National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry

ICECHIM

1950-2020: 70 YEARS OF CONTINUOUS RESEARCH IN CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING AT ICECHIM

G8: Multiphase materials

About us


Echipa 8 — Materiale multifazice– are expertiză în domeniul fundamental știința polimerilor. interconectat cu ingineria macromoleculară, domeniu în care liderul E8 conduce doctorate și este evaluator de proiecte de cercetare. Echipa 8 dezvoltă cercetări aplicative și fundamentale pentru realizarea de noi materiale active / inteligente cu durabilitate și proprietăți funcționale controlate, compatibile cu imprimarea 3D / 4D, realizate din polimeri regenerabili și /sau convenționali și nivel de maturitate tehnologică TRL 4 – TRL 7. Dezvoltarea noilor materiale compatibile cu imprimarea 3D/4D este în acord cu noua strategie din domeniul materialelor polimerice legată de tranziția de la carbonul terțiar la carbonul regenerabil pentru aplicații durabile și cu cea din domeniul imprimării 3D/4D privind dezvoltarea sistemelor de printare, a necesarului de materiale si a aplicațiilor specifice de tip industrial și neindustrial, care prezintă interes commercial. Se au în vedere materiale care permit printarea, cu rezoluție crescătoare, de produse multi-funcționale, cu dimensiuni mari și forme complexe. Echipa 8 produce materiale noi, regenerabile, compatibile cu imprimarea 3D (nivel de maturizare tehnologică TRL7). Proiecte implementate în perioada 2017 – 2020  3D-ECO-GLASS (CEC 52 /2017)  3D-ECO-TOUGH (CEC212 /2018)  3D-LONG-LIFE (Project 40 / 2018 –5)  SECVENT –Subsidiar 1480 / 29.07.2019 Echipa are în dotare atât dispozitive pentru obtinerea de filamente pentru imprimarea 3D/4D, cât și imprimante 3D (pentru verificarea printabilității noilor filamente, inclusiv pentru imprimarea simultană a două tipuri de materiale). Aparatura de laborator pentru obținerea și caracterizarea filamentelor polimerice pentru imprimare 3D/4D cuprinde un reometru Gotffert pe care realizează profilarea noilor materiale și o linie pentru calibrare – răcire – rolare a filamentelor obținute prin extrudere.

E8 Equipments
E8 Equipments
3D printed objects
Dual filament 3D printed object
Dual 3D printer

Team


Team Leader, CS1-Senior Researcher 1st degree

Dr. habil. eng.

Extension: 125

CS1-Senior Researcher 1st degree

Doctor in chemical engineering

Extension: 113

Laura-Nicoleta DRAGOMIR

ACS-Research Assistant

MSc eng.

Extension: 125

Magdalena Ladaniuc

CS3-Scientific Researcher 3rd degree

Dr.eng.

Extension: 125

Research equipment


International projects


National projects


Results


  • Publications
  • Books
  • Conferences
  • Patents
  • Other
Publications
Books
Conferences
Patents
Other