoshinori Asakawa (Editori), Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, ISBN: 978-981-13-1745-3, DOI: 10.1007/978-981-13-1745-3_43-1

978-981-13-1745-3

Sorin Marius Avramescu, Kalsoom Akhtar, Irina Fierascu, Sher Bahadar Khan, Fayaz Ali and Abdullah M. Asiri (Editors)

Engineered Nanomaterials. Health and Safety

IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83105, 2020

978-1-83881-088-7

Alina Ruxandra Eugenia Ortan, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Elements of biophysics. Second edition, Revised, Expanded and Updated

ID Print, Sofia, Bulgaria, 2019, ISBN 978-619-90977-6-2

978-619-90977-6-2

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Application of natural products for the preservation of cultural heritage artifacts. General considerations and short literature survey

Gaiana book&art studiu, Ruse, Bulgaria, 2019, ISBN 978-619-7354-75-1

978-619-7354-75-1

Conferințe

R.C. Fierascu

Utilizarea tehnicilor nucleare si a tehnicilor asociate in studiul obiectelor apartinand patrimoniului cultural

Dezbatere națională asupra patrimoniului construit din mediul rural și a stării de conservare a acestuia, 28 noiembrie 2019 , Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Romania

R.C. Fierascu, R.I. Brazdis, I. Farcasanu, L. Ruta, L.M. Ditu, A.N. Sutan, C.A. Nicolae, V. Raditoiu, R. Somoghi, C.L. Soare

Decorated apatitic materials: synthesis, characterization and potential application

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I. Fierascu, R.I. Brazdis, A. Stirban, A.C. Leahu, L.M. Ditu, P. Fotea, R.C. Fierascu

Non-invasive treatment based on nanomaterials for cultural heritage objects

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I.E. Chican, I.L. Calancea, D. Varasteanu, R. Petre , I. Fierascu , E.G. Curca, G. Surdu

Evaluation of Peroxide-Based Compositions Containing Amino Acid Surfactants

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

R.C. Fierascu, I. Fierascu, A. Moanta

Models of environmental impact assesment of emerging technologies from chemical and cement industry

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

Brevete

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Adriana Moanță, Ionela Petre

Soluție pulverizabilă antimicrobiană pentru tratarea, consolidarea şi protecţia suprafețelor anorganice ale clădirilor şi/sau monumentelor istorice

133306/2021

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alina Orțan

Cerere de brevet de invenție – Acoperire antimicrobiană și cu rol de protecție pentru suprafețele din piatră naturală cu valoare culturală și metodă de obținere a acesteia

A00072/2020

Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Toma Fistos, Cristina Liliana Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu

Cerere de brevet de invenție – Compoziție naturală fungicidă pentru combaterea manei viței de vie și metoda de obținere a acesteia

A00073/2020

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana-Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alexandru Știrban, Ariana Codruța Leahu, Alina Orțan

Cerere de brevet de invenție – Soluție pulverizabilă antimicrobiană pentru restaurare/conservare suporturi din piele și metoda de obținere a acesteia

A00074/2020

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Valentin Radițoiu

Cerere de brevet de invenție – Adsorbent cu proprietăți magnetice pe baza de material apatitic pentru tratarea apelor impurificate cu compuși organici si anorganici si metoda de obținere a acestuia

A00380/2019

Altele

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu

Special issue – “Natural Materials in Functional Coatings” – Coatings (MDPI)

Emerging Nanotechnologies Group

Premiul special pentru inventiile prezentate la InventCor 2020, Deva, Romania

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alina Orțan

Medalia de platina la INTARG (International Invention and Innovation Show) Poland 2020 pentru cererea de brevet de inventie Acoperire antimicrobiană și cu rol de protecție pentru suprafețele din piatră naturală cu valoare culturală și metodă de obținere a acesteia

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alina Orțan

Cea mai bună invenție străină prezentată la INTARG (International Invention and Innovation Show) Polania 2020 pentru cererea de brevet de invenție Acoperire antimicrobiană și cu rol de protecție pentru suprafețele din piatră naturală cu valoare culturală și metodă de obținere a acesteia

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana-Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alexandru Știrban, Adriana Codruța Leahu, Alina Orțan

Diplomă și Medalia de Bronz la EUROINVENT 2020, Iași, România pentru cererea de brevet de invenție Soluție pulverizabilă antimicrobiană pentru restaurare/conservare suporturi din piele și metoda de obținere a acesteia