Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale de reconstrucție digitală

RO-CHER – Proiect component 4

50PCCDI/2018 – PC4

Scopul proiectului

Elementul de noutate științifică este constituit de integrarea tehnologiilor avansate de scanare laser terestră, a tehnologiilor informației spațiale și a tehnologiilor satelitare pentru dezvoltarea de medii virtuale comprehensive. Aceste medii virtuale inovative vor fi create cu ajutorul unor aplicații software de modelare tridimensională specializate pe mediul urban, dar și cu componente dedicate arealelor (semi)naturale. Reconstrucția fidelă a tuturor elementelor de peisaj natural și antropic va fi realizată prin utilizarea informațiilor geospațiale (modele numerice ale terenului, imagini satelitare optice și radar de foarte înaltă rezoluție, etc.) colectate pentru fiecare obiectiv în parte.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-31/05/2021

Buget total: 1.693.334 lei

Buget partener ICECHIM: 230.000 lei

Responsabil proiect component Dr. Chim. Radu Claudiu Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Etapa IV
Obiectiv general


Obiectivul general al prezentului proiect component este reprezentat de dezvoltarea unei tehnologii integrate de realizare a unor produse virtuale de reconstrucție digitală, bazate pe scanare laser terestră în cazul obiectivelor din patrimoniul cultural și scanare 3D în cazul exponatelor.

Obiective specifice


 • dezvoltarea unor colecții de date geospațiale și a bazelor de date aferente, orientate pe obiect;
 • realizarea unor medii virtuale comprehensive pentru modelarea obiectivelor din patrimoniul mobil și imobil;
 • sprijiirea autorităților implicate în administrarea patrimoniului cultural prin furnizarea de produse inovative de reconstrucție digitală;
 • promovarea patrimoniului cultural românesc prin tehnologii moderne și prin produse atractive dedicate publicului larg.
Etapa I

Selectarea obiectivelor pilot din patrimoniul cultural și a exponatelor care vor fi reconstruite digital. Pregătirea metodologiei de lucru pentru reconstrucție digitală.

Activități ICECHIM:

 • Contribuții la analiza și selectarea obiectivelor din patrimoniul cultural și a exponatelor care vor fi reconstruite digital.
Etapa II

Produse digitale pentru promovarea patrimoniului cultural.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la efectuarea sesiunilor de scanare 3D a exponatelor;
 • Contribuții la definirea produselor de reconstrucție 3D digitală;
 • Contribuții la procesarea înregistrărilor efectuate prin scanarea laser terestră a obiectivelor din patrimoniul cultural;
 • Contribuții la procesarea înregistrărilor efectuate prin scanarea 3D a exponatelor;
Etapa III

Promovarea patrimoniului cultural. Elaborarea partiala a documentației tehnice pentru produsele obținute.

Activități partener ICECHIM:

 • Studii preliminare privind realizarea și tipărirea materialelor de promovare a produselor de reconstrucție 3D;
 • Promovarea parțială a produselor de reconstrucție 3D la nivelul organizațiilor implicate în managementul patrimoniului cultural;
 • Studii preliminare privind promovarea produselor de reconstrucție 3D în cadrul evenimentelor dedicate publicului larg;
 • Studii preliminare privind elaborare documentații tehnice pentru produsele obținute.
Etapa IV

Promovarea patrimoniului cultural. Elaborarea documentației tehnice pentru produsele obținute.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la publicarea în mediul online și promovarea produselor 3D virtuale;
 • Contribuții la realizarea și tipărirea materialelor de promovare a produselor de reconstrucție 3D;
 • Contribuții la promovarea produselor de reconstrucție 3D la nivelul organizațiilor implicate în managementul patrimoniului cultural;
 • Contribuții la promovarea produselor de reconstrucție 3D în cadrul evenimentelor dedicate publicului larg;
 • Contribuții la elaborare documentațiilor tehnice pentru produsele obținute.