Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

E! 13365 – TARDIS

PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0226 (220/2020)

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare. Bio-deșeurile de la fluxurile laterale sau alte surse sunt sub-utilizate ca potențială resursă de compuși valoroși.

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabilă, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afecțiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Inițiativă internațională – EUREKA

Tip proiect: EUREKA Tradițional (Network)

Autoritate contractantă la nivel național: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 28/12/2020-25/12/2026

Buget: 493.200 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Rezultate estimate
 • Diseminare și comunicare
Parteneri

Coordonator consorțiu internațional:

PharmacoIdea Ltd., Szeged, Hungary

Director proiect internațional: Tamas Letoha, MD, PhD

Coordonator consorțiu național:

SC HOFIGAL EXPORT – IMPORT SA

Director proiect național: Dr. Ing. Daniela Ionescu

Partener 1:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu


Partener 2:

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București,

Responsabil proiect: Conf. Dr. Alina Orțan


Mai multe detalii

Obiective generale

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabila, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afectiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Ideea principală a proiectului este de a prelucra subproduse vegetale bogate în compuși nutritivi și bioactivi în formulări care vor fi utilizate în industria farmaceutică cu următoarele avantaje: utilizarea extractelor obținute și a compușilor țintă pentru prevenirea / tratarea afectiunilor neurodegenerative legate de vârstă, precum boala Alzheimer; minimizarea cantității de deșeuri vegetale prin recuperarea compușilor țintă din subproduse; creșterea potențialului pieței farmaceutice și alimentare prin proiectarea de noi ingrediente funcționale; creșterea calității vieții.

Etapa I

Studiu complex de screening al deșeurilor de plante cu potențial de utilizare, după procesarea de bază. Optimizarea unei tehnologii inovatoare pentru obținerea compușilor polifenolici cu randament sporit din deșeurile vegetale (partea I).

Perioada de desfășurare: 28/12/2020 – 31/12/2021

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Screeningul fitochimic din materiile prime disponibile din deșeurile de plante;
 • Dezvoltarea metodelor cantitative de analiză a compușilor din deșeurile vegetale (evaluarea concentrațiilor compușilor țintă prin screening-ul probelor folosind tehnici analitice moderne);
 • Identificarea metodelor de extracție pentru a asigura concentrațiile necesare in extractele obtinute;
 • Activități de diseminare.
Etapa II

Optimizarea unei tehnologii inovatoare pentru obținerea compușilor țintă cu randament sporit din deșeurile vegetale, precum și a extractelor naturale (partea II).

Perioada de desfășurare 01/01/2022 – 31/12/2022

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Definitivarea solutiilor avansate  de obtinere a extractelor  din deșeurile vegetale;
 • Caracterizarea compusilor inainte/după separare și purificare;
 • Activități de diseminare.
Etapa III

Demonstrarea posibilității de aplicare a tehnologiei de obținere a compușilor fenolici la scară industrială.

Analiza SWOT a produselor cu valoare adaugata din sarjele pilot.

Dezvoltarea documentatiei tehnice pentru tehnologiile si produsele propuse.

Perioada de desfășurare: 01/01/2023 – 26/12/2023

Activități desfășurate de partenerul ICECHIM:

 • Caracterizarea fizico-chimică a șarjelor pilot pentru demonstrarea funcționalității tehnologiilor propuse;
 • Contribuții la elaborarea documentației aferente sarjei pilot;
 • Contributii la elaborarea cererii de brevet de inventie;
 • Diseminare și comunicare.
Rezultate estimate

Implementarea activităților proiectului comun va oferi soluții inovatoare, ajutând la prevenirea problemelor de sănătate, schimbarea obiceiurilor nutriționale și furnizarea de noi produse alimentare cu funcționalitate îmbogățită și valoare biologică crescuta.

Rezultate asteptate:

1. un prototip de pulberi terapeutice furnizate pentru a fi utilizate de IMM-ul din Ungaria.

2. mai multe produse terapeutice, realizate din aceste pulberi cu impact asupra sănătății

3. rezultatele proiectului vor fi făcute publice și vor constitui o premisă pentru noi idei, proiecte și sprijin pentru motivarea problemelor de sănătate publică.

4. deschiderea de noi rute comerciale între Ungaria și România.

Diseminare și comunicare