Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

PRIOCHEM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM

este gazda

Simpozionului Internațional

„PRIORITĂȚILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”

 • Introducere
 • Desfășurare
 • Participare
 • Talon de participare
 • Comitetul Științific
 • Comitetul de Organizare și Tehnic
 • Parteneri media
 • Contact
Introducere

PRIOCHEM XX

În perioada 16-18 octombrie 2024 va avea loc cea de-a douăzecea ediție a Simpozionului Internațional „Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă” PRIOCHEM, un eveniment de tradiție al INCDCP – ICECHIM. Cercetătorii aflați în primii ani de carieră, precum și cei cu experiență sunt invitați să-și prezinte rezultatele cele mai recente privind dezvoltarea durabilă pentru bioeconomie, materiale inteligente, reciclare și circularitate, respectiv protecția mediului.

Înființat în anul 1950, ICECHIM desfășoară neîntrerupt de peste șapte decenii activități de cercetare-dezvoltare remarcabile în chimie și ingineria chimică.

PRIOCHEM se axează pe domeniile de cercetare ale institutului, asociate cu PNCDI IV și SNCISI 2022-2027 (cuprinse în programul Horizon Europe) și este organizat cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Simpozionul se va desfășura pe următoarele secțiuni:

Nume
Indicativ

1. Materiale multifuncționale, nanocompozite, tehnologii inovatoare și conservarea patrimoniului cultural

1 – MTCH

2. Bioresurse, biotehnologii și biorafinare

2 – BBB

În parteneriat cu Societatea de Chimie din România

Desfășurare

Invitați

TBA

Programul științific

Va cuprinde: conferințe plenare, comunicări orale, sesiuni de postere, mese rotunde, workshopuri (evenimente satelit), expoziții.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Științific, care își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările și de a decide asupra formatului de prezentare (comunicare orală sau poster).

Comunicările orale

Este recomandat ca durata comunicărilor orale să se încadreze în 10-12 minute, luând în considerare și timpul alocat întrebărilor și răspunsurilor.

Postere

Posterele acceptate de Comitetul Științific (programate) vor fi prezentate electronic, conform programului (3 minute).

Expoziții

Vor fi invitate firme/organizații care să își expună produsele sau să susțină prezentări, în afara programului științific.

 • Se vor prezenta lucrări originale.
 • Organizatorii vor premia cele mai valoroase prezentări orale, susținute de studenți și cercetători atât la început de carieră, cât și cu experiență, din România și din străinătate.
 • Limba oficială a simpozionului este limba engleză.

Program

Pentru asistență specifică, vă rugăm să ne scrieti la priochem@icechim.ro.

Participare

Înscriere

Înscrierile la PRIOCHEM XX se fac online pe icechim.ro/priochem sau priochem.icechim.ro selectând în talonul de participare secțiunea vizată. În vederea participării, vă rugăm să completați integral talonul de participare.

Dacă sunteți autorul principal al lucrării cu care vă veți înscrie, vă rugăm să completați și să atașați în talon modelul de rezumat de mai jos.

Taxa de participare

Taxa de participare, echivalentă înscrierii unei singure contribuții științifice, se va plăti în contul ICECHIM RO82RNCB0077015755980001, deschis la B.C.R. Sector 6, cu specificația „Taxă participare Simpozion PRIOCHEM XX – Standard/Student – Nume și prenume participant”.

Taxa de participare/lucrare
Până la 15 septembrie 2024
16 septembrie – 15 octombrie 2024

Standard

600 lei

800 lei

Student

300 lei

400 lei

Taxa de participare include: publicarea rezumatelor extinse în Chemistry Proceedings (MDPI), materialele simpozionului, diploma de participare.

Termene limită

 • 1 octombrie – trimiterea talonului de înscriere și a rezumatului;
 • Notificările de acceptare a lucrărilor vor fi transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data de primire a rezumatului.
Talon de participare
Comitetul Științific

Comitetul Științific (în ordine alfabetică, provizoriu)

