Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

BIOTEHNOLOGII, BIORESURSE ȘI BIOPRODUSE PENTRU BIOECONOMIE

Domeniul Bioeconomiei are ca obiectiv dezvoltarea de noi bio(nano)tehnologii și bio(nano)produse pentru valorificarea bioresurselor și intensificarea durabilă a producerii acestora

MATERIALE ȘI NANOMATERIALE POLIMERICE INTELIGENTE

Cercetări aplicative și fundamentale pentru obținerea de produse competitive la nivel UE și care contribuie la creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației

TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE

Fundamentarea si dezvoltarea de tehnologii noi si emergente, rezultate din colaborări multidisciplinare, având ca țintă transformarea rezultatelor de ultimă generație ale cercetării științifice în avantaje economice competitive la nivel global

thin

Despre noi


Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, înființat prin Hotărârea de Guvern nr.293/04.03.2004, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 202, sectorul 6, are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltare tehnologica în domeniul industriei chimice și petrochimice.


Activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul Planului Național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, Planurilor sectoriale și a Programului Nucleu, în cadrul Programelor internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare și a altor activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pot fi rezumate astfel:

Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse și tehnologii în domeniile:

 • Valorificarea bioresurselor;
 • Nanoștiințe și nanomateriale;
 • Protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor;
 • Creșterea competitivității produselor industriale;
 • Retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești;
 • Recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor.

Cercetări fundamentale de bază și orientate:

 • Realizate în scopul aprofundării și creșterii nivelului cunoștințelor în domeniile: mecanisme de reacție, cinetica chimică, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operații unitare, sonochimie.

Cercetări analitice și activități conexe desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator și, după caz, cu autorizare din partea instituțiilor abilitate:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării proprii, consultanță, marketing și servicii în domeniul de profil;
 • Servicii de analize, teste și încercări în cadrul laboratoarelor acreditate conform ISO 17025;
 • Elaborarea de strategii, studii de diagnoză și prognoză;
 • Elaborarea de norme și standarde aliniate la sistemul de calitate internațional;
 • Acordarea de asistență tehnică și expertize tehnice de specialitate;
 • Dezvoltarea sistemului informațional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de date și imagini, a modelarii și simulării proceselor chimice și petrochimice;
 • Formarea și specializarea profesională, de nivel mediu.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București este în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform HG 371/2021.

Organizare

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București reprezintă una dintre entitățile majore ale cercetării din România, având preocupări în toate domeniile chimiei.

Istoric

În anul 1948, la inițiativa cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Chimie Organică (Școala Politehnică București), departament condus de către Prof. Costin D. Nenițescu, au fost înființate Întreprinderile chimice pentru cercetare, proiectare și producție semi-industrială (ICEPS) pe platforma Dudești din București.

Manifestări Științifice

Viziunea noastră include modelarea și echiparea comunităților C&D&I durabile prin evenimente de dialog social și evenimente acreditate open science care celebrează oportunitățile de promovare a cooperării regionale între oameni de știință, instituții de cercetare, factori de decizie naționali și mediul de afaceri local.

Centrul de Transfer Tehnologic

Centrul de Transfer Tehnologic ICECHIM (CTT) este puntea de legătură dintre echipele de cercetare și întreprinderile care doresc să aplice rezultatele cercetării.

Servicii


Legături utile


Fii pregătit pentru situații de urgență – fiipregatit.ro