Tehnologii inovatoare de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură

BIOHORTINOV – Proiect component 4

6PCCDI/2018 – PC4

Scopul proiectului

Obiectivul principal al proiectului este valorificarea potențialului bioactiv al resurselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură. Atât fructele proaspete (în special fructele arbuștilor) cât și deșeurile vegetale rezultate după procesarea primară (ex. deșeurile vegetale rezultate prin stoarcerea strugurilor), au un conținut bogat de produși secundari bioactivi, slab valorificați în industria românească. În cadrul proiectului ne propunem elaborarea unor tehnologii de procesare avansată a produselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură, până la TRL 5.

Autoritate contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Perioada de implementare: 01/03/2018-30/06/2021

Buget total: 1.348.501 lei

Buget partener ICECHIM: 139.747 lei

Responsabil proiect: Dr. Chim. Irina Fierăscu

Mai multe detalii

 • Parteneri
 • Obiectiv general
 • Etapa I
 • Etapa II
 • Etapa III
 • Etapa IV
Obiectiv general

Elaborarea şi validarea în condiţii de laborator a ansamblului unei tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată

Etapa I

Studiu privind realizarea unor procedee de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură, pentru obţinerea unor produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la formularea unei metodologii de caracterizare fizico-chimică a compuşilor bioactivi cu potenţial nutraceutic rezultaţi din etapele de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură în vederea validării tehnologiilor.
Etapa II

Studii analitice şi experimentale la scară de laborator, pentru validarea predicţiilor teoretice pentru componente separate ale tehnologiei de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la validarea componentelor individuale ale tehnologiei de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură prin caracterizări fizico-chimice.
Etapa III

Elaborarea şi validarea în condiţii de laborator a ansamblului unei tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură şi viticultură,

pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la integrarea componentelor tehnologiei de procesare primară existente cu componentele tehnologiei de procesare avansată pentru a stabili funcţionalitatea ansamblului.
 • Contribuții la validarea modelelor de laborator a produselor nutraceutice obţinute.
Etapa IV

Elaborarea documentațiilor tehnice pentru tehnologii de procesare avansată a resurselor vegetale provenite din pomicultură și viticultură, pentru obţinerea de produse nutraceutice cu valoare adăugată ridicată.

Activități partener ICECHIM:

 • Contribuții la elaborarea documentației tehnice pentru tehnologiile de procesare.