 • Dr. Habil. Radu Claudiu FIERĂSCU – Președinte Comitet Științific – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Univ. Dr. Habil. Constantin APETREI – Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luc AVEROUS – Université de Strasbourg, FRANȚA
 • Prof. Dr. Rabah BOUKHERROUB – Centre National de la Recherche Scientifique, FRANȚA
 • Prof. Dr. Hugues BRISSET – Université de Toulon, FRANȚA
 • Assoc. Prof. Dr. Michal CEGLOWSKI – Adam Mickiewicz University, Poznań, POLONIA
 • Prof. Dr. Andrew COLLINS, NorGenoTech, Skreia, NORVEGIA
 • Prof. Dr. Gregorio CRINI –  Université de Bourgogne – Franche Comte, FRANȚA
 • Prof. Dr. Jacques DESBRIÈRES – Université de Pau et des Pays de l’Adour, FRANȚA
 • Dr. Habil. Doina DIMONIE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Biochim. Mihaela DONI – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Luisa DURAES – Universidade de Coimbra, PORTUGALIA
 • Dr. Ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Anton FICAI – Universitatea POLITEHNICA, București, ROMÂNIA
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Adriana FRONE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Milen I. GEORGIEV – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BULGARIA
 • Prof. Dr. Rodica-Mariana ION – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Tanța- Verona IORDACHE – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Habil. Anna MALM – Medical University of Lublin, Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Ioan-Cezar MARCU – Universitatea din București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Philippe MICHAUD – Université Clermont Auvergne – Institut Pascal, Clermont-Ferrand, FRANȚA
 • Dr. Habil. Florin OANCEA – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Francois-Xavier PERRIN – Université de Toulon, FRANȚA
 • Prof. Dr. Leslie PETRIK – University of Western Cape, AFRICA DE SUD
 • Prof. Dr. Roberto PETRUCCI – Università degli Studi di Perugia, ITALIA
 • Dr. Habil. Nicoleta RADU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Valentin RĂDIȚOIU – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Dr. Ing. Andrei SÂRBU – INCDCP-ICECHIM București, ROMÂNIA
 • Asist. Prof. Dr. Habil. Elwira Zofia SIENIAWSKA – Medical University of Lublin, POLONIA
 • Prof. Dr. Mircea TEODORESCU – Universitatea POLITEHNICA, București, ROMÂNIA
 • Prof. Asoc. Boyko TSYNTSARSKI – Institute of Organic Chemistry – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BULGARIA
 • Prof. Asoc. Dr. Federica VALENTINI – Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, ITALIA
 • Dr. Ing. Zina VULUGA – INCDCP-ICECHIM, București, ROMÂNIA
 • Prof. Dr. Artur VALENTE – Universidade de Coimbra, PORTUGALIA
Comitetul de Organizare și Tehnic

Comitetul de Organizare

 • Dr. Biochim. Mihaela DONI, Director General
 • Dr. Habil. Chim. Radu Claudiu FIERĂSCU, Director Tehnic
 • Dr. Habil. Irina FIERĂSCU (secțiunea 1)
 • Dr. Ing. Adriana FRONE (secțiunea 1)
 • Dr. Ing. Tanṭa Verona IORDACHE (secțiunea 1)
 • Dr. Ing. Mălina DEȘLIU-AVRAM (secțiunea 2)
 • Dr. Ing. Cristina Emanuela ENĂȘCUȚĂ (secțiunea 2)
 • Dr. Chim. Ana-Maria GURBAN (secțiunea 2)

Comitetul Tehnic

 • Magda-Aura CANTACUZ, Director Economic
 • Ioana CĂRUȚAȘU, Șef Serviciu Achiziții-Administrativ
 • Irina Elena CHICAN, Șef Compartiment Monitorizare Proiecte
 • Liliana ILIE, Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 • Ștefan MOCANU, Șef Compartiment Informatică și Comunicații
 • Ada Lorena NICULIȚĂ, Specialist Marketing
 • Andra Bianca RUSU, Specialist Relații publice și Comunicare
Parteneri media
Contact

Adresă:

ROMÂNIA, București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 202, cod poștal 060021

Telefon și fax:

Telefon: 021 315 32 99; Fax: 021 312 34 93

E-Mail:

Denumire
Persoana desemnată
Interior
Secțiunea 1 – MTCH

Irina FIERĂSCU

Tanța Verona IORDACHE

Adriana FRONE

136

124

123

Secțiunea 2 – BBB

Cristina ENĂSCUȚĂ

Mălina DEȘLIU-AVRAM

Ana-Maria GURBAN

158

169

170

Reprezentantul Comitetului de Organizare

Director Tehnic – Radu Claudiu FIERĂSCU

142

Comitetul Tehnic

Irina CHICAN

Ada Lorena NICULIȚĂ

Andra Bianca RUSU

175

147

167

NOTĂ: Simpozionul se va desfășura în format hibrid, incluzând prezentări orale și expuneri de postere atât în format fizic, cât și online.