Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

PRIOCHEM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

este gazda

Simpozionului Internațional

“PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

împreună cu

Sponsor Sustenabilitate

Sponsor Sustenabilitate

 • Introducere
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XIX

În perioada 11-13 Octombrie 2023, Comitetul Științific și Comitetul de Organizare al celei de-a nouăsprezecea ediții a Simpozionului Internațional “Prioritățile Chimiei pentru o dezvoltare Durabilă” PRIOCHEM vă invită să participați la prezentarea de soluții inovatoare și în tendințe pentru dezvoltarea durabilă în ceea ce privește bioeconomia, materialele inteligente, reciclarea și circularitatea și, nu în ultimul rând, protecția mediului – domenii care depind în mare măsură de contribuțiile cercetării-dezvoltării în domeniul chimiei și al științelor inginerești.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de șapte decenii activități de cercetare de o înaltă ținută academică în domeniile chimie și inginerie chimică.

Simpozionul se axează pe domeniile de cercetare ale institutului coroborate cu noile orientări privind activitatea de CDI la nivel național și european, cuprinse în Programul “Orizont Europa” și este organizat cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1. Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural

1 – MTCH

2. Bioresurse, biotehnologii și biorafinare

2 – BBB

În parteneriat cu Societatea de Chimie din România

Desfășurare

Invitați

 • Assoc. Prof. Dr. Michal CEGLOWSKI Universitatea “Adam Mickiewicz”, Poznań, POLONIA
 • Assoc. Prof. Dr. Ana Margarida da Cruz LEDO – Universitatea din Coimbra, PORTUGALIA
 • Prof. Dr. Rafael LUQUE ALVAREZ de SOTOMAYOR Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA, București, ROMÂNIA 
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN Université de Toulon, FRANȚA
 • Prof. Dr. Habil. Elwira Zofia SIENIAWSKA Medical University of Lublin, Lublin, POLONIA
 • Assoc. Prof. Dr. Saniye SÖYLEMEZ Universitatea “Necmettin Erbakan”, Konya, TURCIA
 • Prof. Dr. Suna TİMUR – Universitatea Ege, Facultatea de de Știință, Departamentul de Biochemie, Izmir, TURCIA
 • Assoc. Prof. Dr. Boyko TSYNTSARSKIInstitutul de Chimie Organică cu Centru de Fitochimie al Academiei de Științe a Bulgariei, BULGARIA
 • Assoc. Prof. Dr. Habil Artur J.M. VALENTE – Universitatea din Coimbra, Departmentul de Chimie, PORTUGALIA
 • Assoc. Prof. Dr. Federica VALENTINI – Universitatea “Tor Vergata”, Roma, ITALIA

Programul Științific

Va cuprinde:

 • Conferințe plenare;
 • Comunicări orale;
 • Sesiuni de postere;
 • Mese rotunde;
 • Workshop-uri (Evenimente satelit);
 • Expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare(comunicare orală sau poster).

Comunicările Orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze în 10-12 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Posterele

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) vor prezentate electronic, conform programului (3 minute).

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și tineri cercetători (cu maximum 8 ani vechime ȋn cercetare).
 • Conferințele plenare vor fi prezentate de personalități ale chimiei și ingineriei chimice din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Programul

TABLOUL PREZENTĂRILOR este disponibil mai jos. Pentru asistență specifică, vă rugăm să ne scrieti la priochem@icechim.ro

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XIX se fac online pe icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro selectând în Talonul de participare secțiunea vizată. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Iar dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare se va plăti în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001 deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația “Taxă participare Simpozion PRIOCHEM-XIX-Standard/Student-Prenume_Nume Participant”.

Taxa de participare / lucrare
Până la  ̶1̶8̶ ̶A̶U̶G̶U̶S̶T̶  15 SEPTEMBRIE
15 SEPTEMBRIE – 6 OCTOMBRIE

Standard

600 lei

800 lei

Student

300 lei

400 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor extinse în Chemistry Proceedings (MDPI), materialele simpozionului și diploma de participare.

Termene limită

 • 15 Septembrie 1 octombrie– trimiterea talonului de înscriere și a Rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor se vor transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data de primire a Rezumatului.
Talon de participare

Ne pare rău, însă termenul de înscriere a trecut. Ne vedem anul viitor!

Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică)

      

 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Președinte Comitet Științific – INCDCP-ICECHIM București
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Constantin APETREI – Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luc AVEROUS – Universitatea din Strasbourg, FRANȚA
 • Prof. Dr. Rabah BOUKHERROUB – Université de Lille, FRANȚA
 • Prof. Dr. Hugues BRISSET – Université de Toulon, FRANȚA
 • Assoc. Prof. Dr. Michal CEGLOWSKI – Universitatea “Adam Mickiewicz”, Poznań, POLONIA
 • Prof. Dr. Gregorio CRINI – Université de Bourgogne – Franche Comte, FRANȚA
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Biochim. Mihaela DONI – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luisa DURAES – Universitatea din Coimbra, PORTUGALIA
 • Dr. Ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea POLITEHNICA București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Adriana FRONE – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Milen I. GEORGIEV – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BULGARIA
 • Prof. Dr. Andrew HALL – Medway School of Pharmacy, Chatham, Anglia, MAREA BRITANIE
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Tanța- Verona IORDACHE – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Dr. Ana Margarida da Cruz LEDO – Universidade de Coimbra, PORTUGALIA
 • Prof. Dr. Habil. Anna MALM – Medical University of Lublin, Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Ioan-Cezar MARCU – Universitatea din București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN – Université de Toulon, FRANȚA
 • Prof. Dr. Leslie PETRIK – University of Western Cape, REPUBLICA SUD AFRICANĂ
 • Prof. Dr. Roberto PETRUCCI – Universitatea din Perugia, Perugia, ITALIA
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Valentin RĂDIȚOIU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Dr. Anca Daniela RAICIU – Președinte Patronat “Planta Romanica”/ Facultatea de Farmacie – Universitatea “Titu Maiorescu”, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Andrei SÂRBU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Dr. Saniye SÖYLEMEZ – Universitatea “Necmettin Erbakan”, Konya, TURKEY
 • Prof. Dr. Habil. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea POLITEHNICA, București, ROMÂNIA
 • Assoc. Prof. Dr. Suna TİMUR – Ege University, Departament of Biochemistry, Izmir, TURCIA
 • Prof. Dr. Boyko TSYNTSARSKI – Institutul de Chimie Organică al Academiei de Științe din BULGARIA
 • Prof. Dr. Artur J.M. VALENTE – Universitatea din Coimbra, PORTUGALIA
 • Assoc. Prof. Dr. Federica VALENTINI – Universitatea “Tor Vergata”, Roma, ITALIA
 • Dr. Ing. Zina VULUGA – INCDCP-ICECHIM București, ROMANIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. Biochim. Mihaela DONI – Director General
 • Dr. Habil. Chim. Radu Claudiu FIERĂSCU – Director Tehnic
 • Dr. Habil. Chim. Irina FIERĂSCU
 • Dr. Ing. Adriana FRONE
 • Dr. Ing. Tanṭa Verona IORDACHE
 • Dr. Ing. Mălina DEȘLIU-AVRAM
 • Dr. Ing. Cristina ENĂȘCUȚĂ
 • Dr. Chim. Ana-Maria GURBAN

Comitetul Tehnic

 • Dr. Ing. Irina CHICAN
 • Ec. Magda-Aura CANTACUZ
 • Dr. Ec. Ada Lorena NICULIȚĂ
 • Ing. Ștefan MOCANU
 • Tehn. Octavian PANĂ
 • Ec. Liliana ILIE
 • Ec. Ioana CĂRUȚAȘU
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior
Secțiunea 1 – MTCH

Irina FIERĂSCU

Tanța Verona IORDACHE

Adriana FRONE

136

124

123

Secțiunea 2 – BBB

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Reprezentantul Comitetului de Organizare

Director Tehnic – Radu Claudiu FIERĂSCU

142

Comitetul Tehnic

Irina CHICAN

Ada Lorena NICULIȚĂ

175

147

NOTĂ: Simpozionul se va desfășura într-un format hibrid, incluzând prezentări orale și expuneri de postere atât în format fizic, cât și electronic (on-line). În funcție de modificările legislative naționale privind organizarea manifestărilor științifice, organizatorii își rezervă dreptul de a organiza Simpozionul în întregime on-line.