Determinarea metodologiei şi a coeficienților specifici României în vederea cuantificării emisiilor şi absorbțiilor de GES în vederea cuantificării schimbărilor climatice

Contract 4PS/03.09.2019

Ca parte la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi la Protocolul de la Kyoto (KP), România are obligația de a elabora și de a pune în funcțiune un sistem de raportare al gazelor cu efect de seră.


Proiect finanțat în cadrul Planului Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării

Obiectiv general

Scopul proiectului este de a actualiza și dezvolta componentele Sistemului național de evaluare a emisiilor și absorbțiilor de GES și de a elabora o strategie pentru implementarea Acordului de la Paris.

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării

Perioada de implementare: 03/09/2019-10/12/2020

Buget partener ICECHIM: 100.000 lei

Responsabil proiect: Dr. Chim. Irina Fierăscu

 • Rezumat
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Rezultate obținute și diseminare
Rezumat

Minimizarea impactului asupra mediului, în timp ce se continuă evoluțiile din știință și tehnologie este esențială pentru un viitor durabil. Industria chimică contribuie la aproape fiecare tehnologie modernă și dezvoltă de mult timp produse inovatoare care îmbunătățesc durabilitatea. Pentru a juca un rol în îndeplinirea obiectivelor de protecție climatică pe termen lung pentru 2050, industria se confruntă cu o transformare care va dura zeci de ani. Companiile trebuie să se dezvolte viabil din punct de vedere economic, ecologic și social, și să implementeze procese alternative. Pentru a face acest lucru, acestea necesită condiții economice și un cadru energetic pentru a face posibil acest tip de proiect prospectiv.

Etapa I

Analiza reglementărilor naționale și internaționale în vigoare și a stadiului actual privind cuantificarea emisiilor și absorbtiilor de GES la nivel național 

 • Activitatea I.4. Analiza ansamblului reglementărilor naționale și internaționale în vigoare pentru îndeplinirea obligațiilor privind contabilizarea și raportarea emisiilor de GES din sectorul industrial țintă;
 • Activitatea I.8. Identificarea parametrilor necesari cuantificării emisiilor de GES din sectorul industrial țintă;
 • Activitatea I.13 Dezbatere regională
Etapa II

Analiza situației curente privind evoluțiile temporale ale emisiilor și absorbtiilor de

GES

 • Activitatea II.6. Analiza rapoartelor privind prognozele referitoare la emisiile și absorbțiile de GES și a planurilor de acțiune referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră care rezultă din sectorul industrial țintă
Etapa III

Analiză privind implementarea acțiunilor prevăzute în baza Acordului de la Paris

 • Activitatea III.7. Dezbatere națională
Rezultate obținute și diseminare
 • Raport privind ansamblul reglementărilor naționale și internationale curente, pe baza cărora Romțnia și-a asumat îndeplinirea obligațiilor privind contabilizarea și raportarea emisiilor și absorbțiilor de GES;
 • Studiu privind identificarea parametrilor de cuantificare a emisiilor si absorbțiilor de GES;
 • Studiu privind situația curentă și prognoza emisiilor și absorbțiilor de GES pe baza metodologiei elaborate;
 • Raport privind rezultatele dezbaterii naționale;

Diseminarea rezultatelor:

Models of Environmental Impact Assessment of Emerging Technologies from Chemical and Cement Industry, Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Adriana Moanta, Simpozionul Internațional “Prioritățile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă” PRIOCHEM – editia XV, 2019, București