Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

InHeritage

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0627

(591PED/2022)

Întrucât procesele de degradare a obiectelor de patrimoniu cultural rămân inevitabile, este necesară dezvoltarea continuă a materialelor avansate capabile să contracareze procesele specifice de degradare. Astfel, sunt necesare studii științifice

amănunțite pentru a dezvolta o formulare personalizată, pentru a proteja, conserva și restaura obiectele aparținând patrimoniului cultural, iar aceasta reprezintă o provocare continuă pentru oamenii de știință, având ca scop înlocuirea abordărilor curente în restaurare, aflate mai degrabă sub spectrul serendipității.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea de materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 29/06/2022-20/06/2024

Buget: 598.795 lei

Director de proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Consorțiu
 • Obiectiv general
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Rezultate obținute
Consorțiu

Coordonator:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Director de proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

Partener 1:

Universitatea POLITEHNICA din București,

Responsabil partener 1: Dr. Ing. Alina Melinescu


Partener 2:

Universitatea din București,

Responsabil partener 2: Dr. Biol. Lia Mara Dițu

Obiectiv general

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte noi materiale compozite multistrat cu funcții multiple (consolidare, autocurăţare şi efect antimicrobian), aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice. Soluțiile dezvoltate în acest proiect vor reprezenta nu doar o aliniere la preocupările internaționale în domeniu, dar și o soluție tehnică foarte importantă, inovatoare la nivel național, care va contribui la durabilitatea proiectului după perioada de implementare.

Etapa I

Identificarea și eșantionarea zonelor pilot. Dezvoltarea substraturilor model.

Perioada de implementare: 29/06/2022 – 31/12/2022

Activități:

 • Identificarea zonelor pilot, reprezentative la nivel național;
 • Evaluarea celor mai frecvente tipuri de degradare întâlnite pe obiectele din piatră din patrimoniul cultural (monumente, construcții vernaculare etc.) din zona pilot;
 • Prelevarea de mostre de obiecte de patrimoniu cultural;
 • Identificarea microorganismelor care afectează obiectele de patrimoniu cultural din zonele pilot;
 • Dezvoltarea de substraturi model pentru studii ulterioare;
 • Stabilirea celui mai potrivit consolidant pentru fiecare tip de material suport din zona pilot;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului;
 • Activități de protejare a proprietății intelectuale.
Etapa II

Dezvoltarea compozitelor multifuncționale.

Perioada de implementare: 01/01/2023 – 31/12/2023

Activități:

 • Definirea performanțelor dorite ale acoperirilor multistratificate ce urmează a fi dezvoltate;
 • Dezvoltarea și aplicarea acoperirilor multistratificate;
 • Evaluarea efectului acoperirilor multistratificate asupra substraturilor model;
 • Optimizarea acoperirilor multistratificate;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului;
 • Activități de protejare a proprietății intelectuale.
Etapa III

Demonstrarea funcționalității și validarea soluțiilor propuse

Perioada de implementare: 01/01/2024 – 20/06/2024

Activități:

 • Evaluarea rezultatelor obtinute pentru rețetele optimizate.
 • Validarea internă a soluției propuse;
 • Validarea de către terți a soluției propuse;
 • Elaborarea documentației tehnice pentru tehnologie și produse;
 • LCA pentru acoperirile multistratificate propuse și evaluarea toxicității acoperirilor;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului.
Rezultate obținute

Pagină în construcție