Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural

RO-CHER – Proiect component 2

50PCCDI/2018 – PC2

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl reprezintă oferirea de soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării obiectelor și obiectivelor aparținând patrimoniului cultural.

Interdisciplinaritatea proiectului este dată de conexiunile dintre activitățile complexe și resursa umana implicată în aceste activitati. Proiectul presupune cooperarea dintre cercetători cu diferite specializări, în scopul de a obține rezultate optime printr-o abordare holistică, care acoperă întregul spectru de perspectivă științifică.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-31/05/2021

Buget total: 1.254.423 lei

Buget partener ICECHIM: 673.250 lei

Director proiect component: Dr. Chim. Irina Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Etapa IV
 • Brevete de invenție
Obiectiv general


Obiectivul principal al proiectului îl constituie oferirea unor soluții practice bazate pe noi rețete antifungice, pentru reducerea impactului biodegradării patrimoniului, rețete bazate pe utilizarea de nanomateriale soft, aplicabile sub forma de xerogeluri sau prin pulverizare.

Exploatarea acțiunii sinergice a materialelor folosite și stabilirea unui raport optim între acestea constituie element de noutate științifică/tehnică al proiectului, precum și folosirea unor rețete similare, dar individualizate, pentru mai multe tipuri de artefacte – artefacte pe suport ceramic și artefacte pe suport papetar.

Obiective specifice


 • Optimizarea sintezei de nanomateriale prin controlarea proprietăților și dimensiunilor pentru un mai bun efect antifungic și caracterizarea materialelor;
 • Stabilirea unui raport optim de materiale în rețetele inovatoare propuse și exploatarea acțiunii sinergice;
 • Stabilirea metodei de aplicare în funcție de materialul suport al artefactului;
 • Studiul interacțiunii dintre rețetele propuse și materialele suport (studii de arheometrie înainte și după tratament);
 • Stabilirea eficientei retetelor propuse, în funcție de morfologia și proprietățile organismelor identificate în procesul de biodeteriorare și procedurile aplicate.

Toate obiectivele cuprind experimente de laborator și de teren (unde este cazul) și modelarea matematică a rezultatelor

Etapa I

Elaborarea strategiei integrate de cercetare în vederea obținerii de materiale inovatoare pentru conservare/restaurare.

Activități ICECHIM:

 • Elaborarea protocoalelor de lucru pentru evaluarea preliminară a artefactelor și dezvoltarea de metode îmbunătățite de obținere a nanomaterialelor soft;
 • Dezvoltarea de metode îmbunătățite de obținere a nanomaterialelor soft și caracterizarea lor prin diverse metode;
Etapa II

Aplicarea strategiei integrate de obținere a nanomaterialelor soft; Stabilirea retetelor tri-component din amestecuri de nanomateriale inovatoare și exploatarea acțiunii sinergice a acestora.

Activități partener ICECHIM:

 • Optimizarea rețetelor de obtinere a nanomaterialelor soft în vederea controlului dimensiunilor de particule;
 • Controlul materialelor obținute în ceea ce privește proprietățile de rigiditate, porozitate, termică, coeficient de expansiune și culoare;
 • Obtinerea rețetelor inovatoare tri-component și caracterizarea acestora prin diverse metode;
 • Stabilirea unor rapoarte optime de materiale în rețetele inovatoare propuse în vederea obținerii unor efecte anti-microbiene maxime.
Etapa III

Demonstrarea parțială a funcționalității soluțiilor propuse pentru restaurarea / conservarea artefactelor de ceramică și pe suport papetar.

Activități partener ICECHIM:

 • Studii preliminare pentru demonstrarea eficienței si funcționalității în aplicarea soluțiilor propuse; investigații fizico-chimice ale interacțiunii soluție-material suport ceramic;
 • Studii preliminare pentru demonstrarea eficienței si funcționalității în aplicarea soluțiilor propuse; investigații fizico-chimice ale interacțiunii soluție-material suport papetar;
 • Studii preliminare pentru optimizarea rețetelor dezvoltate în vederea aplicării pe artefacte reale;
 • Dezvoltarea de protocoale integrate (obținere materiale/rețete, caracterizare materiale/rețete, caracterizare materiale suport înainte și după tratament, modalități de aplicare, evaluare estetică) în vederea aplicării pe artefacte reale;
 • Studii preliminare pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru produsele obținute.
Etapa IV

Demonstrarea functionalității soluțiilor propuse pentru restaurarea / conservarea artefactelor de ceramică și pe suport papetar.

Activități partener ICECHIM:

 • Finalizarea activităților pentru demonstrarea eficacității aplicării rețetelor propuse pe materiale suport ceramice (artefacte simulate) și demonstrarea eficienței tratamentului; studierea efectelor estetice, cromatice, etc. asupra materialului suport ceramic;
 • Finalizarea activităților pentru demonstrarea eficienței și functionalității în aplicarea soluțiilor propuse; investigații fizico-chimice ale interacțiunii soluție-material suport ceramic;
 • Finalizarea activităților pentru demonstrarea eficienței și functionalității în aplicarea soluțiilor propuse; investigații fizico-chimice ale interacțiunii soluție-material suport papetar;
 • Finalizarea activităților pentru optimizarea rețetelor dezvoltate în vederea aplicării pe artefacte reale;
 • Dezvoltarea de protocoale integrate (obținere materiale/rețete, caracterizare materiale/rețete, caracterizare materiale suport înainte și după tratament, modalități de aplicare, evaluare estetică) în vederea aplicării pe artefacte reale;
 • Activități finale pentru elaborarea documentației tehnice pentru produsele obținute;
Brevete de invenție
 • Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Petronela Fotea, Alina-Ruxandra-Eugenia Ortan, Ioana Popitiu, Mihaela Beceanu, Material de lipire cu proprietăți antimicrobiene pentru restaurare artefacte pe suport ceramic aparținând patrimoniului cultural și metodă de obținere a acestuia, Cerere de brevet de invenție A00914/2018;
 • Alexandru Stirban, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Petronela Fotea, Alina-Ruxandra-Eugenia Ortan, Maria Similia Zgarciu, Ioan Constantin Inel, Agent de încleiere cu proprietăți antimicrobiene pentru restaurare artefacte pe suport papetar aparținând patrimoniului cultural și metoda de obținere a acestuia, Cerere de brevet de invenție A00915/2018;
 • Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alina Orțan, Acoperire antimicrobiană și cu rol de protecție pentru suprafețele din piatră naturală cu valoare culturală și metodă de obținere a acesteia, Cerere de brevet A00072/2020.