PRIOCHEM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

este gazda

Simpozionului Internațional

„PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

împreună cu

sponsor Gold

sponsor Silver

 • Introducere
 • Tech talks
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Publicare
 • Parteneri
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XX

În perioada 16-18 octombrie 2024 va avea loc cea de-a douăzecea ediție a Simpozionului Internațional Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă PRIOCHEM XX, un eveniment de tradiție al INCDCP – ICECHIM. Cercetătorii aflați în primii ani de carieră, precum și cei cu experiență sunt invitați să-și prezinte rezultatele cele mai recente din domeniul chimiei și ingineriei chimice, cu aplicații diverse, precum dezvoltarea de materiale inteligente, bioeconomie, economie circulară, protecția patrimoniului cultural, noi materiale pentru energie sau protecția mediului.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de peste șapte decenii activități de cercetare-dezvoltare remarcabile în chimie și ingineria chimică.

PRIOCHEM se axează pe domeniile de cercetare ale institutului, asociate cu PNCDI IV și SNCISI 2022-2027 (cuprinse în programul Horizon Europe) și este organizat cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1. Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural

1 – MTCH

2. Bioresurse, biotehnologii și biorafinare

2 – BBB

În parteneriat cu

Societatea de Chimie din România

Fundația “C.D. Nenițescu”


Tech talks

Tech talks – Întâlniri cu mentorii!

Cu ocazia celei de-a XX-a ediții, PRIOCHEM introduce un nou concept dedicat tinerilor cercetători (și nu numai)!

Tech Talks – Întâlniri cu Mentorii! reprezintă o oportunitate captivantă pentru tinerii cercetători și studenți de a interacționa cu cercetători de renume din diverse domenii științifice și tehnologice, mentorii de astăzi și de mâine în diferite domenii ale cunoașterii, precum și de a descoperi domeniile științifice prezente și viitoare de interes la nivel mondial. Acest eveniment are ca scop inspirarea și formarea unei noi generații de cercetători.

Participând la eveniment și interacționând cu invitații noștri, tinerii cercetători vor putea obține perspective valoroase, o privire asupra viitorului domeniului CDI și oportunități de networking cu cercetători proeminenți din mediul național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare.

Participanți confirmați (în ordine alfabetică):

 • dr. ing. Corneliu Birtok-Băneasă (Universitatea Politehnica Timişoara – automotive);
 • prof. dr. Cristina Elena Dinu-Pîrvu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București – chimie farmaceutică);
 • prof. dr. Narcisa Mederle (Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara științele vieții);
 • prof. dr. Radu Porumb (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – energie);
 • dr. habil. Andrei Victor Sandu (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași – procesarea materialelor);
 • prof. dr. Mihail Aurel Țîțu (Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – tehnologii neconvenționale);
 • dr. ing. Alina Vlădescu (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 știința suprafețelor).

TBC

Desfășurare

Invitați (listă preliminară, în ordine alfabetică)

 • Fabiana ARDUINI, Universitatea Tor Vergata, Roma, Italia
 • Michał CEGŁOWSKI, Department of Supramolecular Chemistry, Adam Mickiewicz University, Polonia
 • Andrew COLLINS, NorGenoTech, Skreia, Norvegia
 • Victor DICULESCU, Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Materialelor – INCDFM, România
 • Luisa DURAES, University of Coimbra, Portugalia
 • Anton FICAI, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, ROMÂNIA
 • Anca MAZARE, Friedrich-Alexander University, Department of Materials Science, Germania
 • Philippe MICHAUD, Université Clermont Auvergne — Institut Pascal, Clermont-Ferrand, Franța
 • Francois Xavier PERRIN, Laboratoire MAPIEM – Université de Toulon, Franța
 • Magdalena ROTH, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung, GERMANIA
 • Boyko TSYNTSARSKI, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria

Programul științific

Va cuprinde: conferințe plenare, comunicări orale, sesiuni de postere, mese rotunde, workshopuri (evenimente satelit), expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare (comunicare orală sau poster).

Comunicările orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze în 10 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Postere

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) vor fi prezentate în format fizic sau online, conform instrucțiunilor organizatorilor.

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și cercetători atât la început de carieră, cât și cu experiență, din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Program

Pentru asistență specifică, vă rugăm să ne scrieți la priochem@icechim.ro.

