Modele pentru economia circulară regională și cele mai bune tehnologii disponibile pentru fluxuri organice – BIOREGIO

 • Despre
 • Rezumat
 • Obiective
 • Etape
 • Rezultate
 • Noutăți
 • Contact
Despre

Sursa de finanțare: FEDR Uniunea Europeană 85%/ Bugetul de Stat al României cofinanțare pentru partenerul român 13%

Programul de finanțare: Interreg Europe

Contract: PGI01963/ 2016

Durata proiectului: 01.01.2017-31.12.2022

Buget: 1.818.466,00 €

Parteneri:

 • Universitatea de Științe Aplicate LAB (până la 31.12.2019 Universitatea de Științe Aplicate din Lahti) (Finlanda) – Coordonator
 • Consiliul Regional Paijat-Hame (Finlanda)
 • Ministerul Regional al Mediului (Spania)
 • Universitatea pentru Agricultură din Slovacia (Slovacia)
 • Universitatea Aristotle Thessaloniki (Grecia)
 • Regiunea Centru Macedonia (Grecia)
 • INCDCP ICECHIM, Filiala Călărași (România)
 • Asociatia Camerelor pentru Agricultură din zona Atlantică (Franța)Rezumat

BIOREGIO va îmbunătăți cunoștințele cu privire la economia circulară pentru fluxuri organice și va urmări creșterea gradului de reciclare a acestor materiale. Se va realiza un transfer de cunoaștere cu privire la cele mai bune tehnologii disponibile în domeniul biorafinăriilor, biogazului etc. și vor fi împărtășite modele de cooperare regională, cum ar fi ecosisteme, rețele de cooperare și programe administrative. Proiectul va facilita schimbul de experiență și va promova posibilitățile de închidere a circuitelor de materiale biologice, de exemplu prin producerea de fertilizanți și biocombustibili, pentru a evita generarea de deșeuri.

Datorită proiectului BIOREGIO, regiunile vor fi mai bine pregătite să elaboreze noi politici și să aplice noi tehnologii și modele de cooperare astfel încât bioeconomia să devină circulară.

Obiective

Îmbunătățirea politicilor regionale prin creșterea focalizării asupra economiei circulare pentru fluxuri organice (de ex. resturi alimentare/ biologice, nămol de la stațiile de epurare municipale și industriale, resturi vegetale din agricultură), care pot fi valorificate prin tehnologii similare.

Creșterea gradului de cunoaștere în ceea ce privește politicile și tehnologiile fluxurilor organice și ridicarea nivelului scăzut de reciclare al acestor materiale, în conformitate cu obiectivele Pachetului pentru Economia Circulară al UE.

Schimb de experiență în domeniul celor mai bune tehnologii disponibile, cum ar fi biorafinării, biogaz, și modele operaționale relevante, de ex. ecosisteme, rețele și cooperare administrativă.

Etape

Etapa 1: 01.01.2017-31.12.2019

Etapa 2: 01.01.2020-31.12.2021

Activități suplimentare: 01.09.2021-31.12.2022

Elaborarea în comun a politicilor

Descrierea fluxurilor organice existente la nivel regional

Definirea celor mai bune practici disponibile

Discuții, mese rotunde, ateliere, seminarii și vizite pe teren

Rezultate
 • Regiunile partenere vor fi mai bine pregătite pentru a elabora noi politici și a implementa noi tehnologii și modele pentru a avansa înspre economia circular a fluxurilor organice
 • Inovații legate de economisirea resurselor & dezvoltarea pe principii ecologice
 • Proiectul va aprofunda și dezvolta cooperarea regională, contribuind în același timp la conștientizarea publică

Planul de acțiune al proiectului BIOREGIO (16.01.2020)

Planul de acțiune în limba română

BIOREGIO Action Plan in English

Noutăți

10.10.2022

A fost publicat ultimul Newsletter al proiectului BIOREGIO. Acesta conține detalii despre vizitele realizate în cadrul ultimului eveniment inter-regional din Nantes, noi bune practici identificate în cadrul proiectului, situația politicilor legate de bioeconomia circulară la nivel regional, rezultatele activităților de comunicare și diseminare, alte știri etc. Proiectul se încheie oficial la data de 31.12.2022.


