Tehnici de stocare și valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice avansate (SoVaReX)

Valorificarea patrimoniului cultural național prin tehnologii nucleare

Contract 10PS/15.11.2017

Proiectul SoVaReX răspunde necesității promovării rezultatelor cercetărilor avansate pentru ridicarea gradului de valorificare a acestora de către comunitatea de afaceri, administrația publică locală și alți potentiali utilizatori finali.

Proiect finanțat în cadrul Planului Sectorial al Ministerului Cercetării şi Inovării

Obiectiv general

Dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru stocarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor științifice avansate în vederea dezvoltării economico-sociale inovative prin transfer de cunoaștere și tehnologii de la infrastructuri știintifice de mari dimensiuni către mediul de afaceri și administrația publică.

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării

Perioada de implementare: 15/11/2017-08/12/2018

Buget partener ICECHIM: 400.000 lei

Responsabil proiect: Dr. Chim. Radu Claudiu Fierăscu

Activități specifice ICECHIM:

Valorificarea patrimoniului cultural național prin tehnologii nucleare

 • Rezumat
 • Obiective
 • Potențiali beneficiari
 • Rezultate obținute și diseminare
Rezumat

Nevoia de conservare, în special preventivă, a patrimoniului cultural provine din starea perisabilă inexorabilă a materialelor care fac parte din bunurile de patrimoniu, mobile și imobile. În ultimele decenii, studiile au identificat cinci arii majore ale impactului conservării patrimoniului în economie: creearea de locuri de muncă, revitalizarea centrelor orașelor, prezervarea patrimoniului turistic, creșterea valorii proprietăților, dezvoltarea micilor afaceri.

Aplicarea diferitelor tehnici analitice pentru studiul obiectelor excavate sau pieselor apartinând colecțiilor muzeale a fost facută încă din secolul XIX, în general prin aplicarea unor tehnici analitice clasice pentru a oferi răspunsuri la întrebările istoricilor.

Secolul XX a oferit instrumente puternice pentru dezvoltarea unui domeniu independent al științei, arheometria (aplicarea tehnicilor științifice la analiza materialelor arheologice). Tehnicile cele mai utilizate în arheometrie sunt reprezentate de tehnicile nucleare. încă de la începuturile arheometriei, fluorescența de raze, difracția de raze X și microscopia electronică au constituit tehnici de bază pentru caracterizarea materialelor aparținând patrimoniului cultural. Odată cu progresul știintific, noi tehnici nucleare (precum PIXE/PIGE, NAA, etc) au fost aplicate cu succes în domeniul arheometriei.

Obiective
 • Studii trans-disciplinare pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural național prin utilizarea tehnologiilor nucleare și a unor tehnici complementare (precum spectrometriile FTIR, ICP-AES, analize termice, microscopiile optice și de forță atomică, metode microbiologice)
 • Dezvoltarea de site-uri web cu informații relevante pentru obiectivul proiectului – Dezvoltarea unui site web specific;
Potențiali beneficiari
 • instituțiile naționale de CD cu activități în domeniul fizicii nucleare și a protecției patrimoniului cultural;
 • entități specializate în transfer de cunoastere și tehnologie;
 • persoane interesate de formarea profesionala in domeniul utilizarii sistemelor informatice destinate cercetării și gestionării studiilor referitoare la fizica nucleara și domeniilor conexe (cursuri de training, studii, manuale, etc.);
 • Ministerul Cercetării şi Inovării (acces la datele destinate MCI și baze de date deschise pentru elaborarea de politici/strategii, etc.);
 • administrația publică locală și centrală (diseminare, comunicare, asociere, stocare date, acces la date proprii si deschise);
 • ONG-uri specializate in acest domeniu;
 • mass-media (diseminare, comunicare, acces la date deschise).
Rezultate obținute și diseminare

Imagini ale bazei de date conținând rezultatele obținute

Metodologii:

 1. Metodologie pentru caracterizarea artefactelor metalice utilizând tehnici nucleare și tehnici asociate;
 2. Metodologie pentru caracterizarea artefactelor textile utilizând tehnici nucleare și tehnici asociate;
 3. Metodologie pentru caracterizarea artefactelor din lemn utilizând tehnici nucleare și tehnici asociate.

Diseminare:

Rezultatele au fost diseminate prin publicarea a trei lucrări în reviste științifice, două cărți, un capitol de carte și prin participarea la opt manifestări științifice.