Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

E7: Nanotehnologii emergente

Despre noi


Per aspera ad astra În general, expresia “Tehnologii emergente” acoperă tehnologii noi și cu potențial ridicat, care pot fi considerate critice pentru viitorul umanității (de exemplu, manipularea genetică, inteligența artificială, energia alternativă și nanotehnologia). Astfel, chiar dacă nanotehnologia este ea însăși o tehnologie emergentă, când vorbim despre “Nanotehnologii emergente” ne concentrăm asupra unor noi aplicații, precum protecția mediului, protecția patrimoniului cultural sau dezvoltarea de noi materiale de construcție, domenii în care membrii echipei de cercetare posedă o experiență recunoscută, fapt dovedit de lucrările științifice publicate, brevetele și proiectele de cercetare dezvoltate. Domeniile de cercetare acoperite de Echipa Nanotehnologii emergente (documentate de peste 130 de publicații în reviste ISI, brevete și proiecte de cercetare) pot fi rezumate după cum urmează: a. Sinteza, caracterizarea și aplicarea de noi nanomateriale pentru protecția mediului; b. Dezvoltarea de noi nanomateriale cu proprietăți antimicrobiene; c. Obținerea de materiale de construcție (bazate pe nanomateriale) cu proprietăți speciale; d. Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor pentru aplicații legate de protecția patrimoniului cultural; studii de arheometrie. Echipa Nanotehnologii emergente urmărește: – Promovarea inovării privind utilizarea nanomaterialelor în aplicații noi, de vârf; – Implementarea colaborărilor în cercetare la nivel local (INCDCP-ICECHIM) și cu partenerii naționali și internaționali, în domeniile pentru care grupul dispune de experiență dovedită; – Elaborarea de proiecte de cercetare independente, așa cum sunt prezentate în capitolul “Proiecte de cercetare”. Schimbarea principală a direcției la nivelul echipei de cercetare este reprezentată de tranziția de la metode chimice pentru obținerea nanoparticulelor metalice la metode bazate pe “chimia verde”, respectiv fitosinteza nanoparticulelor metalice pentru aplicații biomedicale. Sinteza, caracterizarea și aplicațiile surfactanților (naturali) reprezintă noul domeniu de cercetare explorat. În același timp, echipa de cercetare explorează utilizarea sistemelor coloidale în aplicații legate de creșterea calității vieții (cum ar fi aplicațiile industriale – detergenți-cosmetice, prelucrarea metalelor, textile, medicină, agricultură și aplicații de mediu). Facebook si Twitter: @EmNanoICECHIM

Echipa


Team leader, Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

mailto:

Interior: 136

Team vice-lider, Senior Researcher IIIrd degree

Dr. eng.

mailto:

Interior: 175

Senior Researcher Ist degree

Dr. Habil.

mailto:

Interior: 142

Senior Researcher IInd degree

Conf. Univ. dr.

mailto:

Interior: 136

Senior Researcher IIIrd degree

Dr. Chem.

mailto:

Interior: 181

Scientific Researcher

Phd. Chem.

mailto:

Interior: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

mailto:

Interior: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

mailto:

Interior: 136

Scientific Researcher

Chem., PhD Student

mailto:

Interior: 136

Echipamente de cercetare


Proiecte internaționale


Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare.

Managementul integrat al apelor Dunării

Proiectul strategic „Management Integrat al Apelor Dunării” a fost implementat în perioada 2012-2015 și a fost finanțat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Proiecte naționale


Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Formularea de produse cosmetice protective obținute prin aplicarea strategiilor integrate și durabile ale bioeconomiei

Proiectul propune utilizarea nanomaterialelor atât ca ingredient activ, cât și ca sistem de livrare a compușilor bioactivi recuperați din subproduse de struguri pentru dezvoltarea unor produse cosmetice.

Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații

Obiectivul principal al acestui proiect este realizarea unui model funcțional de materiale nanocompozite pe bază de spumă poliuretanică și nanoparticule metalice, pentru aplicații biomedicale (de ex. saltele, acoperiri de suprafață, covoare, etc.).

Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu concentrații ridicate de metale grele și arsen dintr-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu tradiție în domeniul protecției mediului

Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

Conceptul proiectului NanoBIOPAT se bazează pe o metodă modernă și „verde” de obținere a nanostructurilor mono și bimetalice cu ajutorul extractelor naturale din legume crucifere, pentru a obține platforme de detectare a agenților patogeni.

Prin intermediul nanotehnologiilor către următoarea generație de materiale de restaurare dentară

Scopul principal al proiectului este de a propune un potențial material de restaurare dentară cu proprietăți antibacteriene și rezistență mecanică îmbunătățită.

Selectarea și proiectarea biostimulanților folosind senzori electrochimici și bioanaliza fluorescentă: umplând golul dintre industrie și știință.

Scopul proiectului este de a face screening/evaluare inițială de biostimulanți cu o metodă bazată pe senzori electrochimici modificați selectiv pentru speciile reactive de oxigen/azot.

Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

Scopul proiectului este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase folosind metode de sinteză moderne și de a funcționaliza aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența ca sisteme cu eliberare controlată.

Abordare cuprinzătoare in sprijinul agriculturii de precizie si al managementului mediului prin tehnologii satelitare si metode clasice de investigare

Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Rezultate


  • Articole
  • Cărți
  • Conferințe
  • Brevete
  • Altele
Articole

Ungureanu, Camelia; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu

Sustainable Use of Cruciferous Wastes in Nanotechnological Applications

Coatings 2022, 12(6), 769

000816201600001

Petrisor, Gabriela; Ficai, Denisa; Motelica, Ludmila; Trusca, Roxana Doina; Bîrcă, Alexandra Cătălina; Vasile, Bogdan Stefan; Voicu, Georgeta; Oprea, Ovidiu Cristian; Semenescu, Augustin; Ficai, Anton; Popitiu, Mircea Ionut; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu; Radu, Elena Lacramioara; Matei, Lilia; Dragu, Laura Denisa; Pitica, Ioana Madalina; Economescu, Mihaela; Bleotu, Coralia

Mesoporous Silica Materials Loaded with Gallic Acid with Antimicrobial Potential

Nanomaterials, 12, 10, 2022, 1648

000801625300001

Paunescu, Alina; Soare, Liliana Cristina; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu; Mihaescu, Cristina Florina; Tofan, Lucica; Ponepal, Cristina Maria

Ecotoxicological Studies on the Action of Actara 25 WG Insecticide on Prussian Carp (Carassius gibelio) and Marsh Frog (Pelophylax ridibundus)

Toxics, 10, 3, 2022,114

000774492700001

Baroi, Anda Maria; Popitiu, Mircea; Fierascu, Irina; Sărdărescu, Ionela-Daniela; Fierascu, Radu Claudiu

Grapevine Wastes: A Rich Source of Antioxidants and Other Biologically Active Compounds

Antioxidants, 11, 2, 2022, 393

000770860000001

Avramescu, Sorin Marius; Fierascu, Irina; Fierascu, Radu Claudiu; Brazdis, Roxana Ioana; Nica, Angel Vasile; Butean, Claudia; Olaru, Elena Alina; Ulinici, Sorin; Verziu, Marian Nicolae; Dumitru, Anca

Removal of Paracetamol from Aqueous Solutions by Photocatalytic Ozonation over TiO2-MexOy Thin Films

Nanomaterials, 12, 4, 2022, 613

000797836900001

Cărți

Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Liliana Cristina Soare

Development of plant extracts and innovative phytosynthesized nanostructures mixtures with phytotherapeutic applications, in order to reduce biocenotic stress in horticultural crops

Ruse Press, Ruse (2021)

978-619-91466-2-0

Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Elwira Sieniawska

Advanced techniques for recovery of active compounds from food by-products

In: Valorization of Agri-Food Wastes and By-Products Recent Trends, Innovations and Sustainability Challenges 2021, Pages 693-710, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824044-1.00004-0

978-0-12-824044-1

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Mihaela Doni (Editors)

Archaeometrical study of selected objectives from Golești Museum of Viticulture and Pomiculture

Ruse Press, 2020

ISBN: 978-619-91466-1-3

Elwira Sieniawska, Alina Ortan, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu

