Compozite multifuncționale inovatoare pentru protecția obiectelor aparținând patrimoniului cultural

InHeritage

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0627

(591PED/2022)

Întrucât procesele de degradare a obiectelor de patrimoniu cultural rămân inevitabile, este necesară dezvoltarea continuă a materialelor avansate capabile să contracareze procesele specifice de degradare. Astfel, sunt necesare studii științifice

amănunțite pentru a dezvolta o formulare personalizată, pentru a proteja, conserva și restaura obiectele aparținând patrimoniului cultural, iar aceasta reprezintă o provocare continuă pentru oamenii de știință, având ca scop înlocuirea abordărilor curente în restaurare, aflate mai degrabă sub spectrul serendipității.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea de materiale compozite multistrat noi cu funcții multiple (consolidare, autocurățare și antimicrobiene) aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 29/06/2022-20/06/2024

Buget: 598.795 lei

Director de proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Consorțiu
 • Obiectiv general
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Rezultate obținute
Consorțiu

Coordonator:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Director de proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

Partener 1:

Universitatea POLITEHNICA din București,

Responsabil partener 1: Dr. Ing. Alina Melinescu


Partener 2:

Universitatea din București,

Responsabil partener 2: Dr. Biol. Lia Mara Dițu

Obiectiv general

Proiectul InHeritage își propune să dezvolte noi materiale compozite multistrat cu funcții multiple (consolidare, autocurăţare şi efect antimicrobian), aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice. Soluțiile dezvoltate în acest proiect vor reprezenta nu doar o aliniere la preocupările internaționale în domeniu, dar și o soluție tehnică foarte importantă, inovatoare la nivel național, care va contribui la durabilitatea proiectului după perioada de implementare.

Etapa I

Identificarea și eșantionarea zonelor pilot. Dezvoltarea substraturilor model.

Perioada de implementare: 29/06/2022 – 31/12/2022

Activități:

 • Identificarea zonelor pilot, reprezentative la nivel național;
 • Evaluarea celor mai frecvente tipuri de degradare întâlnite pe obiectele din piatră din patrimoniul cultural (monumente, construcții vernaculare etc.) din zona pilot;
 • Prelevarea de mostre de obiecte de patrimoniu cultural;
 • Identificarea microorganismelor care afectează obiectele de patrimoniu cultural din zonele pilot;
 • Dezvoltarea de substraturi model pentru studii ulterioare;
 • Stabilirea celui mai potrivit consolidant pentru fiecare tip de material suport din zona pilot;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului;
 • Activități de protejare a proprietății intelectuale.
Etapa II

Dezvoltarea compozitelor multifuncționale.

Perioada de implementare: 01/01/2023 – 31/12/2023

Activități:

 • Definirea performanțelor dorite ale acoperirilor multistratificate ce urmează a fi dezvoltate;
 • Dezvoltarea și aplicarea acoperirilor multistratificate;
 • Evaluarea efectului acoperirilor multistratificate asupra substraturilor model;
 • Optimizarea acoperirilor multistratificate;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului;
 • Activități de protejare a proprietății intelectuale.
Etapa III

Demonstrarea funcționalității și validarea soluțiilor propuse

Perioada de implementare: 01/01/2024 – 20/06/2024

Activități:

 • Evaluarea rezultatelor obtinute pentru rețetele optimizate.
 • Validarea internă a soluției propuse;
 • Validarea de către terți a soluției propuse;
 • Elaborarea documentației tehnice pentru tehnologie și produse;
 • LCA pentru acoperirile multistratificate propuse și evaluarea toxicității acoperirilor;
 • Diseminarea rezultatelor și a proiectului.
Rezultate obținute
Acorduri de colaborare
 • MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA (MNUAI)
 • MUZEUL VITICULTURII ȘI POMICULTURII GOLEȘTI
 • MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU
 • MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN
 • INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE “GAVRILĂ SIMION” TULCEA
Articole ISI

1. Fistos, T.; Fierascu, I.; Doni, M.; Chican, I.E.; Fierascu, R.C. A Short Overview of Recent Developments in the Application of Polymeric Materials for the Conservation of Stone Cultural Heritage Elements. Materials 2022, 15, 6294. https://doi.org/10.3390/ma15186294

