Nanocompozite antimicrobiene pe bază de spumă poliuretanică pentru aplicații biomedicale, sintetizate prin tehnologie asistată de radiații

PuMA

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0423

(612PED/2022)

Noile materiale care urmează să fie sintetizate în acest proiect sunt nanoparticule metalice inovatoare dispersate uniform în spumă poliuretanică (PU).

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a dezvolta unele materiale compozite cu proprietăți antimicrobiene intrinseci și de a le caracteriza funcționalitatea.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 25/06/2022-24/06/2024

Buget: 179.639 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Consorțiu
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Diseminarea rezultatelor
Obiective generale

Scopul proiectului este de a pregăti unele materiale compozite cu proprietăți antimicrobiene intrinseci și de a le caracteriza funcționalitatea. Noile materiale care urmează să fie sintetizate în acest proiect sunt nanoparticule metalice inovatoare dispersate uniform în spumă poliuretanică (PU).

Etapa I

Stabilirea parametrilor pentru obținerea compozitelor pe bază de spumă poliuretanică cu AgNP și/sau CuNP. Experimente preliminare de obținere.

Perioada de implementare: 25/06/2022 – 31/12/2022

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Studiul metodelor fizico-chimice de testare a compozitelor pe bază de spumă poliuretanică;
 • Definirea parametrilor compozitelor pe bază de PU/nanoparticule metalice în funcție de forma, dimensiunea și stabilitatea nanoparticulelor;
 • Diseminarea rezultatelor
Etapa II

Caracterizarea modelului experimental (ME) de PU/nanoparticule metalice (MeNPs). Obținerea modelelor funcționale (MF) de spumă PU/Me NPs.

Perioada de implementare: 01/01/2023 – 31/12/2023

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Caracterizarea fizico-chimică a ME selectate de PU/MeNPs;
 • Caracterizarea fizico-chimică a MF de PU/MeNPs;
 • Diseminarea rezultatelor
Etapa III

Tehnologie de laborator pentru obținerea compozitelor de PU/MeNPs cu aplicații biomedicale

Perioada de implementare: 01/01/2024 – 24/06/2024

Activități ale partenerului ICECHIM:

 • Teste de migrare/eliberare a nanoparticulelor metalice din compozitele pe bază de PU/MeNP;
 • Dezvoltarea și validarea tehnologiei de laborator;
 • Dezvoltarea documentatiei tehnice pentru tehnologia de laborator;
 • Diseminarea rezultatelor.
Diseminarea rezultatelor

Pagină în construcție