Procyanidins in Food

In: Handbook of Dietary Phytochemicals, Jianbo Xiao, Satyajit D. Sarker, Yoshinori Asakawa (Editori), Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, ISBN: 978-981-13-1745-3, DOI: 10.1007/978-981-13-1745-3_43-1

978-981-13-1745-3

Sorin Marius Avramescu, Kalsoom Akhtar, Irina Fierascu, Sher Bahadar Khan, Fayaz Ali and Abdullah M. Asiri (Editors)

Engineered Nanomaterials. Health and Safety

IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.83105, 2020

978-1-83881-088-7

Conferințe

R.C. Fierascu

Utilizarea tehnicilor nucleare si a tehnicilor asociate in studiul obiectelor apartinand patrimoniului cultural

Dezbatere națională asupra patrimoniului construit din mediul rural și a stării de conservare a acestuia, 28 noiembrie 2019 , Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Romania

R.C. Fierascu, R.I. Brazdis, I. Farcasanu, L. Ruta, L.M. Ditu, A.N. Sutan, C.A. Nicolae, V. Raditoiu, R. Somoghi, C.L. Soare

Decorated apatitic materials: synthesis, characterization and potential application

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I. Fierascu, R.I. Brazdis, A. Stirban, A.C. Leahu, L.M. Ditu, P. Fotea, R.C. Fierascu

Non-invasive treatment based on nanomaterials for cultural heritage objects

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

I.E. Chican, I.L. Calancea, D. Varasteanu, R. Petre , I. Fierascu , E.G. Curca, G. Surdu

Evaluation of Peroxide-Based Compositions Containing Amino Acid Surfactants

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

R.C. Fierascu, I. Fierascu, A. Moanta

Models of environmental impact assesment of emerging technologies from chemical and cement industry

Simpozionul Internațional Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă – PRIOCHEM Ediția a 15-a, 30 Octombrie – 01 Noiembrie 2019, București, România

Brevete

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Claudiu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Cerere de brevet de inventie – Extracte ecologice din deșeuri de brusture – proces de obținere și potențială utilizare terapeutică

A-00187/2022

Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdiș, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistoș, Sorin-Claudiu Ulinici

Cerere de brevet de inventie – Procedeu și material obtinut prin metode ecologice pentru oxidarea catalitica a unor poluanti organici

A-00162/2022

Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdiș, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Sorin-Claudiu Ulinici

Cerere de brevet de inventie – Procedeu și material obtinut prin metodele chimiei verzi pentru oxidarea catalitica a unor micropoluanti emergenti

A-00163/2022

Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Cerere de brevet de inventie – Procedeu și material adsorbant pentru adsorbția poluanților organici din soluții apoase

A-00123/2022

Chican Irina Elena, Vărăşteanu Dana Simona, Fierăscu Irina, Fierăscu Radu Claudiu, Iordache Tanţa Verona

Cerere de brevet de invenție – Soluţii pe bază de surfactanţi ecologici pentru neutralizarea agenţilor chimici de război

A 2021 – 00484 / 2021

Altele

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use @ INVENTICA 2022 – medalie de argint, alte premii

Sorin Marius Avramescu, Corina Bradu, Elena-Alina Olaru, Angel-Vasile Nica, Irina Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Sorin-Claudiu Ulinici

Process and adsorbent material for adsorption of organic pollutants from aqueous solutions – 00123/2022 @ INVENTICA 2022 – medalie de aur, alte premii

Roxana Ioana Brazdis, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Process and adsorbent material for adsorption of organic pollutants from aqueous solutions – 00123/2022 @ INVENTICA 2022 – medalie de aur, alte premii

Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use @ IDEA 2022 – Szolnok, Hungary – Certificate of Appreciation + IDEA Gold Medal , Certificate of Appreciation – Association for the Protection and Information of the Citizen, Special Award – UPT Timisoara, Special Award – Corneliu Group

Irina Elena Chican, Dana Simona Varasteanu, Irina Fierascu, Radu Claudiu Fierascu, Tanta Verona Iordache

Solutions based on ecological surfactants used for the neutralization of chemical warfare agents @ EUROINVENT 2022 – medalie de aur, alte premii