Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori

pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

NanoBIOPAT

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0042

(652PED/2022)

Progresele recente în domeniul nanotehnologiei au relevat utilizările nanomaterialelor pentru dezvoltarea sistemelor de control care să asigure calitatea și siguranța alimentelor.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii bazate pe fitosinteza nanomaterialelor metalice, folosind extracte din deșeuri provenite de la culturi de crucifere (varză, broccoli, nap, ridichi etc.) cu aplicare ca platformă de detectare a patogenilor microbieni din matricele alimentare (carne, fructe, produse lactate).

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 28/06/2022-20/06/2024

Buget: 274.447 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Consorțiu
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminarea rezultatelor
Consorțiu

Coordonator:

Universitatea POLITEHNICA din București,

Director de proiect: Dr. Ing. Camelia Ungureanu

Partener:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu


Mai multe detalii

Obiective generale

Aplicarea acestei metode pentru a obține nanostructuri prin utilizarea deșeurilor vegetale evidențiază importanța minimizării și reutilizarii reziduurilor din procesarea primară și secundară prin intervenție chimică și socială, pentru a contribui la nevoile de durabilitate ale planetei și ale locuitorilor săi. De asemenea, va fi îmbunătățită calitatea agroalimentară prin sisteme performante și ecologice de detectare a diferiților agenți patogeni care modifică matricele alimentare și le transformă mai rapid în deșeuri alimentare.

Etapa I

Evaluarea posibilităților de obținere a nanostructurilor fitosintetizate pentru utilizarea ca senzori.

Perioada de implementare: 28/06/2022 – 31/12/2022

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Dezvoltarea protocoalelor pentru obtinerea extractelor naturale (profilul fitochimic);
 • Obtinerea si caracterizarea extractelor naturale din punct de vedere fitochimic;
 • Diseminarea rezultatelor
Etapa II

Dezvoltarea tehnologiei pentru obținerea nanostructurilor fitosintetizate cu controlul proprietăților și morfologiei.

Perioada de implementare: 01/01/2023 – 31/12/2023

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor fitosintetizate;
 • Optimizarea parametrilor de lucru pentru sinteza nanostructurilor, activitate intermediară;
 • Diseminarea rezultatelor
Etapa III

Optimizarea parametrilor de lucru pentru sinteza nanostructurilor – etapa finală. Demonstrarea și validarea tehnologiei propuse

Perioada de implementare: 01/01/2024 – 20/06/2024

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Optimizarea parametrilor de lucru pentru sinteza nanostructurilor, activitate finală;
 • Evaluarea rezultatelor la nivel de laborator – îmbunătățirea performanțelor procesului;
 • Dezvoltarea documentației tehnice pentru obținerea tehnologiei pentru platforma de senzori.
 • Diseminarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor

Pagină în construcție