Abordare transdisciplinară pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în vederea recuperării de compuși țintă din fluxurile laterale agricole

E! 13365 – TARDIS

PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0226 (220/2020)

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare. Bio-deșeurile de la fluxurile laterale sau alte surse sunt sub-utilizate ca potențială resursă de compuși valoroși.

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabilă, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afecțiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Inițiativă internațională – EUREKA

Tip proiect: EUREKA Tradițional (Network)

Autoritate contractantă la nivel național: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 28/12/2020-25/12/2026

Buget: 493.200 lei

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Rezultate estimate
 • Diseminare și comunicare
Parteneri

Coordonator consorțiu internațional:

PharmacoIdea Ltd., Szeged, Hungary

Director proiect internațional: Tamas Letoha, MD, PhD

Coordonator consorțiu național:

SC HOFIGAL EXPORT – IMPORT SA

Director proiect național: Dr. Ing. Daniela Ionescu

Partener 1:

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM,

Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu


Partener 2:

Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București,

Responsabil proiect: Conf. Dr. Alina Orțan


Mai multe detalii

Obiective generale

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabila, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afectiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Ideea principală a proiectului este de a prelucra subproduse vegetale bogate în compuși nutritivi și bioactivi în formulări care vor fi utilizate în industria farmaceutică cu următoarele avantaje: utilizarea extractelor obținute și a compușilor țintă pentru prevenirea / tratarea afectiunilor neurodegenerative legate de vârstă, precum boala Alzheimer; minimizarea cantității de deșeuri vegetale prin recuperarea compușilor țintă din subproduse; creșterea potențialului pieței farmaceutice și alimentare prin proiectarea de noi ingrediente funcționale; creșterea calității vieții.

Etapa I

Studiu complex de screening al deșeurilor de plante cu potențial de utilizare, după procesarea de bază. Optimizarea unei tehnologii inovatoare pentru obținerea compușilor polifenolici cu randament sporit din deșeurile vegetale (partea I).

Perioada de desfășurare: 28/12/2020 – 31/12/2021

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Screeningul fitochimic din materiile prime disponibile din deșeurile de plante;
 • Dezvoltarea metodelor cantitative de analiză a compușilor din deșeurile vegetale (evaluarea concentrațiilor compușilor țintă prin screening-ul probelor folosind tehnici analitice moderne);
 • Identificarea metodelor de extracție pentru a asigura concentrațiile necesare in extractele obtinute;
 • Activități de diseminare.
Etapa II

Optimizarea unei tehnologii inovatoare pentru obținerea compușilor țintă cu randament sporit din deșeurile vegetale, precum și a extractelor naturale (partea II).

Perioada de desfășurare 01/01/2022 – 31/12/2022

Activități derulate de partenerul ICECHIM:

 • Definitivarea solutiilor avansate  de obtinere a extractelor  din deșeurile vegetale;
 • Caracterizarea compusilor inainte/după separare și purificare;
 • Activități de diseminare.
Etapa III

Demonstrarea posibilității de aplicare a tehnologiei de obținere a compușilor fenolici la scară industrială.

Analiza SWOT a produselor cu valoare adaugata din sarjele pilot.

Dezvoltarea documentatiei tehnice pentru tehnologiile si produsele propuse.

Perioada de desfășurare: 01/01/2023 – 26/12/2023

Activități desfășurate de partenerul ICECHIM:

 • Caracterizarea fizico-chimică a șarjelor pilot pentru demonstrarea funcționalității tehnologiilor propuse;
 • Contribuții la elaborarea documentației aferente sarjei pilot;
 • Contributii la elaborarea cererii de brevet de inventie;
 • Diseminare și comunicare.
Rezultate estimate

Implementarea activităților proiectului comun va oferi soluții inovatoare, ajutând la prevenirea problemelor de sănătate, schimbarea obiceiurilor nutriționale și furnizarea de noi produse alimentare cu funcționalitate îmbogățită și valoare biologică crescuta.

Rezultate asteptate:

1. un prototip de pulberi terapeutice furnizate pentru a fi utilizate de IMM-ul din Ungaria.

2. mai multe produse terapeutice, realizate din aceste pulberi cu impact asupra sănătății

3. rezultatele proiectului vor fi făcute publice și vor constitui o premisă pentru noi idei, proiecte și sprijin pentru motivarea problemelor de sănătate publică.

4. deschiderea de noi rute comerciale între Ungaria și România.

