Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

OxyAds

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0309

(81PTE/2022)

La momentul actual nu există, nici la nivel național, nici internațional, tehnologii industriale integrate eficiente operațional și investițional,  de eliminare a As din apă în combinații cu metale grele, compuși ai azotului și matrice organică naturală a apei, fără generare de subproduși și reziduuri toxice.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu conținut ridicat de metale grele și arsen aflate într-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu importantă activitate în dezvoltarea, implementarea tehnologiilor și producția de sisteme pentru tratarea apei (ICPE Bistrița), în vederea creșterii competitivității economice a acestuia, precum și implementarea tehnologiei la un operator economic cu importantă activitate în tratarea si distribuția apei potabile(Aquatim S.A).

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 21/06/2022-20/05/2024

Buget: 273.836 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminarea rezultatelor
Obiectiv general


Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu conținut ridicat de metale grele și arsen, aflate într-o matrice poluantă complexă, către un agent economic cu importantă activitate în dezvoltarea, implementarea tehnologiilor și producția de sisteme pentru tratarea apei (ICPE Bistrița), în vederea creșterii competitivității economice a acestuia, precum și implementarea tehnologiei la un operator economic cu importantă activitate în tratarea si distribuția apei potabile (Aquatim S.A).

Obiective specifice
 • Documentarea transferului la scară industrială a tehnologiei de laborator validate și identificarea posibilităților de optimizare a tehnologiei propuse (funcțional, operațional și energetic) prin alinierea la ultimele descoperiri științifice în domeniu, pentru asigurarea succesului transferului;
 • Transferul și optimizarea în mediul industrial a tehnologiei propuse;
 • Validarea eficienței tehnologiei de către entități independente;
 • Demonstrarea eficienței tehnologiei implementate în mediul industrial.
Etapa I

Activități preliminare pentru validarea tehnologiei la nivel industrial.

Perioadă de implementare: 21.06.2022 – 31.12.2022

Activități ICECHIM:

 • Studiul și analiza posibilităților de optimizare a procesului de sinteză în vederea obținerii nanomaterialelor adsorbante cu proprietăți controlate la scara industrială;
 • Sinteza și caracterizarea materialelor adsorbante pentru tehnologie;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa II

Validarea în mediul industrial a tehnologiei propuse.

Perioadă de implementare: 01.01.2023 – 31.12.2023

Activități partener ICECHIM:

 • Sinteza și caracterizarea materialelor adsorbante pentru tehnologie;
 • Sinteza nanomaterialelor adsorbante pentru modelul funcțional;
 • Caracterizarea analitică a nanoadsorbanților pre și post tratament;
 • Validarea tehnologiei de către laboratoare acreditate;
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa III

Demonstrarea eficienței tehnologiei în mediul industrial.

Perioadă de implementare: 01.01.2024 – 20.05.2024

Activități partener ICECHIM:

 • Implementarea nanomaterialelor adsorbante în instalația pilot;
 • Caracterizarea nanomaterialelor adsorbante pre și post tratament ;
 • Elaborare specificatie tehnică finală pentru tehnologia integrată demonstrată la nivel industrial;
 • Diseminarea rezultatelor.
Diseminarea rezultatelor

Manifestări științifice

 1. The International Symposium “priorities of chemistry for a sustainable development” PRIOCHEM – XVIII-th Edition. October 26-28, 2022, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Sorin Marius Avramescu, Sorin Claudiu Ulinici, Ilie Vlaicu, Grigore Vlad, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu, Development of adsorbent nanomaterials – from laboratory technology to industrial scale demonstrator – OxyAds project
 2. 22nd Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering September 7-9, 2022, Sinaia, ROMANIA, Wastewater depollution studies using hydroxyapatite-based adsorbents, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Sorin Marius Avramescu, Irina Fierascu, Toma Fistos, Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu
 3. International Exhibition of Inventions and Innovations “TRAIAN VUIA – 2022 Timisoara – Integrated technology for the advanced removal of heavy metals and arsenic from complex matrices using adsorbent nanomaterials (OxyAds) Radu Claudiu Fierascu, Sorin Claudiu Ulinici, Sorin Marius Avramescu, Ilie Vlaicu, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Irina Fierascu (mediale de argint)
 4. Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering, NanoBioMat 2022 – Winter Edition, Application of Phosphatic Nanomaterials on Polluted Water Decontamination – Case Study. Roxana Ioana Matei (Brazdis), Sorin-Marius Avramescu, Irina Fierascu, Anda Maria Baroi, Toma Fistos, Radu Claudiu Fierascu