Evenimente satelit

Workshop – Innovative Bio-Based Construction Materials

Workshopul este dedicat explorării celor mai recente progrese și aplicații ale materialelor sustenabile și ecologice în industria construcțiilor. Evenimentul va acoperi o gamă largă de subiecte, inclusiv dezvoltarea și utilizarea materialelor derivate din surse biologice, beneficiile lor asupra mediului și performanța lor în comparație cu materialele de construcție tradiționale. Printre subiectele abordate se vor număra biocompozitele inovatoare, polimerii biodegradabili și fibrele naturale, precum și rolurile acestora în reducerea amprentei de carbon și îmbunătățirea sustenabilității clădirilor.

Moderator: dr. chim. Mihaela Frîncu, Director Centru de Transfer Tehnologic CTT-ICECHIM, contact: mihaela.frincu@icechim.ro

Data și ora de desfășurare urmează a fi anunțate.

Masă rotundă – Innovation: mystery or a systematic approach?

Inovația pornește de la creativitate, idei mărețe și pare a fi un mister; însă, analizând procesul de inovare, constatăm că acesta este, de asemenea, o abordare sistematică (din 3000 de idei mărețe, doar una devine o inovație de succes, adică având un impact pe piață și în societate).

După mesele rotunde de succes anterioare, “Make innovation happen” (PRIOCHEM 2022) și “Innovation way – from wishful thinking to real-life applications” (PRIOCHEM 2023), să discutăm, să împărtășim bune practici, lecții învățate și chiar să dezbatem cât de mult inovația este un mister și cât de mult o abordare sistematică.

Moderator: dr. ing. Nicolae Varachiu, Specialist Inovare, contact: nicolae.varachiu@icechim.ro

Data și ora de desfășurare urmează a fi anunțate.

Workshop – Integrating Standardisation, Knowledge Valorization, and Science Diplomacy

Integrarea standardizării, valorificării cunoașterii și diplomației științifice poate spori semnificativ impactul și acoperirea globală a eforturilor de cercetare și inovare (C&I). Această integrare asigură recunoașterea universală a progreselor științifice și tehnologice, utilizarea eficientă a acestora și contribuția la cooperarea internațională și la formularea politicilor.

Moderator: DrBA Ada Lorena Niculiță, Specialist Marketing, contact: lorena.niculita@icechim.ro

Data și ora de desfășurare urmează a fi anunțate.

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XX se fac online pe icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro selectând în talonul de participare secțiunea vizată. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare, echivalentă înscrierii unei singure contribuții științifice, se va plăti în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001, deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația „Taxă participare Simpozion PRIOCHEM XX – Standard/Student – Nume și prenume participant”.

Taxa de participare/lucrare
Până la 15 septembrie 2024
16 septembrie – 15 octombrie 2024

Standard

600 lei

800 lei

Student

300 lei

400 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor (conform opțiunii autorului înregistrat), materialele simpozionului, diploma de participare.

Termene limită

 • 1 octombrie – trimiterea talonului de înscriere și a rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor vor fi transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data de primire a rezumatului.
Talon de participare
Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică, provizoriu)

 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Președinte Comitet Științific – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Constantin APETREI – Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luc AVEROUS – Université de Strasbourg, FRANȚA
 • Prof. Dr. Rabah BOUKHERROUB – Centre National de la Recherche Scientifique, FRANȚA
 • Prof. Dr. Hugues BRISSET – Université de Toulon, FRANȚA
 • Assoc. Prof. Dr. Michal CEGLOWSKI – Adam Mickiewicz University, Poznań, POLONIA
 • Prof. Dr. Andrew COLLINS, NorGenoTech, Skreia, NORVEGIA
 • Prof. Dr. Gregorio CRINI – Université de Bourgogne – Franche Comte, FRANȚA
 • Prof. Dr. Jacques DESBRIÈRES – Université de Pau et des Pays de l’Adour, FRANȚA
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Biochim. Mihaela DONI – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luisa DURAES – Universidade de Coimbra, PORTUGALIA
 • Dr. Ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea POLITEHNICA, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Adriana FRONE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Milen I. GEORGIEV – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BULGARIA
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Tanța- Verona IORDACHE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Habil. Anna MALM – Medical University of Lublin, Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Ioan-Cezar MARCU – Universitatea din București, ROMÂNIA
 • Prof. dr. Narcisa MEDERLE – Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Philippe MICHAUD – Université Clermont Auvergne – Institut Pascal, Clermont-Ferrand, FRANȚA
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN – Université de Toulon, FRANȚA
 • Prof. Dr. Leslie PETRIK – University of Western Cape, AFRICA DE SUD
 • Prof. Dr. Roberto PETRUCCI – Università degli Studi di Perugia, ITALIA
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Valentin RĂDIȚOIU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Andrei SÂRBU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Asist. Prof. Dr. Habil. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea POLITEHNICA, București, ROMÂNIA
 • Prof. Asoc. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BULGARIA
 • Prof. Asoc. Dr. Federica VALENTINI – Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, ITALIA
 • Dr. Ing. Zina VULUGA – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Artur VALENTE – Universidade de Coimbra, PORTUGALIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. biochim. Mihaela DONI, Director General
 • Dr. habil. chim. Radu Claudiu FIERĂSCU
 • Dr. habil. Irina FIERĂSCU (secțiunea 1)
 • Dr. ing. Adriana FRONE (secțiunea 1)
 • Dr. ing. Tanṭa Verona IORDACHE (secțiunea 1)
 • Dr. ing. Mălina DEȘLIU-AVRAM (secțiunea 2)
 • Dr. ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ (secțiunea 2)
 • Dr. chim. Ana-Maria GURBAN (secțiunea 2)