29-30.03.2022

INCDCP ICECHIM Filiala Călărași a participat la ultimul eveniment inter-regional organizat în cadrul proiectului la Nantes, în Franța. Au fost prezentate bune practici regionale și instrumente de sprijin pentru bioeconomia circulară și depășirea crizei COVID-19, și s-au realizat vizite în teren la centre de compostare și reciclare, precum și la unități de cercetare pentru valorificarea sub-produselor din sectorul agro-alimentar.


24.02.2022

În data de 24.02.2022, INCDCP ICECHIM Filiala Călărași a organizat întâlnirea cu factorii implicați în cadrul proiectului BIOREGIO. La întâlnire au participat reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Ministerului Mediului, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti etc. Au fost prezentate bune practici de sprijinire a IMM-urilor în contextul crizei COVID-19 din țările partenere și au avut loc discuții cu privire la noile oportunități de finanțare. Prezentarea se poate accesa la link-ul de mai jos:

Prezentare BIOREGIO 24.02.2022


25.01.2022

INCDCP ICECHIM Filiala Călărași a participat la Worshop-ul online cu tema ”Promovarea bioeconomiei circulare împreună cu IMM-urile pentru a depăși criza COVID”


Au fost prezenți peste 40 de participanți din cele șase țări partenere.

Mai multe detalii despre eveniment se găsesc la adresa: https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/4996/bioregio-online-workshop/


25.02.2020

Participarea INCDCP ICECHIM Filiala Călărași la evenimentul inter-regional organizat în cadrul proiectului SinCE AFC la Bologna, Iltalia


12.12.2019

INCDCP ICECHIM Filiala Călărași la al șaselea eveniment inter-regional organizat în cadrul proiectului BIOREGIO la Nantes, Franța


10.12.2019

Al șaselea Newsletter al proiectului BIOREGIO


14.10.2019

Al doilea Policy Brief al proiectului BIOREGIO


02.10.2019

Comunicat de presă INCDCP-ICECHIM Filiala Călărași la a cea de-a șasea întâlnire regională cu factorii implicați în proiectul BIOREGIO

19.06.2019

Al cincilea Newsletter al proiectului BIOREGIO


10.12.2018

Al patrulea Newsletter al proiectului BIOREGIO


09.10.2018

Comunicat de presă după organizarea celui de-al patrulea eveniment inter-regional BIOREGIO în România

25.09.2018

Primul Policy Brief al proiectului BIOREGIO


31.08.2018

Comunicat de presă privind organizarea celui de-al patrulea eveniment inter-regional BIOREGIO în România


25.06.2018

Al treilea Newsletter al proiectului BIOREGIO


21.05.2018

INCDCP-ICECHIM Călărași la a treia întălnire inter-regională BIOREGIO, organizată la Salonic, Grecia


04.12.2017

ICECHIM-Filiala Călăraşi la al doilea eveniment interrergional BIOREGIO, Puertollano, Spania


19.12.2017

Al doilea Newsletter al proiectului BIOREGIO


28.06.2017

Primul Newsletter al Proiectului Bioregio


25.06.2017

Centrul de gestionare a deșeurilor Kujala, Finlanda


28.04.2017

Participarea INCDCP ICECHIM Filiala Călărași la primul eveniment inter-regional BIOREGIO organizat in Lahti, Finlanda


15.03.2017

Comunicat de presă cu privire la începerea proiectului.

Contact

Responsabil proiect INCDCP ICECHIM Filiala Călărași:

Dr.chim. Rodica Mihaela Frîncu

Email:

Telefon: +40724.420.257

Pentru mai multe informatii, va rugam, accesati: https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Abonare newsletter: http://interregeurope.us16.list-manage.com/subscribe?u=4db1175e8f9cb4ad70d8ef851&id=286b1d2074