Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

Contract 5PS/05.09.2019

În România există un extrem de larg și valoros patrimoniu de construcții tradiționale și instalații de tehnică populară. Conservarea patrimoniului cultural din mediul rural, în particular a celui construit, reprezintă o condiție a păstrării identității culturale naționale, dar și o componentă majoră necesară pentru afirmarea valorilor din spațiul cultural românesc.


Proiect finanțat în cadrul Planului Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării

Obiectiv general

Proiectul urmărește înțelegerea fenomenelor de degradare în vederea unor măsuri de conservare preventivă a monumentelor situate în spațiul rural, reducerea riscului folosirii unor materiale necorespunzătoare în cazul conservării și restaurării monumentelor din spațiul rural, stabilirea metodelor și tehnicilor pentru evaluarea și monitorizarea intervențiilor de conservare/restaurare a construcțiilor tradiționale rurale din România, conștientizarea proprietarilor monumentelor istorice privind importanța și necesitatea întreținerii corecte a acestora și evitarea folosirii unor materiale incompatibile și ireversibile.

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării

Perioada de implementare: 05/09/2019-10/12/2020

Buget partener ICECHIM: 360.000 lei

Responsabil proiect: Dr. Chim. Radu Claudiu Fierăscu

 • Obiective
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Rezultate obținute și diseminare
Obiective
 1. Stabilirea ansamblului de tehnici de analiză, investigare și evaluare a conformității materialelor cu standardele în domeniu, precum și a stării de conservare a construcțiilor tradiționale din România
 2. Studiul patrimoniului tradițional construit – cercetări privind inventarul, specificul și cazuistica, relevante în stabilirea stării de conservare
 3. Diseminarea rezultatelor cercetării către categorii de beneficiari și elaborarea măsurilor de implementare a rezultatelor în practica curentă
Etapa I

Stabilirea și corelarea metodelor și infrastructurii pentru monitorizarea multianuală și pentru interpretarea datelor experimentale

Activități partener ICECHIM:

 • Activități preliminare pentru stabilirea analizelor fizico chimice și microbiologice ce urmează a fi efectuate – partea 1;
 • Analiza materialelor suport în vederea oferirii de noi informații pentru stabilirea metodelor optime de conservare/restaurare – partea 1;
 • Studiul analitic al materialelor utilizate în mod curent pentru conservarea/ restaurarea materialelor suport studiate – partea 1;
 • Contributii la ghidul de bune practici în restaurarea și protecția monumentelor cu pictură murală interioară și exterioară – partea 1;
 • Raport științific cu contribuții la realizarea rețelei pilot, cu realizarea de studii analitice și de microbiologie (1 studiu de caz) – partea 1;
 • Contributii la dezbaterea națională și regională cu participarea de autorități publice, ONG, organizații CDI, workshop-uri în domeniu, întâlniri directe cu potențiali beneficiari și comunicări stiintifice – partea 1;
Etapa II

Dezvoltarea schemei de monitorizare, evidențierea dinamicilor de degradare și interpretarea hărților factorilor de risc. Raport asupra situației patrimoniului cultural din mediul rural

Activități partener ICECHIM:

 • Activități preliminare pentru stabilirea analizelor fizico-chimice și microbiologice ce urmează a fi efectuate – partea 2;
 • Analiza materialelor suport în vederea oferirii de noi informații pentru stabilirea metodelor optime de conservare/restaurare – partea 2;
 • Studiul analitic al materialelor utilizate în mod curent pentru conservarea/ restaurarea materialelor suport studiate – partea 2;
 • Contributii la ghidul de bune practici în restaurarea și protecția monumentelor cu pictură murală interioară și exterioară – partea 2;
 • Raport științific cu contribuții la realizarea rețelei pilot, cu realizarea de studii analitice și de microbiologie (1 studiu de caz) – partea 2;
 • Contributii la dezbaterea națională și regională cu participarea de autorități publice, ONG, organizații CDI, workshop-uri în domeniu, întâlniri directe cu potențiali beneficiari și comunicări stiintifice – partea 2;
Rezultate obținute și diseminare

Activitățile derulate de partenerul ICECHIM au dus la îndeplinirea indicatorilor asumați.

De asemenea, în cadrul proiectului a fost organizat workshop-ul Romanian Traditional Buildings – Conservation of a National Legacy.

Rezultatele au fost diseminate prin:

 • publicarea de articole în reviste științifice: Fierascu R.C., Doni M., Fierascu I., Selected aspects regarding the restoration/ conservation of traditional wood and masonry building materials: A short overview of the last decade findings, 2020, Applied Sciences (Switzerland), 10(3),1164;
 • publicarea unui volum la o editură internațională – Fierascu R.C., Fierascu I., Doni M. (Eds), Archaeometrical study of selected objectives from Golești Museum of Viticulture and Pomiculture, Ruse Press, ISBN: 978-619-91466-1-3;
 • participarea la manifestări științifice (15th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Florence, Italy, International Symposium – Current Trends in Natural Sciences, 10th International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies”, etc.)