Tehnologie integrată pentru eliminarea avansată a metalelor grele și a arseniului din matrici complexe utilizând nanomateriale adsorbante

OxyAds

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0309

(81PTE/2022)

La momentul actual nu există, nici la nivel național, nici internațional, tehnologii industriale integrate eficiente operațional și investițional,  de eliminare a As din apă în combinații cu metale grele, compuși ai azotului și matrice organică naturală a apei, fără generare de subproduși și reziduuri toxice.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu conținut ridicat de metale grele și arsen aflate într-o matrice poluantă complexă către un agent economic cu importantă activitate în dezvoltarea, implementarea tehnologiilor și producția de sisteme pentru tratarea apei (ICPE Bistrița), în vederea creșterii competitivității economice a acestuia, precum și implementarea tehnologiei la un operator economic cu importantă activitate în tratarea si distribuția apei potabile(Aquatim S.A).

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 21/06/2022-20/05/2024

Buget: 273.836 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminarea rezultatelor
Obiectiv general


Scopul proiectului îl constituie transferul și dezvoltarea unei tehnologii de depoluare a apelor cu conținut ridicat de metale grele și arsen, aflate într-o matrice poluantă complexă, către un agent economic cu importantă activitate în dezvoltarea, implementarea tehnologiilor și producția de sisteme pentru tratarea apei (ICPE Bistrița), în vederea creșterii competitivității economice a acestuia, precum și implementarea tehnologiei la un operator economic cu importantă activitate în tratarea si distribuția apei potabile (Aquatim S.A).

Obiective specifice
 • Documentarea transferului la scară industrială a tehnologiei de laborator validate și identificarea posibilităților de optimizare a tehnologiei propuse (funcțional, operațional și energetic) prin alinierea la ultimele descoperiri științifice în domeniu, pentru asigurarea succesului transferului;
 • Transferul și optimizarea în mediul industrial a tehnologiei propuse;
 • Validarea eficienței tehnologiei de către entități independente;
 • Demonstrarea eficienței tehnologiei implementate în mediul industrial.
Etapa I

Activități preliminare pentru validarea tehnologiei la nivel industrial.

Perioadă de implementare: 21.06.2022 – 31.12.2022

Activități ICECHIM:

 • Studiul și analiza posibilităților de optimizare a procesului de sinteză în vederea obținerii nanomaterialelor adsorbante cu proprietăți controlate la scara industrială;
 • Sinteza și caracterizarea materialelor adsorbante pentru tehnologie;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa II

Validarea în mediul industrial a tehnologiei propuse.

Perioadă de implementare: 01.01.2023 – 31.12.2023

Activități partener ICECHIM:

 • Sinteza și caracterizarea materialelor adsorbante pentru tehnologie;
 • Sinteza nanomaterialelor adsorbante pentru modelul funcțional;
 • Caracterizarea analitică a nanoadsorbanților pre și post tratament;
 • Validarea tehnologiei de către laboratoare acreditate;
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa III

Demonstrarea eficienței tehnologiei în mediul industrial.

Perioadă de implementare: 01.01.2024 – 20.05.2024

Activități partener ICECHIM:

 • Implementarea nanomaterialelor adsorbante în instalația pilot;
 • Caracterizarea nanomaterialelor adsorbante pre și post tratament ;
 • Elaborare specificatie tehnică finală pentru tehnologia integrată demonstrată la nivel industrial;
 • Diseminarea rezultatelor.
Diseminarea rezultatelor

Pagină în construcție