Comitetul Tehnic

 • Magda-Aura CANTACUZ, Director Economic
 • Ioana CĂRUȚAȘU, Șef Serviciu Achiziții-Administrativ
 • Irina Elena CHICAN, Șef Compartiment Monitorizare Proiecte
 • Liliana ILIE, Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 • Ștefan MOCANU, Șef Compartiment Informatică și Comunicații
 • Ada Lorena NICULIȚĂ, Specialist Marketing
 • Andra Bianca RUSU, Specialist Relații publice și Comunicare
Publicare

Participanții au mai multe alternative pentru publicarea lucrărilor lor. Conform preferinței autorului înregistrat, lucrările pot fi publicate astfel:

 • Rezumat (Abstract), în volumul simpozionului (Book of Abstracts) (ISSN 2601 – 419X și ISSN-L 2601 – 4181); volumul va fi disponibil gratuit pe site-ul conferinței.
 • Rezumat (Abstract) sau rezumat extins (Extended abstract) în volume speciale de Proceedings ale editorilor noștri parteneri (volumele tip Proceedings ale întâlnirilor științifice organizate în anul 2023 sunt disponibile aici și aici).
 • Articole complete (full papers), conform politicii fiecărei reviste, în:

EMERG – Energy. Environment. Efficiency. Resources. Globalization (ISSN 2668-7003, ISSN-L 2457-5011, jurnal indexat în baze de date internaționale precum SCOPUS, EBSCO și Index Copernicus International);

Materiale Plastice (Web of Science Core Collection, factor de impact JCR® – 0.6 pentru 2023);

FARMACIA (Web of Science Core Collection, factor de impact JCR® – 1.4 pentru 2023);

CRYSTALS (Web of Science Core Collection, factor de impact JCR® – 2.4 pentru 2023, Q2) – lucrările prezentate în cadrul PRIOCHEM XX pot fi publicate beneficiind de o reducere de 20%;

GELS (Web of Science Core Collection, factor de impact JCR® – 5.0 pentru 2023, Q1) – lucrările prezentate în cadrul PRIOCHEM XX pot fi publicate beneficiind de o reducere de 20%;

 • Toate lucrările trebuie să fie prezentate de cel puțin unul dintre autori la conferință (fie în persoană, fie online).
 • Lucrările pot fi trimise doar la o singură revistă sau volum tip proceedings.
 • Plagiatul, în toate formele sale, constituie un comportament neetic în publicare și este inacceptabil.
 • Toate lucrările vor fi supuse unui proces de evaluare peer-review înainte de publicare.
Parteneri
Parteneri academici
Parteneri publicare
Parteneri media
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior/contact
Președinte Comitet Științific/ Reprezentant Comitet de Organizare

Radu Claudiu FIERĂSCU

142, e-mail: fierascu.radu@icechim.ro

Secțiunea 1 – MTCH

Irina FIERĂSCU

Adriana FRONE

Tanța Verona IORDACHE

136

123

124

Secțiunea 2 – BBB

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Comitetul Tehnic

Irina CHICAN

Ada Lorena NICULIȚĂ

Andra Bianca RUSU

175

147

167

NOTĂ: Simpozionul se va desfășura în format hibrid, incluzând prezentări orale și expuneri de postere atât în format fizic, cât și online.