Participare la manifestări științifice
 1. NATIONAL CHEMISTRY CONFERENCE, Edition XXXVI, 05-07 October 2022, Calimanesti Caciulata, Treatment of cultural heritage objects with phosphate materials with potential antimicrobial – Toma Fistos, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Valentin Raditoiu, Radu Claudiu Fierascu
 2. The International Symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”PRIOCHEM – XVIII-th Edition. October 26-28, 2022, Tailoring protective coatings for the protection of cultural heritage inorganic objects–inheritage project – Toma Fistos, Alina Melinescu, Lia Mara Dițu, Anton Ficai, Denisa Ficai, Florica Marinescu, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Irina Fierăscu, Anda Maria Baroi, Cristian-Andi Nicolae, Radu Claudiu Fierăscu
 3. Virtual International Scientific Conference on “Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 2022” 24-26 November 2022 Application of Phosphate Materials Enhanced with Different Metals with Potential Antimicrobial Properties on Different Types of Bricks. Toma Fistos, Roxana Ioana Matei, Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Lia-Mara Ditu, Valentin Raditoiu, Radu Claudiu Fierascu (lucrare premiată cu Best poster award)
Participare la manifestări de inventică
 1. IDEA (IDEA, Novelty, Invention and craft) International Exhibition, Abony, Hungary – Innovative multifunctional composites for the protection of cultural heritage objects (InHeritage) – Radu Claudiu Fierascu, Alina Melinescu, Lia-Mara Ditu, Irina Fierascu, Denisa Ficai, Alina Maria Holban, Toma Fistos, Anton Ficai, Carmen Curutiu (Gold medal)
 2. International Exhibition of Inventions and Innovations “TRAIAN VUIA – 2022 Timisoara – Innovative multifunctional composites for the protection of cultural heritage objects (InHeritage) – Radu Claudiu Fierascu, Alina Melinescu, Lia-Mara Ditu, Irina Fierascu, Denisa Ficai, Alina Maria Holban, Toma Fistos, Anton Ficai, Carmen Curutiu (Gold medal)
 3. 7th International Inventions Fair – ISIF’22 – Innovative multifunctional composites for the protection of cultural heritage objects (InHeritage) – Radu Claudiu Fierascu, Alina Melinescu, Lia-Mara Ditu, Irina Fierascu, Denisa Ficai, Alina Maria Holban, Toma Fistos, Anton Ficai, Carmen Curutiu (Gold medal)
Workshop
Cereri de brevet de invenție
 1. Cerere de brevet de invenție A00773/28.11.2022, Acoperire hidrofobă cu proprietăți de autocurățare și antimicrobiene pentru elementele artificiale ale construcțiilor vernaculare și procedeu de obținere a acesteia, inventatori: Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis (Matei), Anda Maria Baroi, Irina Fierascu, Mihaela Alina Melinescu, Anton Ficai, Denisa Ficai, Lia Mara Ditu, Carmen Curutiu
Galerie foto
Rapoarte de etapă
Etapa 1

Rezumat

Întrucât procesele de degradare a obiectelor de patrimoniu cultural rămân inevitabile, este necesară dezvoltarea continuă a materialelor avansate capabile să contracareze procesele specifice de degradare. Astfel, sunt necesare studii științifice amănunțite pentru a dezvolta o formulare personalizată, pentru a proteja, conserva și restaura obiectele aparținând patrimoniului cultural, iar aceasta reprezintă o provocare continuă pentru oamenii de știință, având ca scop înlocuirea abordărilor curente în restaurare, aflate mai degrabă sub spectrul serendipității.

Proiectul InHeritage își propune, astfel, să dezvolte noi materiale compozite multistrat cu funcții multiple (consolidare, autocurăţare şi efect antimicrobian), aplicabile pentru conservarea diferitelor substraturi anorganice. Soluțiile dezvoltate în acest proiect vor reprezenta nu doar o aliniere la preocupările internaționale în domeniu, dar și o soluție tehnică foarte importantă, inovatoare la nivel național, care va contribui la durabilitatea proiectului după perioada de implementare.

Activitățile prevăzute a fi realizate de către consorțiu pe parcursul primului an de implementare au fost:

 • Act 1.1 – Identificarea zonelor pilot, reprezentative la nivel național; semnarea protocoalelor cu autoritățile locale privind accesul deplin la siturile de patrimoniu cultural, daca este cazul.
 • Act 1.2 – Evaluarea celor mai frecvente tipuri de degradare întâlnite pe obiectele din piatră din patrimoniul cultural (monumente, construcții vernaculare etc.) din zona pilot; prelevarea de mostre de obiecte de patrimoniu cultural; identificarea microorganismelor care afectează obiectele de patrimoniu cultural din zonele pilot
 • Act 1.3 – Dezvoltarea de substraturi model pentru studii ulterioare
 • Act 1.4 – Stabilirea celui mai potrivit consolidant pentru fiecare tip de materiale suport din zona pilot.
 • Act 1.5 – Diseminarea rezultatelor si a proiectului

Activitățile propuse au fost realizate integral, susținând continuarea proiectului în anul 2023. Astfel, au fost identificate zone pilot (fiind semnate acorduri de colaborare cu mai multe instituții muzeale) care au fost studiate pentru identificarea principalelor cauze ale degradării construcțiilor vernaculare și monumentelor. Au fost identificate mai multe tipuri de substraturi model, asupra cărora au fost demarate studiile de consolidare, utilizând cele mai potrivite rețete, conform studiului de literatură.

Rezultatele obținute au fost diseminate în cadrul comunității științifice, rezultatele diseminării fiind prezentate pe larg în cadrul site-ului proiectului (varianta în limba română – https://icechim.ro/project/inheritage_ro/, varianta în limba engleză – https://icechim.ro/project/inheritage_en/).

Nr
Rezultate estimate
Rezultate obținute
1

Lista zonelor pilot (cel puțin trei), acorduri de colaborare, daca este cazul

A fost realizată lista zonelor pilot, fiind semnate acorduri de colaborare cu cinci unități muzeale (trei prezentând obiective reprezentative la nivel regional și două prezentând obiective reprezentative la nivel național).

2

Raport asupra structurii și contaminării biologice a obiectelor de patrimoniu cultural

A fost studiată și documentată structura contaminării biologice a obiectelor de interes, precum și alte surse de degradare

3

Cel puțin cinci substraturi model, replicând substraturile originale

Au fost dezvoltate 7 substraturi model (5 artificiale și 2 naturale), replicând substraturile originale

4

Raport privind pe cei mai potriviți consolidanți pentru fiecare tip de substrat

Au fost documentate posibilitățile de dezvoltare a unor consolidanți adaptați diverselor tipuri de substrat

5

Cel puțin o lucrare ISI trimisa spre publicare

A fost publicată o lucrare ISI

6

Cel puțin doua participări la manifestări științifice internaționale

Au fost înregistrate șase participări la manifestări științifice internaționale

7

Depunerea unei cereri de brevet de invenție

A fost depusă o cerere de brevet de invenție

Etapa 2
Etapa 3