Diseminare și comunicare

Lucrări ISI

 1. Fierascu R.C.; Fierascu I.; Chican I.E. Natural Ingredients in Functional Coatings—Recent Advances and Future Challenges. Coatings 2021, 11, 429. https://doi.org10.3390/coatings/11040429
 2. Fierascu, I.C.; Fierascu, I.; Baroi, A.M.; Ungureanu, C.; Ortan, A.; Avramescu, S.M.; Somoghi, R.; Fierascu, R.C.; Dinu-Parvu, C.E. Phytosynthesis of Biological Active Silver Nanoparticles Using Echinacea purpurea L. Extracts. Materials 202215, 7327. https://doi.org/10.3390/ma15207327
 3. Baroi, A.M.; Popitiu, M.; Fierascu, I.; Sărdărescu, I.-D.; Fierascu, R.C. Grapevine Wastes: A Rich Source of Antioxidants and Other Biologically Active Compounds. Antioxidants 202211, 393. https://doi.org/10.3390/antiox11020393
 4. Fierascu, I.C.; Fierascu, I.; Baroi, A.M.; Ungureanu, C.; Spinu, S.; Avramescu, S.M.; Somoghi, R.; Fierascu, R.C.; Dinu-Parvu, C.E. Phytosynthesis of Silver Nanoparticles Using Leonurus cardiaca L. Extracts. Materials 202316, 3472. https://doi.org/10.3390/ma16093472
 5. Marchidan, I.G.; Ortan, A.; Marcu Spinu, S.; Avramescu, S.M.; Avram, I.; Fierascu, R.C.; Babeanu, N. Chemical Composition and Biological Properties of New Romanian Lavandula Species. Antioxidants 202312, 2127. https://doi.org/10.3390/antiox12122127

Participare la manifestări științifice

Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Toma Fistos, Roxana Ioana Brazdis, Raluca Somoghi, Lia-Mara Ditu, Irina Fierascu, Green synthesis of bimetallic nanostructures using vine shoots extracts – characterization and antimicrobial effects, Simpozionul Internațional “PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” – PRIOCHEM, Ediția a XVII-a, 27-29 Octombrie, 2021

Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Irina Fierascu, General applications of nanomaterials delivery systems based on bioactive compound related to human health International Congress of „Apollonia” University from Iași, Edition XXXI, 1-3 March, 2021, Iași, Romania

Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Lia-Mara Ditu, Raluca Somoghi, Irina Fierascu, Viticultural waste management for obtaining nanostructures with medical applications, International Scientific Conference, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 25-26 June 2021 – Best Poster Award

NeXT-Chem: Innovative cross-sectoral technologies, IVth Edition, INCDCP-ICECHIM, Bucharest – ROMANIA May 19-20, 2022, Phytosynthesis of mono and bimetallic nanostructures using vine shoots extracts -characterization and amtimicrobial effect – Anda Maria BAROI, Radu Claudiu FIERĂSCU, Toma FISTOȘ, Roxana Ioana BRAZDIȘ, Lia-Mara DITU, Raluca ȘOMOGHI, Irina FIERASCU

The International Symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”PRIOCHEM – XVIII-th Edition. October 26-28, 2022, DEVELOPMENT OF PHYTOSYNTHESIZED NANOPARTICLES WITH ENHANCED BIOLOGICAL PROPERTIES, Ioana Cătălina FIERĂSCU, Irina FIERĂSCU, Anda Maria BAROI, Camelia UNGUREANU, Alina ORȚAN, Simona SPINU, Sorin Marius AVRAMESCU, Raluca ȘOMOGHI, Radu Claudiu FIERĂSCU, Valetina ANUTA, Cristina Elena DINU-PÂRVU

Virtual International Scientific Conference on “Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering” NanoBioMat 2023 – Summer Edition, 28-30 June 2023, Development of Natural Extracts by Valorizing Agrotechnical Waste from Vineyards. Daniela-I. Sărdărescu, Radu C. Fierăscu, Diana E. Vizitiu, Anda M. Baroi, Alin Din, Irina Fierăscu, Cătălina I. Guță, Elena C. Buciumeanu

Capitalization of vegetal wastes for industrial application: a method for reducing the associated pollution and for increasing the quality of life, Radu Claudiu Fierascu, Anda Maria Baroi, Roxana Ioana Matei (Brazdis), Toma Fistos, Irina Fierascu, Alina Ortan, Simona Spinu, Daniela Ionescu, “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM XIXth Edition, 11-13 Octombrei 2023, Bucuresti

Participare la saloane de Inventică și Inovații

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Alina Ortan, Daniela Ionescu, Transdisciplinary approach for development of technological solutions for target compounds recovery from agro side-streams – E!13365/ TARDIS, EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation. 13th edition of EUROINVENT, 20-22 May 2021. Gold Medal

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Alina Ortan, Daniela Ionescu, Transdisciplinary approach for development of technological solutions for target compounds recovery from agro side-streams – E!13365/ TARDIS, The International Exhibition of Research, Innovations and Inventions PRO INVENT, 20-22 October 2021. Excellence Diploma

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Alina Ortan, Daniela Ionescu, Transdisciplinary approach for development of technological solutions for target compounds recovery from agro side-streams – E!13365/ TARDIS, The International Exhibition of Inventions and Innovations “TRAIAN VUIA – 2021”, 12-14 October 2021. Gold Medal

Radu Claudiu Fierascu, Irina Fierascu, Alina Ortan, Daniela Ionescu, Transdisciplinary approach for development of technological solutions for target compounds recovery from agro side-streams – E!13365/ TARDIS, Kaohsiung

International Invention & Design EXPOTaiwan – 2-6 decembrie 2021Gold Medal

Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos, EUROINVENT European Exhibition Of Creativity And Innovation Iași, 2022

IDEA (IDEA, Novelty, Invention and craft) International Exhibition, Abony, Hungary, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

International Invention Innovation Competition in Canada – ICAN, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

International Exhibition of Inventions – INVENTICA Iași, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

PRO INVENT 2022 The 20th edition of the International Exhibition of Research, Innovations and Inventions, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Ortan, Simona Spinu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos