Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

BIOHORTINOV – Proiect component 3

6PCCDI/2018 – PC3

Scopul proiectului

În ultimele decenii, în domeniul științific al nanotehnologiei s-a manifestat un interes ridicat pentru obținerea și caracterizarea arhitecturilor nanometrice obtinute prin metodele „chimiei verzi”, în scopul de a reduce sau elimina utilizarea și generarea de substanțe periculoase pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Au fost dezvoltate și sintetizate nanoparticule cu diferite compoziții, forme, mărimi și polidispersie controlată. Indiferent de tehnicile de obținere a nanoparticulelor, se folosesc substanțe toxice, solvenți organici sau agenți reducători toxici. Ca o alternativă, fitosinteza de nanomateriale este eco-friendly, usor de ridicat la scară și mai puțin costisitoare. Din această perspectivă, proiectul propune o abordare absolut inovatoare și originală pentru obținerea de extracte și arhitecturi nanometrice fitosintetizate (nanoparticule mono si bimetalice) cu aplicații practice într-un domeniu de importanță deosebită la nivel național: combaterea principalelor boli micotice care afectează cultura viței-de-vie și cultura mărului (două dintre culturile naționale de importanță deosebită).

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-30/06/2021

Buget total: 1.291.000 lei

Buget partener ICECHIM: 443.000 lei

Director proiect component: Dr. Chim. Radu Claudiu Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Obiective specifice
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Etapa IV
 • Brevete de invenție
Obiectiv general


Proiectul propune o abordare originală pentru obținerea de extracte și arhitecturi nanometrice fitosintetizate cu aplicații practice în combaterea principalelor boli micotice care afectează cultura viței-de-vie și cultura mărului.

Elemente de originalitate:

 • utilizarea de plante alternative, aparținând florei spontane (pteridofite);
 • utilizarea de nanomateriale fitosintetizate pentru combatarea afecțiunilor micotice ale culturilor țintă (la nivelul culturilor reale);
Obiective specifice


 • obținerea și caracterizarea extractelor naturale obținute din flora spontană (pteridofite);
 • fitosinteza și caracterizarea nanoparticulelor metalice;
 • studiul acțiunii sinergice a soluțiilor propuse, atât la nivel in vitro cât și asupra culturilor țintă;
 • diseminarea rezultatelor și protejarea drepturilor legate de proprietatea intelectuală
Etapa I

Dezvoltarea de strategii și protocoale moderne pentru obținerea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate în vederea aplicațiilor țintă.

Activități ICECHIM:

 • Selectarea celor mai promițătoare materiale vegetale, pentru obținerea de extracte bio-active și pentru fitosinteza de nanostructuri bio-active;
 • Dezvoltarea de protocoale de laborator pentru obținerea și caracterizarea analitică a extractelor naturale și amestecurilor nanostructurate;
Etapa II

Obținerea și caracterizarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate; evaluarea efectului la nivel de laborator.

Activități partener ICECHIM:

 • Optimizarea metodelor de extracție în vederea obținerii de randamente superioare de extracție; Obținerea amestecurilor nanostructurate
 • Caracterizarea amestecurilor nanostructurate prin metode fizico-chimice (spectroscopice, microscopice, metode bazate pe interacția radiațiilor ionizante cu materia);
Etapa III

Experimentarea la scară marită a soluțiilor propuse.

Activități partener ICECHIM:

 • Ridicarea la scară a modelului propus pentru obținerea de extracte naturale active.
 • Experimentarea modelului propus în Etapa II. Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate în spații protejate și depozit. Extinderea lor în livadă;
 • Experimentarea modelului propus în Etapa II. Verificarea eficacității extractelor vegetale și amestecurilor nanostructurate în spații protejate. Extinderea lor în plantația de viță-de-vie.
Etapa IV

Elaborarea secvențelor tehnologice pentru soluțiile propuse.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la elaborarea secvențelor tehnologice și a documentației tehnice privind combaterea cu extracte vegetale și amestecuri nanostructurate a principalelor boli micotice care afectează cultura mărului și a viței de vie, pre- și post-recoltă.
Brevete de invenție
 • Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Toma Fistoș, Cristina Liliana Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu, Oana Alexandra Drăghiceanu, Alina Păunescu, Compoziție ecologică antifungică de combatere a tulpinilor fitopatogene care afectează vița-de-vie și metodă de obținere a acesteia, Cerere de brevet de invenție A00158/2019;
 • Cristina Liliana Soare, Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Camelia Ungureanu, Mirela Florina Călinescu, Mihaela Dobrescu, Anca Nicoleta Șuțan, Soluție ecologică antifungică pentru combaterea tulpinilor fitopatogene care afectează culturile de măr și metodă de obținere a acesteia, Cerere de brevet de invenție A00159/2019;
 • Irina Fierăscu, Radu Claudiu Fierăscu, Toma Fistoș, Cristina Liliana Soare, Camelia Ungureanu, Diana Vizitiu, Compoziție naturala fungicida pentru combaterea manei vitei de vie si metoda de obținere a acesteia, Cerere de brevet de invenție A00073/2020;