Optimizarea potențialului biotehnologic al Trichodermei pentru biorafinare si biostimulanți pentru plante prin dezvoltare și biosinteză controlată (TOTAL)

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2780

Coordonator proiect – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

Director de proiect: Dr. Chim. Diana CONSTANTINESCU-ARUXANDEI

 Perioada de implementare: 2021 – 2023

Fonduri totale: 1.198.032 RON

Fonduri de la bugetul de stat: 1.198.032 RON

Obiectivul general al proiectului TOTAL este investigarea și integrarea modulării abiotice și a controlului epigenetic ale tulpinilor de Trichoderma în contextul interacțiilor Trichoderma cu biomasa și materia vie pentru o exploatare mai bună a potențialului biotehnologic al Trichodermei.

Obiectivele specifice sunt: (i) Stabilirea și optimizarea efectelor combinate ale luminii și nutrienților asupra expresiei proteinelor care acționează asupra peretelui celular și asupra sporulării tulpinilor de Trichoderma; (ii) Optimizarea deconstrucției peretului celular al biomasei de proteinele secretate de Trichoderma; (iii) Sinergizarea efectelor de biostimulanți pentru plante a clamidosporilor de Trichoderma.

Etapele proiectului:

ETAPA 1 (2021). Elaborarea și testarea modelelor experimentale (ME) de amplificare a potențialului tulpinilor de Trichoderma ca biostimulant pentru plante și în biorafinare

ETAPA 2 (2022). Realizarea și optimizarea modelelor experimentale (ME) de amplificare a potențialului tulpinilor de Trichoderma ca biostimulant pentru plante și în biorafinare

ETAPA 3 (2023). Demonstrarea funcționalității modelelor experimentale (ME) de amplificare a potențialului tulpinilor de Trichoderma ca biostimulant pentru plante și în biorafinare

ETAPA 1 / 2021

Obiective Etapa 1: elaborarea și testarea modelelor experimentale (ME).

Activitățile corespunzătoare obiectivelor etapei 1 sunt următoarele:

A1.1 Elaborarea și testarea ME de determinare a efectelor luminii și nutrienților asupra formării clamidosporilor și activității enzimatice

A1.2 Elaborarea și testarea ME de deconstrucție a biomasei de către enzimele produse de Trichoderma

A1.3 Elaborarea și testarea ME de formulare sinergică a clamidosporilor de Trichoderma pentru efecte optime de biostimulanți microbieni

A1.4 Comunicare, diseminare și management

Rezultate etapa 1

Au fost elaborate și testate 3 ME pentru cele 3 pachete de lucru, respectiv, fiecare incluzând o serie de protocoale,  biotehnologii și produse elaborate și testate. Au fost îndepliniți toți indicatorii estimați în faza de concepere a proiectului. Rezultatele au fost diseminate prin participarea cu o comunicare științifică la conferința internațională PRIOCHEM, Ediția XVII/10.2021, București – rezumat publicat în Chemistry Proceedings, MDPI și o lucrare științifică trimisă spre publicare la revista Journal of Fungi, MDPI. Proiectul este în stadiul în care ME elaborate pot fi realizate și optimizate, aceste activități reprezentând obiectivele etapei 2 / 2022.

ETAPA 2 / 2022

Obiective Etapa 2: realizarea și optimizarea modelelor experimentale (ME).

Activitățile corespunzătoare obiectivelor etapei 2 sunt următoarele:

A2.1 Realizarea și optimizarea ME pentru biotehnologie de obținere a producției

maxime de clamidospori și activitate enzimatică în Trichoderma

A2.2 Realizarea și optimizarea ME de deconstrucție a biomasei de către enzimele produse de Trichoderma

A2.3 Realizarea și optimizarea ME de formulare sinergică a clamidosporilor de Trichoderma pentru efecte optime de biostimulanți microbieni

A2.4 Comunicare, diseminare și management (corespunzător WP4, T4.1-T4.4; WP5, T5.2)

Rezultate etapa 2

Au fost realizate și optimizate 3 ME și protocoale pentru cele 3 pachete de lucru din planul de realizare, pornind de la obținerea și izolarea de tulpini de Trichoderma, identificarea noilor izolate, iradierea tulpinilor cu diferite surse de lumină, formarea de nanoparticule de seleniu, cuantificarea exprimării unor gene prin tehnica RT-qPCR, optimizarea producerii de enzime și clamidospori, optimizarea degradării biomasei, formularea biostimulanților microbieni pentru aplicare foliară și radiculară, bioteste pe plante model. Rezultatele obținute sunt complexe, depinzând de tulpina de Trichoderma testată, de substrat și de timpul de incubare. Indicatorii asumați, inclusiv site web actualizat, 2 articole trimise spre publicare și o participare la conferință internațională au fost realizați.