Abordare cuprinzătoare în sprijinul agriculturii de precizie și al managementului mediului prin tehnologii satelitare și metode clasice de investigare

CAPA

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3495 (259PED/2020)

Progresele accelerate în tehnologiile de observare a Pământului determină utilizarea lor cu succes în diverse domenii, dar în special pentru gestionarea resurselor naturale, managementul ecosistemelor și agricultură, oferind importante date de intrare pentru monitorizarea agrosistemelor și evaluarea riscurilor pentru sănătatea umană. Agricultura de precizie este o abordare completă de gestionare a sistemului utilizând tehnologia informației, date de navigație prin satelit, teledetecția și alte surse de date asociate

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Perioada de implementare: 20/08/2020-19/08/2022

Buget: 150.000 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Irina Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminare și comunicare
Parteneri

Coordonator:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica – INOE 2000,

Director proiect: Dr. Ing. Anca Nemuc

Partener 1:

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București,

Responsabil proiect: Conf. Dr. Alina Orțan

Partener 2:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Responsabil proiect: Dr. Habil. Irina Fierăscu


Mai multe detalii

Obiective generale

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Obiectivele specifice sunt axate pe evaluarea evoluției în timp a caracteristicilor fizico-chimice ale culturilor în corelație cu aerul și a variabilelor climatice din zona unui sit pilot, estimarea apariției fenomenelor meteorologice extreme, dar de asemenea și de determinare a unor posibile evenimente de poluare în ciclurile vegetale anuale ale culturilor prin identificarea influențelor maselor de aer de transport pe distanțe lungi.

Etapa I

Analiza agrosistemului și a tendințelor climatice în regiunea sitului pilot.

Perioada de desfășurare: 20/08/2020 – 31/12/2020

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Elaborarea de protocoale pentru monitorizarea in situ a parametrilor de creștere a culturilor și a condițiilor agrometeorologice (sol, apă, plantă).
Etapa II

Monitorizarea caracteristicilor fizico-chimice ale aerului, agrosistemelor și variabilelor climatice esențiale în zona sitului pilot.

Perioada de desfășurare 01/01/2021 – 31/12/2021

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Monitorizarea agrosistemelor în zona țintă, prin: identificarea și cuantificarea principalelor tipuri de poluanți organici și anorganici prezenți în apă, sol și plante, în funcție de condițiile climatice;
 • Diseminare și comunicare.
Etapa III

Analiza impactului condițiilor climatice și a poluării aerului la situl pilot și implementarea unui sistem de alarmă util pentru agricultura de precizie.

Perioada de desfășurare: 01/01/2022 – 19/08/2022

Activități desfășurate de partenerul ICECHIM:

 • Identificarea corelațiilor dintre poluanții atmosferici din surse de proximitate sau distanță și sănătatea culturilor în situl pilot folosind tehnologii de observare a Pământului și metode clasice de investigare;
 • Elaborarea și implementarea procedurilor de alarmă pentru apariția fenomenelor meteorologice extreme și a evenimentelor de poluare a aerului;
 • Diseminare și comunicare.
Diseminare și comunicare

Proiectul a fost prezentat în cadrul unor manifestări expoziționale de inventică, obținându-se următoarele rezultate:

 • Salonul Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii – ProInvent 2020, Cluj-Napoca (diplomă de excelență);
 • Ist international exhibition InventCor, Deva (medalie de aur),
 • EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation Iași, 2021 (Diploma of Excellence)

precum și premii din partea altor entități participante.

Rezultatele obținute au fost publicate în următoarele articole:

 1. Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; Chican, I.E. Natural Ingredients in Functional Coatings—Recent Advances and Future Challenges. Coatings 2021, 11, 429, https://doi.org10.3390/coatings/ 11040429