Creșterea capacității instituționale de cercetare bioeconomică pentru exploatarea inovatoare a resurselor vegetale autohtone, în vederea obținerii de produse horticole cu valoare adăugată ridicată

BIOHORTINOV

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332

(6PCCDI/2018)

Proiect complex realizat în consorţiu CDI destinat îmbunătățirii performanței instituționale a organizațiilor partenere în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Scopul proiectului

 • îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea produselor rezultate din culturile pomicole și viticole, prin produsele nutraceutice standardizate obținute;
 • îmbunătățirea calității mediului prin soluțiile alternative oferite pentru combaterea bolilor la măr și vița-de-vie (prin evitarea pesticidelor);
 • dezvoltarea unor tehnologii de cultură moderne bazate pe cuantificarea multisenzorială a stresului hidric şi biocenotic din pomicultură şi viticultură prin fitomonitorizare şi avertizare timpurie în condiţiile schimbărilor climatice,
 • impact social produs prin noile locuri de muncă generate (1 post nou creat în cadrul INCDCP-ICECHIM).

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-30/06/2021

Buget total: 5.270.501 lei

Buget partener ICECHIM: 582.747 lei

Responsabil proiect complex: Dr. Chim. Irina Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiective generale
 • Proiect component 3
 • Proiect component 4
 • Diseminarea rezultatelor
Obiective generale

Obiectivele proiectului urmăresc dezvoltarea capacității proprii a organizațiilor publice de cercetare implicate, astfel încât la finalizare să fie atinși următorii indicatori de rezultat:

1) încadrarea de personal nou în cercetare;

2) formarea tinerilor angajaţi, dar și a celor deja angajaţi prin stagii de pregătire iniţială în cercetare, respectiv stagii de specializare oferite de fiecare dintre parteneri în domeniul său de competență (utilizând logistica centrelor CDI cu posibilități de relansare;

3) produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite realizate;

4) structurarea ofertei de servicii de cercetare și tehnologice și prezentarea lor în platforma www.erris.gov.ro;

5) consolidarea capacității instituțiilor partenere cu posibilități de relansare prin: stagii de pregătire (cercetare)/fomare și vizite de lucru (scurtă durată);

6) servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă;

7) program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener.

Proiect component 3

Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenotic în culturile horticole

Mai multe detalii

Proiect component 4

Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură

Mai multe detalii

Diseminarea rezultatelor

Contribuția partenerului ICECHIM la activitatea de diseminare a rezultatelor, la nivelul proiectului complex, s-a materializat prin:

Publicarea de articole în reviste științifice:

 • Molecules;
 • Caryologia;
 • Journal of Materials Science;
 • Revista de Chimie;
 • Coatings;
 • Journal of Cluster Science;
 • Materials

Participarea la manifestări științiice de profil:

 • 25th Congress of The Society of Chemist and Technologists of Macedonia, 2018;
 • International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, 2018;
 • 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science 2018;
 • The 9th edition of the International Conference “Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies”, ATOM-N 2018;
 • International Symposium of Chemical Engineering and Materials SICHEM 2018;
 • 30th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 10th International Congress on Biodiversity, ISCNP30 & ICOB10 2018;
 • 14th International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development – PRIOCHEM XIV 2018;
 • 11th International Conference On Materials Science & Engineering, Bramat 2019
 • 4th International Conference on Natural Products Utilization From Plants to Pharmacy Shelf, 2019;
 • 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, ICOSECS 2019;
 • 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2019;
 • Priorities of Chemistry for a Sustainable Development”, PRIOCHEM XV 2019;
 • Balkan Symposium on Fruit Growing, 2019;
 • International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, 2019;
 • International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, 2020;

Participarea la saloane și târguri de inventică:

 • EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation 2018;
 • Salonul Internațional de Invenții si Inovații „Traian Vuia” 2018;
 • The International Exhibition of Inventics INVENTICA 2018;
 • The International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019;
 • EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation 2019;
 • EIS Infoinvent 2019, Chișinău
 • The International Exhibition of Inventics INVENTICA 2020;
 • EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation 2020;

Cărți publicate:

 • Application of natural products for the preservation of cultural heritage artifacts. General considerations and short literature survey, Fierscu Irina, Fierascu Radu Claudiu, Gaiana book&art studio, ISBN 978-619-7354-75-1

Organizare workshop-uri:

 • Innovative Valorization of Autochthonous Vegetal Resources, 2018;
 • Use of Vegetal Resources and Nanotechnology for Improving Horticultural Products -BIOHORTINOV (Year 2), 2019;