Tratarea apei din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați utilizând procese integrate de reducere/oxidare catalitică și biofiltrare

DENOX

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0222 (26PTE/2020)

Poluarea surselor de apă cu ioni azotat și cu compuși organici clorurați (COCl), cum ar fi unele pesticide sau produși de degradarea ai acestora, reprezintă o problemă majoră în special în zonele în care se practică o agricultură intensivă.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl constituie transferul si dezvoltarea  unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă din punct de vedere economic,  care să poată fi utilizată pentru obținerea de apă potabilă și/sau pentru remedierea unor corpuri de apă subterană.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 27/05/2020-20/05/2022

Buget: 109.042 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
Parteneri

Partener 3: INCD pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu FIERASCU

Partener 4: SC AKRO SRL, Brașov, România

Responsabil proiect: Ing. Aurel Caraș

Obiectiv general


Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea  unei tehnologii de depoluare a apelor din surse contaminate cu azotați și compuși organici clorurați (pesticide și produși de degradare în mediu a acestora) eficientă și fezabilă din punct de vedere economic,  care să poată fi utilizată pentru obținerea de apă potabilă și/sau pentru remedierea unor corpuri de apă subterană. Transferul va fi făcut catre un agent economic cu importantă activitate in dezvoltarea, implementarea tehnologiilor si productia de sisteme pentru tratarea apei (ICPE Bistrița S.A.), în parteneriat cu un agent economic cu activitate susţinută în promovarea și implementarea tehnologiilor  la beneficiari (AKRO SRL), în vederea creșterii competitivității economice.

Obiective specifice
 • Documentarea transferului la scara industrială a tehnologiei de laborator validate și identificarea posibilităților de optimizare a tehnologiei propuse (funcțional, operațional și energetic)  prin alinierea la ultimele descoperiri științifice în domeniu pentru asigurarea succesului transferului;
 • Transferul și optimizarea în mediul industrial a tehnologiei propuse;
 • Validarea eficienței tehnologiei de către entități independente;
 • Demonstrarea eficienței tehnologiei implementate în mediul industrial.
Etapa I

Activități preliminare pentru validarea tehnologiei la nivel industrial.

Activități partener ICECHIM:

 • Analiza proprietăților morfologice și structurale ale sistemelor catalitice obținute;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa II

Validarea în mediul industrial a tehnologiei propuse.

Activități partener ICECHIM:

 • Experimentări în vederea evaluării eficienței la nivel industrial a catalizatorilor, a optimizării acestora și a optimizării parametrilor tehnologici ai modelului funcțional;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa III

Demonstrarea eficienței tehnologiei în mediul industrial.

Activități partener ICECHIM:

 • Caracterizarea complexelor catalitice pre și post tratare;
 • Elaborare specificatie tehnică finală pentru tehnologia integrată demonstrată la nivel industrial;
 • Diseminarea rezultatelor.