Management integrat (conservare, restaurare, protecție) al obiectivelor aparținând patrimoniului cultural

RO-CHER – Proiect component 3

50PCCDI/2018 – PC3

Scopul proiectului

Proiectul dorește sa vină în întâmpinarea conservatorilor/restauratorilor ca o masură de ajutor, atât prin propunerea de măsuri/strategii utile în acest domeniu, cât și prin folosirea integrată a tehnicilor dezvoltate pe baza științelor exacte.

Astfel, prin această propunere de proiect se doreste:

a) inventarierea unor obiecte de patrimoniu mobil și imobil, în stare de deteriorare din zona de interes a partenerilor;

b) cuantificarea posibilităților de dezvoltare de metode și tehnologii care să ajute în conservare/restaurare/protecție;

c) demonstrarea beneficiilor cercetării integrate asupra patrimoniului cultural mobil și imobil;

d) promovarea rezultatelor obținute prin intermediul workshopurilor, lucrărilor științifice, ghiduri de bună practică, cataloage, etc;

e) Transferul de cunoștințe către partile interesate, monitorizarea progresului, evaluarea succesului implementării metodelor propuse și (eventual) revizuirea etapelor de implementare pe baza feedback-ului primit.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-31/05/2021

Buget total: 1.001.498 lei

Buget partener ICECHIM: 245.000 lei

Responsabil proiect component: Dr. Chim. Radu Claudiu Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Etapa IV
 • Brevete de invenție
Parteneri

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

Obiectiv general


Obiectivul principal al proiectului îl constituie fundamentarea strategiei pentru conservarea integrată a patrimoniului cultural mobil și imobil, utilizând oportunitățile cercetării, combinând infrastructurile avansate de cercetare științifică ale partenerilor și cunoștințele de nivel înalt în domenii inter- și trans-disciplinare: știința materialelor, chimie, biochimie, arheometrie, tehnologii satelitare, conservare/restaurare a patrimoniului cultural.

Obiective specifice


 • Realizarea unui pol de valorificare culturală și științifică pentru o abordare trans-disciplinară, pentru explorarea și promovarea unor studii de caz, cu posibilitatea conservării și protecției inteligente a resurselor culturale;
 • Generarea a numeroase contribuții științifice;
 • Demonstrarea beneficiilor cercetării integrate asupra patrimoniului cultural.
Etapa I

Evaluarea oportunităților pentru îmbunătățirea status-quo-ului actual, combinând infrastructurile avansate de cercetare științifică și cunoștințele de nivel înalt în domeniul conservării patrimoniului cultural.

Activități ICECHIM:

 • Cercetări complexe ale metodelor actuale și noilor evoluții în domeniul conservării patrimoniului cultural mobil pentru artefacte cu materiale suport diferite;
 • Identificarea de factori periclitanți sau a amenințărilor la adresa obiectelor luate în studiu (factorii de risc care acționează independent sau conjugat);
Etapa II

Strategii și sisteme de management pentru conservarea / restaurarea patrimoniului cultural.

Activități partener ICECHIM:

 • Compararea materialelor și tehnologiilor de conservare tradiționale cu materialele de conservare moderne. Propuneri de materiale moderne –încercări experimentale la nivel de laborator;
 • Elaborarea de proceduri standard de lucru pentru managementul patrimoniului cultural mobil – Obtinerea și caracterizarea materialelor care au dovedit eficiență în stadiul de laborator;
 • Propunerea de strategii de conservare / restaurare în managementul patrimoniului cultural mobil – posibilități de cercetare aplicată, în vederea implementării diverselor măsuri de conservare și restaurare;
Etapa III

Demonstrarea parțială a funcționalității strategiilor propuse – Consolidarea recomandărilor și strategiilor adaptate cerințelor specifice obiectivelor din domeniul patrimoniului cultural mobil și imobil.

Activități partener ICECHIM:

 • Studii preliminare privind demonstrarea funcționalității soluțiilor oferite – compatibilitatea și sustenabilitatea protocoalelor propuse pentru obiectele de patrimoniu mobil;
 • Studii preliminare privind elaborarea strategiilor de management al patrimoniului cultural mobil pe baza rezultatelor obținute (investigații de arheometrie) – ghid practic de implementare;
 • Studii preliminare privind elaborarea unei documentații tehnice pentru produsele obținute;
Etapa IV

Demonstrarea funcționalității strategiilor propuse – Consolidarea recomandarilor și strategiilor adaptate cerințelor specifice obiectivelor din domeniul patrimoniului cultural mobil și imobil.

Activități partener ICECHIM:

 • Demonstrarea finală a funcționalității soluțiilor oferite – compatibilitatea și sustenabilitatea protocoalelor propuse pentru obiectele de patrimoniu mobil;
 • Elaborarea finală a strategiilor de management al patrimoniului cultural mobil pe baza rezultatelor obținute (investigatii de arheometrie) – ghid practic de implementare;
 • Elaborare documentații tehnice pentru produsele obținute.
Brevete de invenție

Radu Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Roxana-Ioana Brazdiș, Anda Maria Baroi, Alexandru Știrban, Ariana Codruța Leahu, Alina Orțan, Soluție pulverizabilă antimicrobiană pentru restaurare/conservare suporturi din piele și metoda de obținere a acesteia, Cerere de brevet de invenție A00074/2020;