Evaluarea potentialului de exploatare a materialelor poroase in tratarea disbiozelor microbiotei

PREMISE

PN-III-P2-2.1-PED-2019-4018 (524PED/2020)

În zilele noastre, mai ales în cazul copiilor, conștientizarea importanței microbiotei este bine cunoscută, prin urmare, după un tratament cu antibiotice, este necesară frecvent prescrierea probioticelor. În ultimii ani, s-a pus mare accent pe dezvoltarea materialelor micro și mezoporoase încărcate cu agenți activi biologici, dar puține lucrări științifice prezintă impactul MMM-urilor funcționalizate asupra microbiotei.

Scopul proiectului

Scopul acestui proiect este de a dezvolta noi materiale micro și mezoporoase (MMM) folosind metode de sinteză recente și de a funcționaliza în continuare aceste materiale pentru a le îmbunătăți eficiența, cu scopul de a putea fi utilizate ca sisteme cu eliberare controlată, în special pentru bolile asociate microbiotei. 

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 23/10/2020-20/10/2022

Buget: 175.000 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Irina Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminarea rezultatelor
Parteneri

Coordonator:

Universitatea POLITEHNICA din București – Centrul Național de Micro și Nanomateriale

Director proiect: Conf. Dr. Ing. Denisa Ficai

Partener 1:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Responsabil proiect: Dr. Habil. Irina Fierăscu

Partener 2:

Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”

Responsabil proiect: Dr. Coralia Bleotu

Mai multe detalii

Obiective generale

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui sistem de alertă pentru agricultură de precizie și managementul mediului prin identificarea evenimentelor de poluare aerului și evenimentelor meteorologice extreme.

Obiectivele specifice sunt axate pe evaluarea evoluției în timp a caracteristicilor fizico-chimice ale culturilor în corelație cu aerul și a variabilelor climatice din zona unui sit pilot, estimarea apariției fenomenelor meteorologice extreme, dar de asemenea și de determinare a unor posibile evenimente de poluare în ciclurile vegetale anuale ale culturilor prin identificarea influențelor maselor de aer de transport pe distanțe lungi.

Etapa I

Prepararea materialelor micro- și mezoporoase (MMMs).

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Inducerea porozității și dimensiunii în funcție de condițiile de sinteză (agenți sablon, pH, diagrama de faza, etc.) pentru a încărca selectiv substanțe hidrofobe sau hidrofile;
Etapa II

Modificarea suprafeței și dezvoltarea sistemelor de livrare a medicamentelor pe bază de MMMs.

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Încărcarea și eliberarea agenților biologic activi;
 • Diseminarea rezultatelor.
Etapa III

Realizarea mecanismelor de declanșare pentru controlul eliberării medicamentelor.

Activități desfășurate de partenerul ICECHIM:

 • Evaluarea MMMs declanșate;
 • Evaluarea profilului de eliberare;
 • Diseminarea rezultatelor.
Diseminarea rezultatelor